DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 41     <-- 41 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVR-Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
Pronađena je i jedna EUR paleta,
na koju je neka strana ovlaštena tvrtka
stavila oznake, a izrađena je od
piljenica sa signifikantnom količinom
kore, iako je za EUR palete
striktno propisana kvaliteta (Celjak2005)
(sl. 9).


Slika 9. EUR paleta sa signifikantnom količinom kore


Figure 9EUR palette with significant amount of bark


KVALITETA DRVANAKON TRETIRANJA– Quality of wood after treatment


Do sada nije uočen značajniji utjecaj visoke tempera
ture tijekom fitosanitarnog toplinskog tretmana na
kva litetu drvenog materijala za pakiranje.


Drvena ambalaža ili drveni materijal za ambalažu
moraju nakon tretiranja biti adekvatno skladišteni, jer
su neovisno o provedenom tretmanu podložni ponovnom
napadu bakterija i gljiva. Osobito se to odnosi na
drveni materijal za pakiranje tretiran u parionicama,
kod kojega tijekom toplinskog tretmana dolazi do migracije
jednostavnih šećera na površinu te stvaranja
hranjive podloge (Pervan 2009).Ako termički obrađeno
drvo nije sušeno, također će doći do razvoja plijesni
i drugih gljiva (Zahid,Grgurinovic, Walsh
2008). Jedna ovlaštena tvrtka nije propisno skladištila
drveni materijal za ambalažu, pa je došlo do pojave plijesni
na površini gredica (sl. 10).


Osvrtom na uočene probleme i nedostatke u okviru
ovlaštenih tvrtki može se zaključiti zadovoljavajuće
stanje, s obzirom da su još 2005. godine očekivani veliki
problemi u međunarodnom prometu, pa je ovlašćivanje
teklo paralelno s razvojem sustava. Postavljen je
osnovni uvjet fizičkim i pravnim osobama, a to je bilo
posjedovanje ispravne toplinske komore i ostale neophodne
opreme, mogućnost provođenja i službeno provođenje
toplinskih postupaka (HT). Osnovno načelo je
bilo pravilno izvođenje toplinskog postupka. Ostala
pravila i naputci implementirani su u sustav naknadno,
pa ih ovlaštene tvrtke nisu mogle odmah primijeniti, a
većina tvrtki nije imala niti educirano osoblje. Neke
tvrt ke ne samo da nisu imale visokoobrazovane kadrove
drvnog smjera, već nisu imale niti kvalificirane
osobe drvnog smjera sa srednjom stručnom spremom.


Tijekom dosadašnjih edukacijskih fitosanitarnih seminara
191 osoba stekla je adekvatnu izobrazbu, odnosno
uvjete za ovlaštenje kao stručna odgovorna osoba u
postupcima tretiranja i označavanja drvenog materijala
za pakiranje u međunarodnom prometu.


Treba naglasiti da je, neovisno o uočenim nedostacima,
koji su uglavnom internog karaktera fitosanitarni


Slika10.
Posljedice neadekvatnog skladištenja tretiranog drvenog
materijala za ambalažu


Figure 10 The consequences of inadequate storage of treated wood
for packaging


sustav na europskoj razini, te da do sada nije bilo primjedbi
na kvalitetu naše ambalaže u međunarodnom
prometu.


Slijedom zapisnika fitosanitarnog pregleda tvrtke su
dužne do sljedećeg pregleda otkloniti uočene nedostatke
te tako na minimum smanjiti mogućnost povrata
robe u međunarodnom prometu zbog propusta u sljedivosti
dokumentacije, neizdavanja potvrda o provedenim
toplinskim tretmanima, nejasnih oznaka ili drugih
nedostataka.