DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2010 str. 8     <-- 8 -->        PDF

M. Idžojtić, M. Zebec, I. Poljak: REVITALIZACIJA ARBORETUMA LISIČINE Šumarski list br. 1–2, CXXXIV (2010), 5-18


Slika 1. Ploča na ulazu


Figure 1 The board at the entrance


prirodna bukova šuma. Preostali, južni dio, koji je arbo-
retum u užem smislu, predviđen je za sadnju autohtonih


i alohtonih drvenastih vrsta. On je podijeljen na tri dijela:
1. hortikulturni dio na kojem je zasađeno ukrasno
drveće i grmlje, 2. dio zasađen biljkama s područja Europe
i Azije i 3. dio zasađen biljkama s područja Amerike.
Prema Vidakoviću (1986), do 1985. godine u
Arboretumu je bilo posađeno oko 1100 različitih svojti
(vrsta, podvrsta, varijeteta, križanaca i kultivara). U Domovinskom
ratu područje Arboretuma bilo je okupirano
i devastirano.


U ovome radu dajemo ocjenu stanja Arboretuma od
2006. godine, kada smo u okviru projekta “Revitalizacija
Arboretuma Lisičine” počeli raditi na njegovom
uređenju, pa sve do danas. Navodimo što je napravljeno
i što još treba napraviti, kako bi Arboretum Lisičine
opravdao svoj naziv i počeo funkcionirati kao još
jedan, svojtama najbogatiji hrvatski arboretum. Također
dajemo popis determiniranih svojti u hortikulturnom
dijelu Arboretuma.


2. DRVEĆE I GRMLJE U HORTIKULTURNOM DIJELU ARBORETUMA
Trees and Shrubs in the Horticultural Part of Arboretum


U tablici 1 navedene su drvenaste svojte prisutne u (1946), Idžojtić (2005, 2009), Vidakoviću (1982,
hor tikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine, koji je u 1993), Vidakoviću i Franjiću (2004) i Šumarskoj
predratno vrijeme bio podijeljen na deset, a sada je pro-enciklopediji I-III (1980, 1983, 1987). Za vrste koje neširen
na dvanaest polja. Svojte su poredane abecednim maju hrvatske nazive naveden je samo znanstveni naziv.
redom znanstvenih naziva (prema Erhardt i sur. Nazivi kultivara navedeni su prema međunarodnom
2008). Hrvatski nazivi navedeni su prema Aniću standardu (H o f fman 2005).


Tablica 1. Drveće i grmlje u hortikulturnom dijelu Arboretuma Lisičine, 2009. godine.


Table 1 Trees and shrubs in the horticultural part of Lisičine Arboretum, in 2009.


Redni broj
No.
Znanstveni naziv
Botanical Name
Porodica
Family
Hrvatski naziv
Common Name
1. Abies alba Mill. Pinaceae obična jela
2. Abies bracteata (D. Don) A. Poit. Pinaceae kalifornijska jela
3. Abies concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr.
‘Violacea’ Pinaceae kultivar koloradske jele
4. Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. Pinaceae gorostasna jela
5. Abies koreana E. H. Wilson Pinaceae korejska jela
6. Abies koreana E. H. Wilson ‘Silberlocke’ Pinaceae kultivar korejske jele
7. Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. var. arizonica
(Merr.) Lemm. Pinaceae
8. Abies mariesii Mast. Pinaceae Mariesova jela
9. Abies nordmanniana (Steven) Spach Pinaceae kavkaska jela
10. Acer cissifolium (Siebold et Zucc.) K. Koch Aceraceae
11. Acer macrophyllum Pursh Aceraceae
12. Acer negundo L. Aceraceae negundovac
13. Acer negundo L. ‘Variegatum’ Aceraceae kultivar negundovca
14. Acer palmatum Thunb. ex E. Murray
‘Atropurpureum’ Aceraceae kultivar dlanastolisnog javora
15. Acer platanoides L. ‘Crimson King’ Aceraceae kultivar mliječa
16. Acer platanoides L. ‘Faassen’s Black’ Aceraceae kultivar mliječa
17. Acer pseudoplatanus L. Aceraceae gorski javor
18. Acer rufinerve Siebold et Zucc. Aceraceae
19. Acer saccharinum L. ‘Laciniatum Wieri’ Aceraceae kultivar srebrnolisnog javora
20. Acer tataricum L. Aceraceae žestilj