DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 40     <-- 40 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVR-Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
U 7 tvrtki oznake na žigu nisu bile ispravne. U jed-naka IPPO (sl. 6 b). Na žigu je samo oznaka HT, a potre


nom slučaju iz oznake je neophodno ukloniti KD jer tvr-bno je HTDB (sl. 6. c). Oznake su neadekvatne veličine


tka nema ovlaštenje za provođenje KD postupka, već (sl. 6. d).


samo HT(sl. 6. a). Umjesto oznake IPPC na žigu je oz-


KVALITETAOZNAKA
S obzirom da su podloge na koje se nanose oznake
najčešće površinski neobrađene, potrebna je velika pozornost
da bi oznake bile kvalitetno nanesene i jasno vidljive.
Najjednostavniji i najčešći način je označavanje
gumenim žigom. No, to je ujedno i najmanje kvalitetan


– The quality of marks
način označavanja. Označavanje upaljivanjem najbolje
je ali je najzahtjevnije.Vrlo dobro je i označavanje matricama.
Nekvalitetne oznake najčešće su posljedica
uporabe gumenog žiga (sl. 7 a) no mogu biti i posljedica
nedovoljne pažljivosti pri nanošenju oznaka (sl. 7 b).


a b c
Slika 7. Neadekvatna kvaliteta oznaka: a) i b) oznake nanesene gumenim žigom, c) oznake nanesene upaljivanjem


Figure 7Inadequate quality of marks: a) and b) marks inflicted by rubber stamp, b) marks inflicted by fervid stamp


KVALITETA DRVAZATRETIRANJE – Wood quality for treatment
Prema ISPM 15 za izradu drvene ambalaže dozvo-proizvođača uočene su određene količine drvene amljena
je uporaba piljenica isključivo iz okoranog oblog balaže sa signifikantnom količinom kore (sl. 8).
drva (DB).Tijekom fitosanitarnog pregleda kod nekih


Slika8. Drvena ambalaža sa signifikant-
nom količinom kore
Figure 8 Wooden packaging with signifi-
cant amount of bark