DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 7     <-- 7 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


UDK 630* 271 (001)


REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE


REVITALISATION OF THE LISIČINE ARBORETUM


Marilena IDŽOJTIĆ, Marko ZEBEC, Igor POLJAK1


SAŽETAK: Arboretum Lisičine nalazi se na Papuku. Njime upravljaju Hrvatske
šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Našice, Šumarija Voćin. Os no
van je 1979. godine, na površini od oko 45 ha. U sjevernom dijelu
Ar boretuma nalazi se prirodna bukova šuma. Južni dio, koji je arboretum u
užem smislu, podijeljen je na tri dijela: 1. hortikulturni dio na kojem je posađeno
ukras no drveće i grmlje, 2. dio zasađen biljkama s područja Europe i Azije
i 3. dio zasađen biljkama s područja Amerike. Tijekom Domovinskog rata Arboretum
je bio okupiran i devastiran. Dio biljaka se osušio, zasađene biljke nisu
primjereno održavane, dosta ih je posađeno preblizu jedna drugoj, a neke su se
pokazale invazivne te su se nekontrolirano proširile po ostalim dijelovima Arboretuma.
Također je došlo i do zarastanja bagremom, kupinom i drugim samoniklim
vrstama. U okviru projekta “Revitalizacija Arboretuma Lisičine”, od 2006.
godine radi se na uređenju Arboretuma. Za svaki pojedini slučaj bilo je potrebno
odlučiti što treba učiniti kako bi se što više biljaka očuvalo. Dokumentacija


o biljkama ne postoji, te se sukcesivno, po poljima, radi na determinaciji i označavanju
biljaka. U hortikulturnom dijelu, na dvanaest polja, determinirano je
416 različitih svojti, iz 113 rodova. Od toga su 202 listopadne, a ostale vazdazelene
ili zimzelene. Najzastupljeniji rodovi su: Picea (32 različite svojte), Juniperus
(23 svojte), Chamaecyparis (23 svojte), Prunus (20 svoj ti), Pinus (15 svoj ti),
Thuja (14 svojti), Berberis (13 svojti), Viburnum (13 svojti), Taxus (12 svoj ti),
Spiraea (12 svojti), Acer (11 svojti), Cotoneaster (11 svojti), Abies (9 svojti),
Cornus (9 svojti), Ilex (9 svojti) i Sorbus (9 svojti). Hortikulturni dio može poslužiti
kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma te ima prioritet tijekom revitalizacije.
Posebnu vrijednost imaju brojni kultivari četinjača, pa se može reći
da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim zbirkama različitih svojti četinjača
u Hrvatskoj. Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine potrebno
je uložiti što je moguće više truda i sredstava kako bi se primjereno uredio, a
zatim održavao i služio za edukaciju i znanstvena istraživanja, kao i za odmor i
šetnju svih dobronamjernih posjetitelja.


Ključne riječi: Arboretum Lisičine, revitalizacija, ocjena stanja,
popis biljaka


1. UVOD – Introduction


U Hrvatskoj imamo vrlo mali broj arboretuma, od naziv, jer njime organizirano upravlja Hrvatska akadeko
jih su najpoznatiji Arboretum Trsteno i Arboretum mija znanosti i umjetnosti, biljke su označene i o njima
Ope ka. Jedino Arboretum Trsteno zaista opravdava svoj se vodi sustavna briga. Izvan šumarske struke manje je


poznat Arboretum Lisičine, koji se nalazi na Papuku, na
Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, Marko Zebec, dipl. ing. šum., području Šumarije Voćin, Uprave šuma podružnice Na-
Igor Poljak, dipl. ing. šum.,


šice (slika 1). Iz redovnog gospodarenja za arboretum je


Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet, Zavod za šumarsku


prije trideset godina, 1979. godine, izdvojena površina


genetiku, dendrologiju i botaniku, Svetošimunska 25,
10000 Zagreb, e-mail: idzojtic@sumfak.hr od oko 45 ha. U sjevernom dijelu Arboretuma nalazi se
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


Slika 1. Ploča na ulazu


Figure 1 The board at the entrance


prirodna bukova šuma. Preostali, južni dio, koji je arbo-
retum u užem smislu, predviđen je za sadnju autohtonih


i alohtonih drvenastih vrsta. On je podijeljen na tri dijela:
1. hortikulturni dio na kojem je zasađeno ukrasno
drveće i grmlje, 2. dio zasađen biljkama s područja Europe
i Azije i 3. dio zasađen biljkama s područja Amerike.
Prema Vidakoviću (1986), do 1985. godine u
Arboretumu je bilo posađeno oko 1100 različitih svojti
(vrsta, podvrsta, varijeteta, križanaca i kultivara). U Domovinskom
ratu područje Arboretuma bilo je okupirano
i devastirano.


U ovome radu dajemo ocjenu stanja Arboretuma od
2006. godine, kada smo u okviru projekta “Revitalizacija
Arboretuma Lisičine” počeli raditi na njegovom
uređenju, pa sve do danas. Navodimo što je napravljeno
i što još treba napraviti, kako bi Arboretum Lisičine
opravdao svoj naziv i počeo funkcionirati kao još
jedan, svojtama najbogatiji hrvatski arboretum. Također
dajemo popis determiniranih svojti u hortikulturnom
dijelu Arboretuma.


2. DRVEĆE I GRMLJE U HORTIKULTURNOM DIJELU ARBORETUMA
Trees and Shrubs in the Horticultural Part of Arboretum


U tablici 1 navedene su drvenaste svojte prisutne u (1946), Idžojtić (2005, 2009), Vidakoviću (1982,
hor tikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine, koji je u 1993), Vidakoviću i Franjiću (2004) i Šumarskoj
predratno vrijeme bio podijeljen na deset, a sada je pro-enciklopediji I-III (1980, 1983, 1987). Za vrste koje neširen
na dvanaest polja. Svojte su poredane abecednim maju hrvatske nazive naveden je samo znanstveni naziv.
redom znanstvenih naziva (prema Erhardt i sur. Nazivi kultivara navedeni su prema međunarodnom
2008). Hrvatski nazivi navedeni su prema Aniću standardu (H o f fman 2005).


Tablica 1. Drveće i grmlje u hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine, 2009. godine.


Table 1 Trees and shrubs in the horticultural part of Lisičine Arboretum, in 2009.


Redni broj
No.
Znanstveni naziv
Botanical Name
Porodica
Family
Hrvatski naziv
Common Name
1. Abies alba Mill. Pinaceae obična jela
2. Abies bracteata (D. Don) A. Poit. Pinaceae kalifornijska jela
3. Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.
‘Violacea’ Pinaceae kultivar koloradske jele
4. Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. Pinaceae gorostasna jela
5. Abies koreana E. H. Wilson Pinaceae korejska jela
6. Abies koreana E. H. Wilson ‘Silberlocke’ Pinaceae kultivar korejske jele
7. Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. arizonica
(Merr.) Lemm. Pinaceae
8. Abies mariesii Mast. Pinaceae Mariesova jela
9. Abies nordmanniana (Steven) Spach Pinaceae kavkaska jela
10. Acer cissifolium (Siebold et Zucc.) K. Koch Aceraceae
11. Acer macrophyllum Pursh Aceraceae
12. Acer negundo L. Aceraceae negundovac
13. Acer negundo L. ‘Variegatum’ Aceraceae kultivar negundovca
14. Acer palmatum Thunb. ex E. Murray
‘Atropurpureum’ Aceraceae kultivar dlanastolisnog javora
15. Acer platanoides L. ‘Crimson King’ Aceraceae kultivar mliječa
16. Acer platanoides L. ‘Faassen’s Black’ Aceraceae kultivar mliječa
17. Acer pseudoplatanus L. Aceraceae gorski javor
18. Acer rufinerve Siebold et Zucc. Aceraceae
19. Acer saccharinum L. ‘Laciniatum Wieri’ Aceraceae kultivar srebrnolisnog javora
20. Acer tataricum L. Aceraceae žestilj
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


21. Aesculus flava Sol. Hippocastanaceae žuti divlji kesten
22. Aesculus glabra Wild. Hippocastanaceae
23. Aesculus hippocastanum L. Hippocastanaceae obični divlji kesten
24. Aesculus hippocastanum L. ‘Baumannii’ Hippocastanaceae kultivar običnog divljeg kestena
25. Aesculus × neglecta Lindl. Hippocastanaceae
26. Aesculus parviflora Walter Hippocastanaceae grmasti divlji kesten
27. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Betulaceae crna joha
28. Alnus incana (L.) Moench Betulaceae bijela joha
29. Alnus × spaethii Callier ‘Spaeth’ Betulaceae
30. Alnus viridis (Chaix) DC. Betulaceae zelena joha
31. Amelanchier lamarckii F.G. Schroed. Rosaceae
32. Andrachne colchica Fisch. et C. A.
Mey. ex Boiss. Euphorbiaceae
33. Aronia arbutifolia (L.) Pers. Rosaceae
34. Asimina triloba (L.) Dunal Annonaceae asimina
35. Berberis gagnepainii C.K. Schneid. var.
lanceifolia Ahrendt Berberidaceae
36. Berberis × hybrido-gagnepainii Ahrendt
‘Chenaultii’ Berberidaceae
37. Berberis × interposita Ahrendt
‘Wallich’s Purple’ Berberidaceae
38. Berberis julianae C.K. Schneid. Berberidaceae Julijanina žutika
39. Berberis × mentorensis L. M. Ames Berberidaceae
40. Berberis × ottawensis C.K. Schneid. ‘Superba’ Berberidaceae
41. Berberis thunbergii DC. Berberidaceae Thunbergova žutika
42. Berberis thunbergii DC. ‘Erecta’ Berberidaceae kultivar Thunbergove žutike
43. Berberis thunbergii DC. ‘Harlequin’ Berberidaceae kultivar Thunbergove žutike
44. Berberis thunbergii DC. ‘Red Chief’ Berberidaceae kultivar Thunbergove žutike
45. Berberis verruculosa Hemsl. et E. H. Wilson Berberidaceae
46. Berberis vulgaris L. Berberidaceae obična žutika
47. Berberis vulgaris L. ‘Atropurpurea’ Berberidaceae kultivar obične žutike
48. Betula ermanii Cham. Betulaceae
49. Betula pendula Roth Betulaceae obična breza
50. Betula pendula Roth. ‘Youngii’ Betulaceae kultivar obične breze
51. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Moraceae dudovac
52. Buddleja davidii Franch. Buddlejaceae ljetni jorgovan
53. Buxus sempervirens L. Buxaceae obični šimšir
54. Buxus sempervirens L. ‘Rotundifolia’ Buxaceae kultivar običnog šimšira
55. Calocedrus decurrens (Torr.) Florin Cupressaceae kalifornijski kalocedar
56. Caragana arborescens Lam. Fabaceae sibirska karagana
57. Carpinus betulus L. Betulaceae obični grab
58. Carpinus betulus L. ‘Columnaris’ Betulaceae kultivar običnog graba
59. Castanea sativa Mill. Fagaceae europski pitomi kesten
60. Catalpa ovata G. Don Bignoniaceae kineska katalpa
61. Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriere
‘Glauca’ Pinaceae kultivar atlaskog cedra
62. Cedrus deodara (Roxb.) G. Don Pinaceae himalajski cedar
63. Cedrus deodara (Roxb.) G. Don ‘Aurea’ Pinaceae kultivar himalajskog cedra
64. Celtis tenuifolia Nutt. Ulmaceae
65. Cephalotaxus harringtonii (Knight ex J. Forbes)
K. Koch var. drupacea (Siebold et Zucc.) Koidz. Cephalotaxaceae koštuničasta patisa
66. Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. Cercidiphyllaceae japansko Judino drvce
67. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Glauca Elegans’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačepresa
68. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Globus’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
69. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Golden Wonder’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


70. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Pembury Blue’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
71. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Silver Queen’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
72. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Stardust’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
73. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Stewartii’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
74. Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis)
Parl. ‘Winston Churchill’ Cupressaceae kultivar Lawsonovog pačempresa
75. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. Cupressaceae hinoki pačempres
76. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Crippsii’ Cupressaceae kultivar hinoki pačempresa
77. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Drath’ Cupressaceae kultivar hinoki pačempresa
78. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Lycopodioides’ Cupressaceae kultivar hinoki pačempresa
79. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Nana Gracilis’ Cupressaceae kultivar hinoki pačempresa
80. Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Tetragona Aurea’ Cupressaceae kultivar hinoki pačempresa
81. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Boulevard’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
82. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Filifera’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
83. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Filifera Aurea’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
84. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Plumosa Aurea’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
85. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Plumosa Compacta’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
86. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Plumosa Nana Aurea’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
87. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Squarrosa’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
88. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Squarrosa Intermedia’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
89. Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.)
Endl. ‘Squarrosa Sulphurea’ Cupressaceae kultivar pjegavog pačempresa
90. Chimonanthus praecox (L.) Link Calycanthaceae kimonant
91. Chionanthus virginicus L. Oleaceae
92. Colutea × media Willd. ‘Copper Beauty’ Fabaceae
93. Cornus alba L. Cornaceae sibirski drijen
94. Cornus alba L. ‘Elegantissima’ Cornaceae kultivar sibirskog drijena
95. Cornus alba L. ‘Kesselringii’ Cornaceae kultivar sibirskog drijena
96. Cornus controversa Hemsl. ex Prain Cornaceae
97. Cornus florida L. Cornaceae cvjetni drijen
98. Cornus florida L. ‘Cherokee Chief’ Cornaceae kultivar cvjetnog drijena
99. Cornus florida L. ‘Pluribracteata’ Cornaceae kultivar cvjetnog drijena
100. Cornus kousa Hance Cornaceae japanski drijen
101. Cornus mas L. Cornaceae drijen
102. Corylopsis pauciflora Siebold et Zucc. Hamamelidaceae
103. Corylus avellana L. Betulaceae obična lijeska
104. Corylus avellana L. ‘Fuscorubra’ Betulaceae kultivar obične lijeske
105. Corylus avellana L. ‘Pendula’ Betulaceae kultivar obične lijeske
106. Corylus colurna L. Betulaceae medvjeđa lijeska
107. Cotinus coggygria Scop. ‘Foliis Purpureis’ Anacardiaceae kultivar običnog ruja
108. Cotoneaster bullatus Bois. Rosaceae
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 11     <-- 11 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


109. Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. Rosaceae puzava mušmulica
110. Cotoneaster dammeri C.K. Schneid. ‘Major’ Rosaceae kultivar puzave mušmulice
111. Cotoneaster franchetii Bois Rosaceae
112. Cotoneaster horizontalis Decne. Rosaceae polegla mušmulica
113. Cotoneaster nanshan Mottet Rosaceae
114. Cotoneaster nanshan Mottet ‘Gnom’ Rosaceae
115. Cotoneaster salicifolius Franch. ‘Herbstfeuer’ Rosaceae
116. Cotoneaster × suecicus G. Klotz ‘Skogholm’ Rosaceae
117. Cotoneaster × watereri Exell Rosaceae
118. Cotoneaster × watereri Exell ‘Cornubia’ Rosaceae
119. Crataegus maximowiczii C. K. Schneid. Rosaceae
120. Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae jednoplodnički glog
121. Crataegus pedicellata Sarg. Rosaceae
122. Cryptomeria japonica (Thunb, ex L. f.) D. Don Taxodiaceae japanska kriptomerija
123. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.)
D. Don ‘Aurea’ Taxodiaceae kultivar japanske kriptomerije
124. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.)
D. Don ‘Bandai’ Taxodiaceae kultivar japanske kriptomerije
125. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.)
D. Don ‘Compressa’ Taxodiaceae kultivar japanske kriptomerije
126. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.)
D. Don ‘Elegans’ Taxodiaceae kultivar japanske kriptomerije
127. Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.)
D. Don ‘Monstrosa Nana’ Taxodiaceae kultivar japanske kriptomerije
128.
× Cuprocyparis leylandii (Dallim. et
A. B. Jacks.) Farjon Cupressaceae lejlandski čempres
129. Daphne laureola L. Thymelaeaceae lovorasti likovac
130. Deutzia scabra Thunb. Hydrangeaceae hrapava deucija
131. Deutzia scabra Thunb. ‘Plena’ Rosaceae kultivar hrapave deucije
132. Elaeagnus umbellata Thunb. Elaeagnaceae himalajska dafina
133. Enkianthus campanulatus (Miq.) G. Nicholson Ericaceae
134. Erica carnea L. ‘Alba’ Ericaceae kultivar crnjuše
135. Euonymus europaeus L. Celastraceae obična kurika
136. Euonymus planipes (Koehne) Koehne Celastraceae
137. Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder Rosaceae
138. Fagus sylvatica L. Fagaceae obična bukva
139. Fagus sylvatica L. ‘Aspleniifolia’ Fagaceae kultivar obične bukve
140. Fagus sylvatica L. ‘Purpurea Nana’ Fagaceae kultivar obične bukve
141. Fagus sylvatica L. ‘Purpurea Pendula’ Fagaceae kultivar obične bukve
142. Fagus sylvatica L. ‘Swat Magret’ Fagaceae kultivar obične bukve
143. Fagus sylvatica L. ‘Tricolor’ Fagaceae kultivar obične bukve
144. Fagus sylvatica L. ‘Zlatia’ Fagaceae kultivar obične bukve
145. Forsythia × intermedia Zabel ‘Spectabilis’ Oleaceae
146. Forsythia ovata Nakai ‘Tetragold’ Oleaceae
147. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. Oleaceae viseća forsitija
148. Frangula alnus Mill. Rhamnaceae obična trušljika
149. Fraxinus americana L. Oleaceae američki bijeli jasen
150. Fraxinus excelsior L. ‘Jaspidea’ Oleaceae kultivar običnog jasena
151. Fraxinus excelsior L. ‘Pendula’ Oleaceae kultivar običnog jasena
152. Fraxinus latifolia Benth. Oleaceae
153. Fraxinus ornus L. Oleaceae crni jasen
154. Fraxinus pennsylvanica Marshall Oleaceae pensilvanski jasen
155. Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae ginko
156. Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch Caesalpiniaceae gimnoklad
157. Hamamelis mollis Oliv. Hamamelidaceae kineski hamamelis
158. Hamamelis virginiana L. Hamamelidaceae virdžinijski hamamelis
159. Hedera helix L. Araliaceae obični bršljan
160. Hibiscus syriacus L. Malvaceae hibisk
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 12     <-- 12 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


161. Hypericum × moserianum André Clusiaceae
162. Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae božika
163. Ilex aquifolium L. ‘Argentea Marginata’ Aquifoliaceae kultivar božike
164. Ilex aquifolium L. ‘Ferox’ Aquifoliaceae kultivar božike
165. Ilex aquifolium L. ‘J. C. van Tol’ Aquifoliaceae kultivar božike
166. Ilex crenata Thunb. ex Murray ‘Convexa’ Aquifoliaceae kultivar japanske božike
167. Ilex crenata Thunb. ex Murray ‘Golden Gem’ Aquifoliaceae kultivar japanske božike
168. Ilex × meserveae S. Y. Hu ‘Blue Prince’ Aquifoliaceae
169. Ilex × meserveae S. Y. Hu ‘Blue Princess’ Aquifoliaceae
170. Ilex pernyi Franch. Aquifoliaceae kineska božika
171. Jasminum humile L. Oleaceae
172. Jasminum parkeri Dunn Oleaceae
173. Juniperus chinensis L. ‘Monarch’ Cupressaceae kultivar kineske borovice
174. Juniperus chinensis (Spaeth) P. A.
Schmidt ‘Plumosa’ Cupressaceae kultivar kineske borovice
175. Juniperus chinensis L. ‘Plumosa Aurea’ Cupressaceae kultivar kineske borovice
176. Juniperus communis L. Cupressaceae obična borovica
177. Juniperus communis L. ‘Gold Cone’ Cupressaceae kultivar obične borovice
178. Juniperus communis L. ‘Hibernica’ Cupressaceae kultivar obične borovice
179. Juniperus communis L. ‘Hornibrookii’ Cupressaceae kultivar obične borovice
180. Juniperus horizontalis Moench ‘Alpina’ Cupressaceae kultivar puzave borovice
181. Juniperus horizontalis Moench ‘Wiltonii’ Cupressaceae kultivar puzave borovice
182. Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt
‘Mint Julep’ Cupressaceae
183. Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt
‘Old Gold’ Cupressaceae
184. Juniperus × media ‘Pfitzeriana’ Cupressaceae
185. Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt
‘Pfitzeriana Aurea’ Cupressaceae
186. Juniperus × media (Spaeth) P. A. Schmidt
‘Pfitzeriana Glauca’ Cupressaceae
187. Juniperus sabina L. Cupressaceae planinska somina
188. Juniperus sabina L. ‘Hicksii’ Cupressaceae kultivar planinske somine
189. Juniperus sabina L. ‘Rockery Gem’ Cupressaceae kultivar planinske somine
190. Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’ Cupressaceae kultivar planinske somine
191. Juniperus sabina L. ‘Variegata’ Cupressaceae kultivar planinske somine
192. Juniperus squamata Buch. – Ham. ex
D. Don ‘Meyeri’ Cupressaceae kultivar ljuskave borovice
193. Juniperus virginiana L. ‘Canaertii’ Cupressaceae kultivar virdžinijske borovice
194. Juniperus virginiana L. ‘Grey Owl’ Cupressaceae kultivar virdžinijske borovice
195. Juniperus virginiana L. ‘Hetz’ Cupressaceae kultivar virdžinijske borovice
196. Kolkwitzia amabilis Graebn. Caprifoliaceae kolkvicija
197. Kolkwitzia amabilis Graebn. ‘Rosea’ Caprifoliaceae kultivar kolkvicije
198. Laburnum × watereri (G. Kirchn.) Dippel
‘Vossii’ Fabaceae
199. Larix decidua Mill. Pinaceae europski ariš
200. Larix kaempferi (Lamb.) Carriere ‘Diana’ Pinaceae kultivar japanskog ariša
201. Lespedeza bicolor Turcz. Fabaceae lespedeza
202. Leucothoe fontanesiana (Steud.) Sleumer Ericaceae
203. Liriodendron tulipifera L. Magnoliaceae tulipanovac
204. Lonicera maackii (Rupr.) Maxim Caprifoliaceae
205. Lonicera nitida E. H. Wilson Caprifoliaceae sjajna kozikrvina
206. Lonicera periclymenum L. Caprifoliaceae šumska kozokrvina
207. Lonicera × purpusii Rehder Caprifoliaceae ranocvjetna kozokrvina
208. Lonicera tatarica L. Caprifoliaceae tatarska kozokrvina
209. Lonicera tatarica L. ‘Alba’ Caprifoliaceae kultivar tatarske kozokrvine
210. Lonicera tatarica L. ‘Zabelii’ Caprifoliaceae kultivar tatarske kozokrvine
211. Lonicera xylosteum L. Caprifoliaceae crveno pasje grožđe
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 13     <-- 13 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


212. Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid Moraceae maklura
213. Magnolia kobus DC. Magnoliaceae japanska magnolija
214. Magnolia liliiflora Desr. ‘Nigra’ Magnoliaceae kultivar ljiljanocvjetne magnolije
215. Magnolia × loebneri Kache ‘Merrill’ Magnoliaceae
216. Magnolia × soulangeana Soul. – Bod. Magnoliaceae Soulangeova magnolija
217. Magnolia tripetala (L.) L. Magnoliaceae
218. Mahonia bealei (Fortune) Carriere Berberidaceae Bealeova mahonija
219. Malus domestica Borkh. Rosaceae pitoma jabuka
220. Malus Mill. ‘Lemoinei’ Rosaceae kultivar jabuke
221. Malus Mill. ‘Van Eseltine’ Rosaceae kultivar jabuke
222. Metasequoia glyptostroboides Hu et
W. C. Cheng Taxodiaceae metasekvoja
223. Microbiota decussata Kom. Cupressaceae mikrobiota
224. Morus alba L. Moraceae bijeli dud
225. Morus alba L. ‘Pendula’ Moraceae kultivar bijelog duda
226. Osmanthus × burkwoodii (Burkwood
et Skipwith) P. S. Green Oleaceae
227. Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. Buxaceae pahisandra
228. Paliurus spina-christi Mill. Rhamnaceae drača
229. Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. Hamamelidaceae parocija
230. Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. ‘Pendula’ Hamamelidaceae kultivar parocije
231. Paulownia tomentosa (Thunb. ex Murray)
Steud. Scrophulariaceae paulovnija
232. Phellodendron amurense Rupr. Rutaceae felodendron
233. Philadelphus L. ‘Falconeri’ Hydrangeaceae kultivar pajasmina
234. Photinia davidiana (Decne.) Cardot var.
undulata (Decne.) Cardot Rosaceae
235. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. Rosaceae fizokarp
236. Picea abies (L.) H. Karst. Pinaceae obična smreka
237. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Aurea’ Pinaceae kultivar obične smreke
238. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Aurea Magnifica’ Pinaceae kultivar obične smreke
239. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Cupressina’ Pinaceae kultivar obične smreke
240. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Gregoryana’ Pinaceae kultivar obične smreke
241. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Inversa’ Pinaceae kultivar obične smreke
242. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Maxwellii’ Pinaceae kultivar obične smreke
243. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Nidiformis’ Pinaceae kultivar obične smreke
244. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Ohlendorffii’ Pinaceae kultivar obične smreke
245. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Remontii’ Pinaceae kultivar obične smreke
246. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Silva Taraucana’ Pinaceae kultivar obične smreke
247. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Viminalis’ Pinaceae kultivar obične smreke
248. Picea abies (L.) H. Karst. ‘Virgata’ Pinaceae kultivar obične smreke
249. Picea alcoquiana (Veitch ex Lindl.) Carriere Pinaceae
250. Picea engelmannii Parry ex Engelm. ‘Glauca’ Pinaceae kultivar Engelmannove smreke
251. Picea glauca ( Moench) Voss Pinaceae bijela smreka
252. Picea glehnii (F. Schmidt) Mast. Pinaceae sahalinska smreka
253. Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carriere Pinaceae Yeddo smreka
254. Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns et
Poggenb. ‘Beissneri’ Pinaceae kultivar crne smreke
255. Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns
et Poggenb. ‘Doumetii’ Pinaceae kultivar crne smreke
256. Picea × mariorica Boom. ‘Machala’ Pinaceae
257. Picea omorika (Pančić) Purk. Pinaceae Pančićeva omorika
258. Picea omorika (Pančić) Purk. ‘Aurea’ Pinaceae kultivar Pančićeve omorike
259. Picea omorika (Pančić) Purk. ‘Nana’ Pinaceae kultivar Pančićeve omorike
260. Picea orientalis (L.) Link Pinaceae kavkaska smreka
261. Picea orientalis (L.) Link ‘Atrovirens’ Pinaceae kultivar kavkaske smreke
262. Picea orientalis (L.) Link ‘Gracilis’ Pinaceae kultivar kavkaske smreke
263. Picea pungens Engelm. Pinaceae bodljikava smreka
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


264. Picea pungens Engelm. ‘Glauca’ Pinaceae kultivar bodljikave smreke
265. Picea pungens Engelm. ‘Glauca Globosa’ Pinaceae kultivar bodljikave smreke
266. Picea pungens Engelm. ‘Moerheim’ Pinaceae kultivar bodljikave smreke
267. Picea smithiana (Wall.) Boiss. Pinaceae himalajska smreka
268. Pieris japonica (Thunb ex Murray) D.
Don ex G. Don Ericaceae japanski pieris
269. Pinus banksiana Lamb. Pinaceae Banksov bor
270. Pinus cembra L. Pinaceae limba
271. Pinus contorta Douglas ex Loudon Pinaceae usukani bor
272. Pinus heldreichii H. Christ Pinaceae munjika
273. Pinus mugo Turra Pinaceae planinski bor
274. Pinus nigra J. F. Arnold Pinaceae crni bor
275. Pinus nigra J. F. Arnold ‘Pyramidalis’ Pinaceae kultivar crnog bora
276. Pinus parviflora Siebold et Zucc. ‘Glauca’ Pinaceae kultivar japanskog bijelog bora
277. Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson Pinaceae žuti bor
278. Pinus × schwerinii Fitschen Pinaceae
279. Pinus strobus L. Pinaceae američki borovac
280. Pinus strobus L. ‘Nana’ Pinaceae kultivar američkog borovca
281. Pinus sylvestris L. ‘Aurea’ Pinaceae kultivar običnog bora
282. Pinus sylvestris L. ‘Globosa Viridis’ Pinaceae kultivar običnog bora
283. Pinus sylvestris L. ‘Watereri’ Pinaceae kultivar običnog bora
284. Populus tremula L. Salicaceae trepetljika
285. Potentilla fruticosa L. ‘Abbotswood’ Rosaceae kultivar grmastog petoprsnika
286. Prunus L. ‘Accolade’ Rosaceae
287. Prunus avium (L.) L. Rosaceae divlja trešnja
288. Prunus cerasifera Ehrh. ‘Nigra’ Rosaceae kultivar mirobalane
289. Prunus domestica L. Rosaceae šljiva
290. Prunus glandulosa Thunb ex Murray ‘Alba Plena’ Rosaceae
291. Prunus incisa Thunb. ex Murray ‘February Pink’ Rosaceae
292. Prunus laurocerasus L. Rosaceae lovorvišnja
293. Prunus laurocerasus L. ‘Otto Luyken’ Rosaceae kultivar lovorvišnje
294. Prunus laurocerasus L. ‘Rotundifolia’ Rosaceae kultivar lovorvišnje
295. Prunus laurocerasus L. ‘Schipkaensis’ Rosaceae kultivar lovorvišnje
296. Prunus laurocerasus L. ‘Van Nes’ Rosaceae kultivar lovorvišnje
297. Prunus laurocerasus L. ‘Zabeliana’ Rosaceae kultivar lovorvišnje
298. Prunus padus L. Rosaceae sremza
299. Prunus sargentii Rehder Rosaceae
300. Prunus serotina Ehrh. Rosaceae kasna sremza
301. Prunus serrulata Lindl. ‘Amanogawa’ Rosaceae kultivar japanske trešnje
302. Prunus serrulata Lindl. ‘Kanzan’ Rosaceae kultivar japanske trešnje
303. Prunus serrulata Lindl. ‘Kiku Shidare’ Rosaceae kultivar japanske trešnje
304. Prunus spinosa L. Rosaceae crni trn
305. Prunus subhirtella Miq. ‘Pendula’ Rosaceae
306. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var.
glauca (Beissn.) Franco Pinaceae plava duglazija
307. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var.
menziesii Pinaceae zelena duglazija
308. Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach Juglandaceae kavkaska pterokarija
309. Pyracantha coccinea M. Roem. Rosaceae vatreni trn
310. Pyracantha coccinea M. Roem. ‘Souleil d’Or’ Rosaceae kultivar vatrenog trna
311. Pyrus communis L. Rosaceae pitoma kruška
312. Quercus cerris L. Fagaceae cer
313. Quercus coccifera L. Fagaceae oštrika
314. Quercus macrocarpa Michx. Fagaceae
315. Quercus palustris Muenchh. Fagaceae čamoliki hrast
316. Quercus phellos L. Fagaceae vrboliki hrast
317. Quercus rubra L. Fagaceae crveni hrast
318. Rhamnus cathartica L. Rhamnaceae obična krkavina
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 15     <-- 15 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


319. Rhamnus fallax Boiss. Rhamnaceae žestika
320. Rhododendron L. ‘Cunningham’s White’ Ericaceae kultivar sleča
321. Rhododendron L. ‘Nova Zembla’ Ericaceae kultivar sleča
322. Rhododendron L. ‘Roseum Elegans’ Ericaceae kultivar sleča
323. Rhododendron luteum Sweet Ericaceae žuti sleč
324. Rhus typhina L. Anacardiaceae kiseli ruj
325. Sarcococca saligna (D. Don) Muell. Arg. Buxaceae sarkokoka
326. Sciadopitys verticillata (Thunb.)
Siebold et Zucc. Sciadopityaceae japanska pršljenka
327. Sequoia sempervirens (D.Don) Endl. Taxodiaceae obalna sekvoja
328. Skimmia japonica Thunb. Rutaceae japanska skimija
329. Skimmia japonica Thunb. ‘Rubella’ Rutaceae kultivar japanske skimije
330. Sorbaria tomentosa (Lindl.) Rehder var.
angustifolia (Wenz.) Rahn Rosaceae uskolisna sorbarija
331. Sorbus americana Marshall Rosaceae
332. Sorbus aria (L.) Crantz ‘Magnifica’ Rosaceae kultivar mukinje
333. Sorbus aucuparia L. ‘Fastigiata’ Rosaceae kultivar jarebike
334. Sorbus austriaca (Beck) Hedl. Rosaceae austrijska mukinja
335. Sorbus domestica L. Rosaceae oskoruša
336. Sorbus × hybrida L. Rosaceae
337. Sorbus × hybrida L. ‘Gibbsii’ Rosaceae
338. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. ‘Brouwers’ Rosaceae kultivar skandinavske mukinje
339. Sorbus torminalis (L.) Crantz Rosaceae brekinja
340. Spiraea × billardii Hérincq Rosaceae
341. Spiraea canescens D. Don Rosaceae
342. Spiraea cantoniensis Lour. ‘Lanceata’ Rosaceae
343. Spiraea × cinerea Zabel Rosaceae
344. Spiraea japonica L. f. Rosaceae japanska suručica
345. Spiraea japonica L. f. ‘Albiflora’ Rosaceae kultivar japanske suručice
346. Spiraea japonica L. f. ‘Bullata’ Rosaceae kultivar japanske suručice
347. Spiraea japonica L. f. ‘Crispa’ Rosaceae kultivar japanske suručice
348. Spiraea japonica L. f. ‘Gold Flame’ Rosaceae kultivar japanske suručice
349. Spiraea japonica L. f. ‘Little Princess’ Rosaceae kultivar japanske suručice
350. Spiraea prunifolia Siebold et Zucc. Rosaceae
351. Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel Rosaceae Vanhoutteova suručica
352. Staphylea pinnata L. Staphyleaceae klokočika
353. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel ‘Crispa’ Rosaceae
354. Stephanandra tanakae (Franch. et Sav.)
Franch. et Sav. Rosaceae
355. Styphnolobium japonicum (L.) Schott Fabaceae japanska sofora
356. Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake Caprifoliaceae grozdasti biserak
357. Syringa L. ‘Mme Lemoine’ Oleaceae kultivar jorgovana
358. Taxus baccata L. Taxaceae obična tisa
359. Taxus baccata L. ‘Aurea’ Taxaceae kultivar obične tise
360. Taxus baccata L. ‘Fastigiata’ Taxaceae kultivar obične tise
361. Taxus baccata L. ‘Fastigiata Robusta’ Taxaceae kultivar obične tise
362. Taxus baccata ‘Nissen’s Corona’ Taxaceae kultivar obične tise
363. Taxus baccata L. ‘Nissen’s Praesident’ Taxaceae kultivar obične tise
364. Taxus baccata L. ‘Overeynderi’ Taxaceae kultivar obične tise
365. Taxus baccata L. ‘Repandens’ Taxaceae kultivar obične tise
366. Taxus baccata L. ‘Washingtonii’ Taxaceae kultivar obične tise
367. Taxus cuspidata Siebold et Zucc. Taxaceae japanska tisa
368. Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ‘Nana’ Taxaceae kultivar japanske tise
369. Taxus × media Rehder Taxaceae
370. Thuja occidentalis L. Cupressaceae obična američka tuja
371. Thuja occidentalis L. ‘Columna’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
372. Thuja occidentalis L. ‘Cristata’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
373. Thuja occidentalis L. ‘Fastigiata’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


374. Thuja occidentalis L. ‘Globosa’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
375. Thuja occidentalis ‘Holmstrup’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
376. Thuja occidentalis L. ‘Lutea’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
377. Thuja occidentalis L. ‘Rheingold’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
378. Thuja occidentalis L. ‘Rosenthalii’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
379. Thuja occidentalis L. ‘Spiralis’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
380. Thuja occidentalis L. ‘Sunkist’ Cupressaceae kultivar obične američke tuje
381. Thuja plicata Donn ex D. Don Cupressaceae golema tuja
382. Thuja plicata Donn ex D. Don ‘Atrovirens’ Cupressaceae kultivar goleme tuje
383. Thuja plicata Donn ex D. Don ‘Aurea’ Cupressaceae kultivar goleme tuje
384. Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc. Cupressaceae hiba
385. Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc.
‘Nana’ Cupressaceae kultivar hibe
386. Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold et Zucc.
‘Variegata’ Cupressaceae kultivar hibe
387. Tilia platyphyllos Scop. Tiliaceae velelisna lipa
388. Tilia tomentosa Moench Tiliaceae srebrnasta lipa
389. Torreya californica Torr. Taxaceae kalifornijska toreja
390. Tsuga canadensis (L.) Carriere Pinaceae kanadska čuga
391. Tsuga canadensis (L.) Carriere ‘Bennett’ Pinaceae kultivar kanadske čuge
392. Tsuga canadensis (L.) Carriere ‘Jeddeloh’ Pinaceae kultivar kanadske čuge
393. Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. Pinaceae zapadnoamerička čuga
394. Ulmus glabra Huds. Ulmaceae gorski brijest
395. Ulmus glabra Huds. ‘Camperdownii’ Ulmaceae kultivar gorskog brijesta
396. Ulmus minor Mill. Ulmaceae nizinski brijest
397. Viburnum × bodnantense Aberc. ‘Dawn’ Caprifoliaceae
398. Viburnum × burkwoodii Burkwood et Skipwith Caprifoliaceae
399. Viburnum farreri Stearn Caprifoliaceae
400. Viburnum farreri Stearn ‘Candidissimum’ Caprifoliaceae
401. Viburnum opulus L. ‘Aureum’ Caprifoliaceae kultivar crvene hudike
402. Viburnum opulus L. ‘Roseum’ Caprifoliaceae kultivar crvene hudike
403. Viburnum plicatum Thunb. ‘Mariesii’ Caprifoliaceae
404. Viburnum plicatum Thunb. ‘Pink Beauty’ Caprifoliaceae
405. Viburnum plicatum Thunb. ‘Rowallane’ Caprifoliaceae
406. Viburnum × pragense Vikulova Caprifoliaceae
407. Viburnum × rhytidophylloides J. V. Suringar
‘Holland’ Caprifoliaceae
408. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. Caprifoliaceae kineska hudika
409. Viburnum sieboldii Miq. Caprifoliaceae
410. Weigela Thunb. ‘Nana Variegata’ Caprifoliaceae kultivar vajgelije
411. Weigela Thunb. ‘Styriaca’ Caprifoliaceae kultivar vajgelije
412. Weigela florida (Bunge) A. DC. ‘Candida’ Caprifoliaceae kultivar vajgelije
413. Weigela florida (Bunge) A. DC. ‘Feerie’ Caprifoliaceae kultivar vajgelije
414. Weigela florida (Bunge) A. DC. ‘Foliis Purpureis’ Caprifoliaceae kultivar vajgelije
415. Xanthocyparis nootkatensis (D. Don) Farjon Cupressaceae nutkanski pačempres
416. Xanthocyparis nootkatensis (D. Don)
Farjon ‘Glauca’ Cupressaceae kultivar nutkanskog pačempresa


U hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine, na
dva naest polja, prisutno je 416 različitih svojti, iz 113
ro dova. Od toga su 202 listopadne, a ostale vazdazelene
ili zimzelene. Najzastupljeniji rodovi su: Picea A.
Dietr. - smreke (32 različite svojte), Juniperus L. - borovice
(23 svojte), Chamaecyparis Spach - pačempresi
(23 svojte), Prunus L. (20 svojti), Pinus L. - borovi (15
svojti), Thuja L. - tuje (14 svojti), Berberis L. - žutike
(13 svojti), Viburnum L. - hudike (13 svojti), Taxus L. tise
(12 svojti), Spiraea L. - suručice (12 svojti), Acer


L. - javori (11 svojti), Cotoneaster Medik. - mušmulice
(11 svojti), Abies Mill. - jele (9 svojti), Cornus L. (9
svojti), Ilex L. - božikovine (9 svojti), Sorbus L. (9
svojti) itd. Taksoni su posađeni pojedinačno ili u manjim
grupama (uglavnom po tri biljke zajedno), a neki
su, kao npr. metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides),
hinoki pačempres (Chamaecyparis obtusa), cedrovi
(Cedrus spp.), jele (Abies spp.), američka
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 17     <-- 17 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


duglazija (Pseudotsuga menziesii), kultivar bodljikave sculus × neglecta i Aesculus glabra), posađeni u većim,
smreke (Picea pungens ‘Glauca’) i divlji kesteni (Ae-kompaktnim grupama, poput oglednih nasada.


3. OCJENA STANJA ARBORETUMA – The Review of the Existing State of Arboretum


U hortikulturnom dijelu Arboretuma, koji se nalazi
uz prilaznu cestu (slika 2) i posjetitelji ga najčešće obi-
laze, granice između pojedinih polja više nisu jasne,
osim ako prolaze većim putovima ili stazama. Zasađe ne
biljke nisu primjereno održavane te je radi funkcionalnosti
ploha i estetskog izgleda biljaka bilo potrebno
obaviti odgovarajuće arborikulturne radove. Dio bilja ka
se osušio, te su tijekom posljednje tri godine uklonje
ne (slika 3). Dosta je biljaka posađeno preblizu
jedna drugoj, nisu bile na vrijeme prorijeđene, pa ovisno
o uzrastu, neke od njih nisu imale dovoljno mjesta
za svoj rast i razvoj punog profila krošnje. Za svaki pojedini
slučaj bilo je potrebno odlučiti što treba učiniti,
kako bi se što više biljaka očuvalo. Neke od zasađenih
biljaka pokazale su se invazivne, te su se nekontrolirano
proširile po ostalim dijelovima Arboretuma (npr.
Elaeagnus umbellata), a također je došlo i do zarastanja
poznatom invazivnom vrstom, običnim bagremom
(Robinia pseudoacacia) i samoniklim autohtonim vrstama
(najviše običnom kupinom, Rubus fruticosus). U
cijelome je Arboretumu potrebno stalno uklanjanje takvih
biljaka i treba paziti da se više ne sade one vrste za
koje se zna da su invazivne ili su potencijalno invazivne.
Dio biljaka oštećen je od abiotskih i biotskih čimbenika,
od kojih posebno treba naglasiti oštećenja od
divljači. Taj je problem djelomično riješen postavljanjem
ograde oko Arboretuma (slika 4), ali je u međuvremenu
postojeća drvena ograda uz cestu dotrajala i


Slika 2. Pristupna cesta.


Figure 2 The approach road.


Slika 3. Suhe četinjače.


Figure 3 The withered conifers.


Slika 4. Nova ograda.


Figure 4 The new fence.


postala nefunkcionalna. Problem divljači rješava se izlovom,
a oštećene biljke treba sanirati. Hortikulturni dio
može poslužiti kao ogledni dio za uređenje cijelog Arboretuma
te ima prioritet tijekom revitalizacije. Posebnu
vrijednost imaju brojni kultivari četinjača, pa se može
reći da je Arboretum Lisičine među najbogatijim živim
zbirkama različitih svojti četinjača u Hrvatskoj (slika 5).
Nakon navedenih arborikulturnih i infrastrukturnih rado
va te determinacije biljaka radi se, sukcesiv no po
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 18     <-- 18 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


Slika 5. Grupa četinjača.


Figure 5 The group of conifers.


poljima, na označavanju biljaka pločicama s navedenim
zananstvenim i hrvatskim nazivom, porodicom i arealom
(slike 6 i 7). Također je potrebno izraditi informacijske
panoe, označiti granice polja te redovito održavati i
unaprjeđivati sadržaje na svakome od njih.


Dio Arboretuma zasađen biljkama iz Europe i Azije
na lazi se sjeveroistočno, a dio zasađen biljkama iz
Ame rike sjeverozapadno od hortikulturnog dijela Arboretuma.
Ti su dijelovi zapušteniji nego hortikulturni
dio, a također ne postoji dokumentacija o sadnji bilja ka.
Pojedine plohe kao i staze i putovi zarasli su, potočić
i jezero nisu održavani, pa cijeli taj dio zahtijeva
krupnije infrastrukturne radove koje treba napraviti
prije uređenja površina s biljkama. Prošle je godine saniran
veći odron zemlje prema jednom od glavnih putova,
a treba i dalje nastaviti sa sličnim, odgovarajućim
radovima. U ovom dijelu Arboretuma nalaze se vrlo
vrijedni primjerci ili grupe pojedinih drvenastih vrsta,
rijetko prisutni u nasadima ili kolekcijama biljaka u
na šoj zemlji. Stanje biljaka je slično prethodno opisano
me za biljke u hortikulturnom dijelu, ali će zbog neo dr
žavanja biti potrebne veće intervencije. Dijelovi
površina bez biljaka održavaju se košnjom trave, otvaraju
vizure i daju prozračnost Arboretumu te ih je potrebno
očuvati. U ovom dijelu Arboretuma nalazi se i
kamenjar, kao i pokusne plohe s raznim hibridnim familijama
borova, pokusna ploha šećernog javora i različitih
kultivara jorgovana. Plohe s borovima koje su
očišćene potrebno je dalje održavati, uklanjati suhe
grane i eventualne sušce, a one zarasle u korov treba
urediti. To je vrijedan i u svijetu jedinstven dendrološki
materijal proizveden kontroliranom hibridizacijom četiriju
vrsta dvoigličavih borova na Šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Za većinu tih ploha postoje
nacrti, odnosno podaci o sađenim biljkama, ali ima i
ploha bez dokumentacije. Biljke šećernog javora, kao i
biljke jorgovana treba pojedinačno pregledati i ocijeniti
njihovo stanje, jer ima dosta oštećenih i suhih primjeraka.
Budući da su te plohe bez plana nedavno posađene,
ne uklapaju se u koncepciju Arboretuma, jer su
zauzele lijepe otvorene livade. No, treba ih održavati i
očuvati jer predstavljaju vrijednu zbirku, a dokumentacija
o njihovom podrijetlu i sadnji postoji u Šumariji
Voćin. Kamenjar se nalazi na razmjerno maloj površini.
To je skladno formirana cjelina, no nažalost, budući
da ima dosta niskih biljaka i pokrivača tla, koje
korovske biljke brzo prerastu, ovdje se najviše primijećuje
nedovoljna briga oko Arboretuma i potreba za
stalnim održavanjem. Tu je puno patuljastih i različito
obojenih kultivara tuja, borovica, pačempresa, borova,


Slika 6. Primjer pločice na stablu.


Figure 6 The example of the label on tree.


Slika 7. Primjer pločice na grmu.


Figure 7 The example of the label on shrub.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


smreka, tisa, kriptomerija, mušmulica i dr. Između njih
posađeni su razni cvjetajući grmovi. Ovo polje potrebno
je očistiti, proširiti i dopuniti novim biljkama.


Izvan ograde Arboretuma nalazi se površina koja je
bila predviđena za rasadnik, a koja je potpuno zarasla i
nije u funkciji, kao i zgrada koja je trebala biti upravna
zgrada Arboretuma, ali je u lošem, gotovo ruševnom
stanju, i njena bi obnova zahtijevala velika ulaganja
(slika 8).


Slika 8. Devastirana zgrada.


Figure 8 The devastated building.


Kako bi se Arboretum obnovio i ispunjavao stručnu,
edukativnu i znanstvenu funkciju, dvije su komponente
na kojima treba usporedno raditi: biljke i infrastruktura.
Potrebno je ukloniti suhe i oštećene biljke koje se
ne mogu oporaviti i čiji izgled narušava izgled Arboretuma.
Ipak, na većini biljaka nije potrebna intervencija
ili se mogu odgovarajućim arborikulturnim zahvatima
sačuvati i ostati na plohama. Također treba ukloniti samonikle
biljke koje se ne mogu uklopiti u koncepciju
Arboretuma. Potrebno je stalno kositi, odnosno održavati
otvorene travnate površine kako bi se spriječilo
njihovo zaraštanje i širenje korova, kupine i bagrema.
Prije dvije godine obavljeno je geodetsko snimanje Arboretuma.
Na osnovi snimke, predviđena je izrada GIS
podloge koja će biti osnova za daljnje radove. Potrebno
je urediti sadašnje putove i staze te planirati eventualno
prosjecanje novih staza zbog pristupačnosti svih polja.
Kao i u hortikulturnom dijelu, i u drugim dijelovima
Arboretuma treba nastaviti s determiniracijom i označa
vanjem biljaka pločicama i detaljnim uređenjem.
Tre ba izraditi informacijsko-edukacijske panoe i postaviti
ih uz staze i po pojedinim poljima. Dok se Arboretum
ne dovede u zadovoljavajuće stanje, najbolje je ne
saditi nove biljke. Kao nove sadržaje potrebno je postaviti
klupe, koševe za smeće i sl. U više navrata treba organizirati
izlov divljači.


Dugoročno je radi funkcioniranja Arboretuma važ no
dovesti struju i vodu, obnoviti zgradu na ulazu ili sagraditi
novu, u nju smjestiti odgovarajuće urede i sadržaje,
zaposliti ljude educirane za rad u Arboretumu i uspostaviti
čuvarsku službu. Važno je obnoviti rasadničku pro iz
vodnju koja bi služila za proizvodnju biljaka za
Arboretum, razmjenu sjemenskog i sadnog materijala s
arboretumuma i botaničkim vrtovima u Hrvatskoj i svijetu,
kao i za prodaju ukrasnih drvenastih biljaka.


Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Virovitičko-podravske županije pokrenula
je aktivnosti za zaštitu Arboretuma i uvođenje u upisnik
zaštićenih prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske.


Zbog vrijednosti i jedinstvenosti Arboretuma Lisičine
potrebno je uložiti što je moguće više truda i sredstava
kako bi se primjereno uredio, a zatim održavao i
služio za edukaciju i znanstvena istraživanja, kao i za
odmor i šetnju svih dobronamjernih posjetitelja.


4. LITERATURA – References


Anić, M., 1946: Dendrologija. U (Šafar, J., ur.): Šumar
ski priručnik I. Poljoprivredni nakladni
zavod, Zagreb. 475–582 pp.


Erhardt, W.,E.Götz, N. Bödeker & S. Seybold,
2008: Zander – Handwörterbuch der Pflanzennamen.
18. Auflage. Eugen Ulmer KG, Stuttgart.
983 pp.


Hoffman, M. H. A., 2005: List of names of woody
plants. International standard. Boskoop. 871 pp.


Idžojtić, M., 2005: Listopadno drveće i grmlje u
zimskom razdoblju. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski
fakultet. 256 pp.


Idžojtić, M., 2009: Dendrologija – List. Sveučilište
u Zagrebu, Šumarski fakultet. 904 pp.


Vidaković, M., 1982: Četinjače – Morfologija i varijabilnost.
JAZU & Liber, Zagreb. 711 pp.


Vidaković, M. (ur.), 1986: Arboertum Lisičine.
ROŠ “Slavonska šuma”, Vinkovci. 87 pp.


Vidaković, M., 1993: Četinjače – Morfologija i varijabilnost.
Grafički zavod Hrvatske i Hrvatske
šume, Zagreb. 744 pp.


Vidaković, M. i J. Franjić, 2004: Golosjemenjače.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 823 pp.
* * * Šumarska enciklopedija Vol. I–III, 1980–1987.
JLZ “Miroslav Krleža”, Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 20     <-- 20 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


SUMMARY: The Arboretum Lisičine is located on the Papuk mountain. It
is managed by Hrvatske šume d.o.o., Zagreb (Croatian Forests Ltd., Zagreb),
Forest Administration Našice, Forest Office Voćin. It was founded in 1979 on
an area of about 45 ha. In the northern part of the Arboretum there is a natural
beech forest. The southern part, which is the arboretum in the true sense of
the word, is divided in 3 parts: 1. horticultural part, on which ornamental
trees and shrubs are planted, 2. part planted with European and Asian plants,


3. part planted with American plants.
During the Homeland War the Arboretum was occupied and devastated. A
part of the plants dried out, some plants were not properly cultivated, many of
them were placed too close to each other, and some turned out to be invasive
and spread without control over other parts of the Arboretum. In addition, black
locust, blackberry bushes and other species started overgrowing the cultivated
plants. Since 2006, within the project “Revitalisation of the Lisičine Arboretum”,
the arrangement of the Arboretum has been on-going. In each individual
case decisions have to be made about what needs to be done to preserve as
many plants as possible. There is no documentation about the plants, and the
determination and marking of the plants has to be done successively field by
field. In the horticultural part, on 12 fields, 416 different taxa of 113 genera
have been determined. Of these 202 are deciduous, whereas the others are evergreen
or leaf-exchanging. The most represented genera are: Picea (32 taxa), Juniperus
(23 taxa), Chamaecyparis (23 taxa), Prunus (20 taxa), Pinus (15 taxa),
Thuja (14 taxa), Berberis (13 taxa), Viburnum (13 taxa), Taxus (12 taxa), Spiraea
(12 taxa), Acer (11 taxa), Cotoneaster (11 taxa), Abies (9 taxa), Cornus
(9 taxa), Ilex (9 taxa) and Sorbus (9 taxa). The horticultural part can serve as
the model part for arranging the whole Arboretum, having priority during revitalisation.
Numerous conifer cultivars are specially valuable, so that we can say
that the Lisičine Arboretum is one of the richest living collections of different
conifer species in Croatia. Due to the value and uniqueness of the Lisičine Arboretum,
as much effort as possible has to be made for its arrangement and
later maintenance, so it can serve for education and scientific research, as well


as relaxation and strolls of visitors.
Key words:Lisičine Arboretum, revitalisation, existing state, plant list