DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


UDK 630* 271 (001)


REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE


REVITALISATION OF THE LISIČINE ARBORETUM


Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK1


SAŽETAK: Arboretum Lisičine nalazi se na Papuku. Njime upravljaju Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Našice, Šumarija Voćin. Os no
van je 1979. godine, na površini od oko 45 ha. U sjevernom dijelu
Ar boretuma nalazi se prirodna bukova šuma. Južni dio, koji je arboretum u
užem smislu, podijeljen je na tri dijela: 1. hortikulturni dio na kojem je posađeno
ukras no drveće i grmlje, 2. dio zasađen biljkama s područja Europe i Azije
i 3. dio zasađen biljkama s područja Amerike. Tijekom Domovinskog rata Arboretum
je bio okupiran i devastiran. Dio biljaka se osušio, zasađene biljke nisu
primjereno održavane, dosta ih je posađeno preblizu jedna drugoj, a neke su se
pokazale invazivne te su se nekontrolirano proširile po ostalim dijelovima Arboretuma.
Također je došlo i do zarastanja bagremom, kupinom i drugim samoniklim
vrstama. U okviru projekta “Revitalizacija Arboretuma Lisičine”, od 2006.
godine radi se na uređenju Arboretuma. Za svaki pojedini slučaj bilo je potrebno
odlučiti što treba učiniti kako bi se što više biljaka očuvalo. Dokumentacija


o biljkama ne postoji, te se sukcesivno, po poljima, radi na determinaciji i označavanju
biljaka. U hortikulturnom dijelu, na dvanaest polja, determinirano je
416 različitih svojti, iz 113 rodova. Od toga su 202 listopadne, a ostale vazdazelene
ili zimzelene. Najzastupljeniji rodovi su: Picea (32 različite svojte), Juniperus
(23 svojte), Chamaecyparis (23 svojte), Prunus (20 svoj ti), Pinus (15 svoj ti),
Thuja (14 svojti), Berberis (13 svojti), Viburnum (13 svojti), Taxus (12 svoj ti),
Spiraea (12 svojti), Acer (11 svojti), Cotoneaster (11 svojti), Abies (9 svojti),
Cornus (9 svojti), Ilex (9 svojti) i Sorbus (9 svojti). Hortikulturni dio može poslužiti
kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma te ima prioritet tijekom revitalizacije.
Posebnu vrijednost imaju brojni kultivari četinjača, pa se može reći
da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim zbirkama različitih svojti četinjača
u Hrvatskoj. Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine potrebno
je uložiti što je moguće više truda i sredstava kako bi se primjereno uredio, a
zatim održavao i služio za edukaciju i znanstvena istraživanja, kao i za odmor i
šetnju svih dobronamjernih posjetitelja.


Ključne riječi: Arboretum Lisičine, revitalizacija, ocjena stanja,
popis biljaka


1. UVOD – Introduction


U Hrvatskoj imamo vrlo mali broj arboretuma, od naziv, jer njime organizirano upravlja Hrvatska akadeko
jih su najpoznatiji Arboretum Trsteno i Arboretum mija znanosti i umjetnosti, biljke su označene i o njima
Ope ka. Jedino Arboretum Trsteno zaista opravdava svoj se vodi sustavna briga. Izvan šumarske struke manje je


poznat Arboretum Lisičine, koji se nalazi na Papuku, na
Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, Marko Zebec, dipl. ing. šum., području Šumarije Voćin, Uprave šuma podružnice Na-
Igor Poljak, dipl. ing. šum.,


šice (slika 1). Iz redovnog gospodarenja za arboretum je


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku


prije trideset godina, 1979. godine, izdvojena površina


genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25,
10000 Zagreb, e-mail: idzojtic@sumfak.hr od oko 45 ha. U sjevernom dijelu Arboretuma nalazi se