DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 36     <-- 36 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
Tablica 4. Osnovni elementi provjere i učestalost nepravilnosti.


Table 4 Basic elements being checked and frequency of irregularities.


Osnovni elementi provjere u 67 tvrtki
Basic elements being checked in 67 firms
Broj tvrtki
s nepravilnostima
Number of firms
with irregularities
Učešće nepravilnosti (%)
Frequency of
irregularities (%)
Zaglavlje dijagrama nije u skladu s preporukama
Header diagram is not in accordance with the recommendations 67 100,0
Tvrtka nema priručnik za kvalitetu
The company has no guide to quality 65 97,0
Potvrde nisu uredne
The certificates are not neat 48 71,6
Tvrtka ne izdaje i ne arhivira potvrde
Company doesn’t issue and archive certificates 40 59,7
Ne vrši se kalibracija mjerne opreme
Companies do not calibrate measuring equipment 29 43,3
Mjerna oprema nije umjerena
Measuring (controlling) equipment not calibrated 18 26,9
Količine tretiranog drva nisu definirane
Quantities of treated wood are not defined 17 25,4
Dokumentacija nije sljediva
Untraceable documentation 21 31,3
Tvrtka je promijenila odgovornu osobu
Company have changed responsible person 16 23,9
Dijagrami nisu pohranjeni u registratoru
Diagrams are not stored in filing folder 14 20,9
Dijagrami nisu uredni
Diagrams are not neat 11 16,4
Odgovorna osoba nema odgovarajuću izobrazbu
Responsible person doesn’t have adequate education 10 14,9
Nova odgovorna osoba nema adekvatnu izobrazbu
The new responsible person does not have adequate education 8 11,9
Tvrtka nema dovoljan broj mjernih sondi
The company has no sufficient number of measurement probes 7 10,4
Dijagrami nisu pohranjeni u računalnoj bazi
Diagrams are not stored in a computer database 7 10,4
Oznake na žigu nisu ispravne
Bookmarks on the trademark are incorrect 7 10,4
Označavanje nije ispravno
Tagging is not valid 7 10,4
Drvo nije odgovarajuće kvalitete
Wood is not of adequate quality 5 7,5


SPECIFIČNI NALAZI U NEKIM OVLAŠTENIM TVRTKAMA
Specific findings in some authorized companies


Kao nalazi specifičnih negativnosti u nekim tvrt ka -Pozitivni specifični nalaz u jednoj tvrtci je mogućma
mogu se izdvojiti sljedeći: nost proširenja ovlaštenja na KD tretman.Toplinski tret–
odgovorna osoba nije zaposlenik tvrtke (u dvije tvrtke),


man HTodvijao se u klasičnoj sušionici kapaciteta 50 m
tijekom sušenja hrastovih elemenata. Energana je na pi


– tvrtka ima dva različita rješenja o upisu u Upisnik,
ljevinu, snaga 1,2 MW, proces sušenja trajao je 84 dana,
– tvrtka ima pogrešan matični broj u rješenju o upisu
sušenje je programski vođeno, HTKD je proveden u zau
Upisnik,
vršnici procesa sušenja povišenjem temperature iznad


– tvrtka u dokumentaciji koristi termin “fitostabiliza56
oC (sl. 3). Nakon sušenja (sterilizacije) nisu bile za


cija” koji nije usklađen s tehničkom terminologijom,


mjet ne greške sušenog drva zbog povišene temperature.


– žig za označavanje nije dostupan,
– oprema nije u funkciji (četiri tvrtke).