DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 37     <-- 37 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
Slika 3. Dijagram procesa sušenja drva tijekom kojega je postignut HTKD toplinski tretman


Figure 3Diagram of wood drying process, during which KD HT heat treatment was reached


ENERGANE
Pozitivni nalazi:


– na montažnoj toplinskoj komori uspješno je izvršen
zahvat proširenja korisnog volumena komore u
svrhu povećanja kapaciteta;
– energana za opskrbu komore za HTtoplinskom energijom
je modernizirana, te je osjetno poboljšan
njen toplinski učinak;
– instalirana je nova suvremena energana snage 4
MW;
– izvršena je ugradnja ventilatora, čime je povećana
toplinska učinkovitost;
– komora za toplinski tretman je dodatno izolirana, a
ugradnjom dodatnog grijača povećan je toplinski
kapacitet komore;
MJERNAOPREMA
Fiksnu mjernu opremu ima 61 tvrtka, a prijenosnu 6
tvrtki. Umjeravanje, odnosno ovjeravanje mjerne opre me
prije pokretanja postupka za ovlaštenje i nakon ovlaštenja
obavilo je 18 tvrtki. Kalibraciju obavlja 29 tvrtki,
od kojih većina nema zapisa o kalibraciji. Jedna tvrtka
ima u opremi dodatnu mjernu sondu za kalibraciju.


– Power plants
– komora za toplinski tretman, te postojeća oprema za
mjerenje, evidentiranje, pohranjivanje i ispis karakteristika
toplinskih procesa su u fazi servisiranja i
održavanja te povećanja toplinskih mogućnosti komore
ugradnjom dva dodatna grijača;
– u tijeku je servis jednog ventilatora;
– u tijeku je servis energetskog postrojenja.
U jednoj tvrtci energana nije u funkciji zbog kvara
na kotlu. Iako sve tvrtke vrše redovito servisiranje i
održavanje energana, komora i mjerne opreme nemaju
zapisa o navedenim aktivnostima.


– Measuring equipment
U jednoj tvrtci u primjeni je novi, moderniji prijenosni
uređaj za snimanje i registraciju toplinskih postupaka.
Promjena mjernih sondi zabilježena je u 13 tvrtki, a
u jednoj su promijenjene sve četiri mjerne sonde zbog
polomljenih kablova. U tri tvrtke otkrivene su neispravne
sonde. Sedam tvrtki ima manje od četiri mjerne sonde.