DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 39     <-- 39 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
POTVRDE O OBAVLJENOM TRETIRANJU – Certificates of performed treatment


Potvrde o izvršenim tretmanima ne izdaje i ne arhivira
40 tvrtki. U čak 48 slučajeva potvrde nisu uredne.
U jednoj tvrtci uz arhiviranu dokumentaciju priložene
su ovjerene potvrde o obavljenom tretiranju drvenog


SLJEDIVOST DOKUMENTACIJE
Sljedivost dokumentacije omogućuje stalno praćenje
materijala, od dopreme sirovine na stovarište, do otpreme
materijala ili proizvoda krajnjem korisniku.
Značaj sljedivosti je osobito važan u slučaju reklama


materijala za pakiranje na engleskom jeziku. U 17 tvrtki
količine tretiranog drva ili nisu evidentirane ili nisu
precizno evidentirane (količina tretiranog materijala je


3


definirana u m).


– Traceability of documentation
cije, kada se može u potpunosti povratno pratiti kretanje
materijala po fazama. Ukoliko to nije moguće, tvrtka ne
može dokazati da je materijal tretiran. U 21 tvrtci dokumentacija
nije sljediva.


OPREMAZAOZNAČAVANJE – Equipment for marking
Čak 63 tvrtke posjeduju gumeni žig. Gumeni žigovi tricu za označavanje koriste 2 tvrtke. Kao sredstva za ozsu
ili na drvenom postolju ili su žigovi s automatskim na-načavanje koriste se vodootporna tinta (crna, zelena ili
tapanjem bojom. Žig na upaljivanje posjeduje 18 tvrtki, a ljubičasta) te vodootporni pigmentni premaz crne boje
10 tvrtki posjeduje i gumeni žig i žig na upaljivanje. Ma-(na vodenoj bazi).


a b
c d
Slika6. Neadekvatne oznake na žigovima: a) tvrtka nema ovlaštenje za provođenje KD postupka, već samo HT, b) umjesto oznake IPPC
na žigu je oznaka IPPO, c) na žigu je samo oznaka HT, a potrebno je HTDB, d) oznake su neadekvatne veličine.


Figure 6Inadequate signs on stamps: a) the company does not have the authority to conduct KD process, but only HT, b) instead the signs
IPPC is IPPO in the stamp, c) in the stamp is only HT, and it is necessary to be HT DB, d) signs are inadequate in size.