DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 42     <-- 42 -->        PDF

V. Jambreković, R. Despot, M. Hasan: PRIKAZ I OCJENA FITOSANITARNOG SUSTAVAU TVRTKAMA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 125-138
4. ZAKLJUČAK – Conclusion
Republika Hrvatska je još 2004. godine započela
ustrojstvo sustava primjene Međunarodnog fitosanitarnog
standarda ISPM 15 donošenjem Pravilnika o fitosanitarnim
zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni
materijal za pakiranje u međunarodnom prometu.


Na temelju Pravilnika započeto je uključivanje prav nih
i fizičkih osoba u fitosanitarni sustav te ovlašćivanje
(upis u Upisnik ministarstva) za samostalno provođenje
postupaka tretiranja i označavanja drvenog materijala za
pakiranje u međunarodnom prometu.


Od kolovoza do prosinca 2005. godine, za samo pet
mjeseci obrađeno je i steklo uvjete za ovlaštenje za provođenje
toplinskih postupaka (HT) i označavanje 39 tvrtki,
a tijekom prvih dvanaest mjeseci 61 tvrtka. Do
kolovoza 2009. godine ukupno su ovlaštene 84 tvrtke.


Tvrtke su dobro distribuirane po cijeloj Hrvatskoj,
osobito u industrijskim i trgovačkim područjima, te je
time hrvatskom gospodarstvu omogućen neometan
međunarodni promet roba.


Na temelju obavljenog fitosanitarnog pregleda u 67
ovlaštenih tvrtki, ustanovljeno je da sve tvrtke pravilno
provode toplinske tretmane te da je kvaliteta drvenog
materijala za pakiranje u svim tvrtkama nakon toplinskog
tretiranja odgovarajuća. Najveći problemi javljaju
se u izradi Priručnika ovlaštene tvrtke, sljedivom vođenju
dokumentacije, održavanju i ovjeravanju mjerne
opreme te označavanju drvenog materijala za pakiranje
u međunarodnom prometu.


Još 2005. godine očekivani su veliki problemi u međunarodnom
prometu, pa su u ovlašćivanju primijenjene


ubrzane metode, te je ovlašćivanje teklo paralelno s razvojem
sustava. Osnovni kriterij je bilo pravilno izvođenje
toplinskog postupka. Zbog toga je tijekom uspostave
sustava doneseno više novih naputaka koje ovlaštene
tvrtke nisu mogle odmah implementirati u svoj sustav, a
većina tvrtki nije imala niti educirano osoblje.


Tijekom edukacijskih fitosanitarnih seminara 191
osoba stekla je adekvatnu izobrazbu, odnosno uvjete za
ovlaštenje kao stručna odgovorna osoba u postupcima
tretiranja i označavanja drvenog materijala za pakiranje
u međunarodnom prometu.


Uočeni nedostaci fitosanitarnog sustava na razini tvrtki
uglavnom su internog karaktera, te do sada nisu uzrokovali
negativne učinke u međunarodnom prometu. U
svim tvrtkama zapisnički su evidentirane nepravilnosti i
nedostaci koje su tvrtke dužne do sljedećeg pregleda otkloniti.Tijekom ovlaštenja i fitosanitarnog pregleda uočene
su znatne investicije uložene u modernizaciju opreme,
a čak 27 tvrtki proizvođača ambalaže investiralo je u
nova postrojenja za fitosanitarni tretman drvene ambalaže.
U čak 71 tvrtci energetska postrojenja iskorištava ju
energiju drvne biomase.


Broj ovlaštenih tvrtki osjetno je veći od očekivanog,
iako su neke ovlaštene tvrtke prestale s radom. No, s obzirom
na 14 tvrtki zainteresiranih za ovlaštenje, od kojih
su neke u završnoj fazi instaliranja opreme, realno je
očekivati daljnje povećanje broja ovlaštenih tvrtki.


5. LITERATURA– References
Bončina, A., J. Čavlović, 2009: Perspectives of
Forest Management Planning: Slovenian and
Croatian Experience,Vol. 30, ISSUE 1, p. 77–87.


Celjak,D., 2005: Dosadašnja praksa u proizvodnji i
popravku EUR paleta te način korištenja EUR
paleta u međunarodnom prometu, Zbornik radova
stručnog skupa Uspostava sustava zaštite
drva u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim
zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni
materijal za pakiranje u međunarodnom prometu,
29–36, Šumarski fakultet, Zagreb.


Clarke,M., 2004: Phytosanitarymeasures: Preventingtheintroductionofexoticpestsandpathogens
occur ringfromtheglobal trade of wood
products.Working Papers of the Finnish Forest
Research Institute 1. Vantaaa Research Center,
Helsinki, Finska.


Despot,R., M. Hasan,2005: Važnost kvalitete i
zdravosti drva u procesu tretiranja drvnog mate


rijala za pakiranje u međunarodnom prometu,
Zbornik radova stručnog skupa Uspostava sustava
zaštite drva u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim
zahtjevima kojima mora udovoljavati
drveni materijal za pakiranje u međunarodnom
prometu, 37–44, Šumarski fakultet, Zagreb.


Despot,R., V.Jambreković, M.Hasan,2008:
Ekološki i biološki aspekti izrade, uporabe i oporabe
ambalaže od cjelovitog drva (II. dio),Ambalaža,
4, (13): 15–18, Zagreb.


Grundfos Group: Group Standard, GRI. LITT. 24683;
ISPM 15; UIC Code 453-2; UIC Code 435-4;
EN 13 545; DS 2132; DS 364-1, 362-2 and SS
84 20 21.


Haack, R.A., R. Petrice,2009: Bark-and Wood-
Borer Colonization of Logs and LumberAfter
HeatTreatment to ISPM 15. Specifications: The
Role of Residual Bark. Journal of Economic Entomology
103, (3): 1075–1084.