DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

P. Vrgoč: INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OPLEMENJIVANJE I RASADNIČARSTVO Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 65-68


francuskog naziva konvencije Union pour la Protection
des Obtentions Vegetales, a koja je revidirana
1972., 1978. i 1991. Prema europskoj uredbi Council
Regulation (EC) broj 2100/94, od 27. srpnja 1994. utemeljen
je sustav zaštite intelektualnog vlasništva oplemenjivača
koji se bazira na konvenciji UPOV. Sustav
administrira Community Plant Variety Office (CPVO),
u prijevodu, europski ured za biljne vrste. Dakle, u Europi
i u SAD-u zakonodavac na zahtjev oplemenjivača
dodjeljuje pravo na intelektualno vlasništvo koje vrijedi
na teritoriju svih država članica.


OPLEMENJIVAČI KAO INOVATORI I RASADNIČARI KAO PROIZVOĐAČI
Plant breeders as innovators and nurserymen as producers


Certifikat o zaštiti intelektualnog vlasništva za novi
cultivar osigurava oplemenjivaču zaštićeno pravo proizvod
nje i prodaje neograničene količine primjeraka no vog
cultivara na definiranom teritoriju i pravo da proizvodnju
i/ili prodaju za cijelo ili dio tržišta prenese na drugog
ugovorom o ustupanju licence (Idžojtić, 2008.,
Fehr, 1993. i Dubois, 2001.). Sklapajući ugovor o
pre uzimanju licence, rasadničar postaje autorizirani pro iz
vođač. Ugovor o ustupanju, odnosno preuzimanju licen
ce definira: godišnju količinu proizvodnje sadnica,
teritorij na kojemu će se sadnice prodavati, razdoblje za
koji ugovor vrijedi i iznos novca koji će oplemenjivač
dobiti nakon prodaje sadnica, a za svaki prodani komad.
Taj dio novca koji ide oplemenjivaču sadržan je u cijeni
proizvoda, a na engleskom jeziku naziva se royalty.


Na primjer, ugovor o ustupanju licence definira
pravo proizvodnje za razdoblje od 10 godina, s tim da se
proizvođač obvezuje da će godišnje proizvesti 20000
komada sadnica za definirani teritorij na području Europe,
a da će do kraja svake kalendarske godine isplatiti
oplemenjivaču po 0,60 €
po sadnici (ukupno 12000 €),
u protivnom proizvođač gubi pravo na licencu. Tako rasadničar
stječe pravo proizvodnje i prodaje novog proizvoda
bez konkurencije, pa može formirati višu cijenu i
bolje zaraditi, a istovremeno je izložen pritisku da
ostvari dogovorenu količinu proizvodnje i prodaje, da
isplati oplemenjivača i zadrži licencu. Običaj je da rasadničari
s oplemenjivačem prvo sklope ugovor o probnoj
proizvodnji. Tijekom probne proizvodnje rasadničar
i oplemenjivač imaju mogućnost procijeniti troškove
proizvodnje, vidjeti reakcije kupaca na novi proizvod i
točnije procijeniti godišnju količinu sadnica koja bi se
mogla u budućnosti proizvoditi.


Segers (2001) ističe da je oplemenjivački cilj postići
poboljšanja koje će prepoznati i kupac i proizvođač.
Kupac prepoznaje kvalitetu i cijenu u odnosu na druge
slične proizvode koji već postoje na tržištu. Proizvođač
najčešće uspoređuje samo troškove proizvodnje u odnosu
na slične proizvode koje već proizvodi. Komercijalnu
eksploataciju završenog proizvoda moguće je
ostvariti uz suradnju oplemenjivača i rasadničara te drugih
stručnjaka za marketing, dizajn i slično. Upravo na
način multidisciplinarne suradnje moguće je postići najbolje
i u oplemenjivanju i u rasadničarstvu.


Dielman (2001) iz belgijske udruge rasadničara
objašnjava iskustva i mišljenja belgijskih rasadničara o
zaštićenim cultivarima ukrasnog bilja, navodeći: veće
cijene na tržištu zaštićenih cultivara ruža od cijena nezaštićenih,
načine informiranja kupaca o novim cultivarima,
iskustva oplemenjivanja i uzgoja azeleja te
razmatra i druga motrišta intelektualnog vlasništva na
tržištu. Interesantno je da Dielman (2001) tvrdi da
intelektualno vlasništvo za nove cultivare postoji samo
zbog toga što to trebaju oplemenjivači, a da mnogi rasadničari
još uvijek ne prepoznaju prednosti autorizirane
proizvodnje cultivara koji su zaštićeni kao
intelektualno vlasništvo. Autor smatra da će u predstojećim
godinama doći do poboljšanja u razvoju mišljenja
rasadničara.


STRATEGIJA ZAŠTITE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA OPLEMENJIVAČA
Strategies of the intellectual property rights of the plant breeder


Ako se novi cultivar razmnožava samo vegetativno proizvod. Stoga, ovdje opisane dvije strategije treba
onda proizvodnja i prodaja uvijek polazi iz rasadnika. shva titi samo kao dvije ideje.
No, ako se primjerci novog cultivara mogu uzgojiti iz
hibridnog sjemena, tada oplemenjivač proizvodi poboljšano
sjeme, a marketing i prodaju može raditi i
netko drugi. Shodno načinu na koji se cultivar razmnožava,
nameću se i dvije osnovne strategije zaštite intelektualnog
vlasništva oplemenjivača.


Teorija i praksa prava kao znanosti u području intelektualnog
vlasništva je opsežna i nudi mogućnost kreativnosti
kod promišljanja strategije za svaki novi