DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 35     <-- 35 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
Slika 2. Geografska distribucija ovlaštenih tvrtki u Republici Hrvatskoj (Jambreković 2009).


Figure 2Geographical distribution of authorised firms in Croatia (Jambreković 2009).


3. FITOSANITARNI PREGLED – Phytosanitary inspection
Prvi fitosanitarni pregled obuhvatio je 67 tvrtki upisanih
u Upisnik ministarstva. Pregled je obuhvatio
ocjenu fitosanitarnog sustava na razini tvrtke u skladu s
Pravilnikom (NN 14/06) i naputcima stručnih ovlaštenih
osoba nadležne institucije (Jambreković 2007).


Postavljeno je 18 osnovnih kriterija ocjene kvalitete
sustava (tabl. 4) uz ocjenu mogućih dodatnih elemenata
specifičnih za pojedine tvrtke.


Od 67 ovlaštenih tvrtki dvije tvrtke ne rade, jedna je
potpuno ugašena, oprema rasprodana, fizički ne postoji,
a drugoj je oduzeto pravo korištenja opreme.Tvrtke
nisu podnijele zahtjev za brisanje iz Upisnika
ministarstva, te se i dalje vode kao ovlaštene tvrtke, uz
zadržavanje žiga i rizika eventualne zlouporabe njihovog
broja.


Četiri tvrtke nemaju organiziran fitosanitarni sustav
uz sljedeća obrazloženja:


– nije izvršen niti jedan službeni tretman,
– izvršen je samo jedan fitosanitarni HTtretman (nekoliko
paleta),
– izvršen je samo jedan tretman, prilikom pokretanja
postupka ovlaštenja (tretirane palete iz tog tretmana
označene su i stavljene u međunarodni promet),
– izvršena su dva tretmana za tvrtku koja je ovlaštena
za označavanje (nije vršeno označavanje njihovim
žigom).