DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 59     <-- 59 -->        PDF

D. Posarić: NAJVAŽNIJI RAZLOZI GUBITKA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.) IZ SASTOJINA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 151-158
voljno visoka i čvrsta. Minimalna (iskustvena) visina
ograde koja će štititi pomladnu površinu od divljih svinja
je 1,8 m za ogradu od pletene žice i 1,3 m za ogradu
od armaturne mreže. Ograda također treba biti ili ukopana
dvadesetak centimetara u zemlju, ili na drugi način
osigurana od potkopavanja i podizanja. Budući da je posljednjih
desetak godina bilo određenih eksperimentiranja
s visinama ograda nižim od navedenih, može se reći
da se pokazalo da i divljač kao čimbenik redukcije brojnosti
biljakautječena hrastov ponik.


Mišoliki glodavcisu u sastojini uvijek prisutni i kao
štetnici žira i kao štetnici mladih biljaka. Njihov utjecaj
bio bi vrlo velik kada se ne bi suzbijali.Ako je naplod nja
pomladne površine bila u godini punoga uroda, štete redovito
nisu prevelike, jer obilje hrane (najprije žireva, a
kasnije i mladih biljaka) postoji svuda uokolo.Ako je
urod bio manji, pa je žir unesen na pomladnu površinu, a
u okolnim sastojinama ga nema puno, tada je pritisak
glodavaca puno veći i trovanje mora biti češće i inten ziv
nije. U tom je slučaju vrlo važno trovati i pojas širine
pedesetak metara oko pomladne površine. Budući da se
u prvoj godini ovo stanje kontrolira i glodavci truju postavljanjem
otrovnih meka u plastične cijevi raspo ređene
na pomladnoj površini, može se reći da ovaj
čimbenik utječe na brojnost biljaka. No, certifikacijom
šuma su u posljednje vrijeme svi preparati za trovanje
glodavaca dovedeni u pitanje, a nisu ponuđeni alternativni.
To bi moglo postati velik problem i, ako se trovanje
zabrani, najvjerojatnije u velikoj mjeri omesti
ob novu (biljke su u opasnosti od glodavaca desetak
godina!). Zbog toga taj problem hitno treba riješiti, bilo
iznalaženjem zamjenskoga preparata s dopuštenim aktivnim
tvarima, bilo na neki drugi način, ali nakon svih
opsežnih (i skupih!) radova pripreme sastojine za naplodnju
i unošenja žira prepustiti to sjeme i kasnije mlade
biljke na milost i nemilost sitnim glodavcima nema baš
nikakva smisla! Ostavljanje pojedinačnih stabala voćkarica,
glogova i sporednih vrsta (visine od 5 do 15 m) na
pomladnoj površini može pomoći pticama grabljivicama
da lakše love miševe, ali na taj se način populacija glodavaca
ne može bitno reducirati.To je moguće postići jedino
trovanjem.


Ispresijecanost šumskoga tla kolotrazimanakon
privlačenja drvnih sortimenata s pomladne površine


može predstavljati velik problem.Ako se privlačilo u
uvjetima slabe nosivosti podloge i ako se agregati nisu
kretali trasiranim vlakama, već slobodno po površini,
problem je još veći. Budu li hidrološki uvjeti u sastojini
u stadiju ponika normalni, tj. uobičajeni, ovaj čimbenik
neće imati velikoga utjecaja. No, ako godina bude vrlo
vlažna ili vrlo suha, ovaj će čimbenik to ekstremno stanje
još pogoršati (ako se pojavi obilje površinske vode
onemogućeno je normalno površinsko otjecanje, a ako
je suho u zbijenom tlu biljka uopće ne može do vode).
Zato će sigurno odumrijeti više biljaka i može se reći da
i ovaj čimbenik ostvaruje mali utjecaj na propadanje ponika.
Da bi se to spriječilo treba trasirati vlake za strojeve
koji će privlačiti drvni materijal i uspostaviti
učinkovit nadzor njihova kretanja (Poršinsky 2005),
a duboke kolotrage nakon privlačenja zatrpati (forvarderi
mogu veći dio sanirati svojim daskama, a dio se
može zatrpati ručno prilikom uspostave šumskoga reda


–Posarić2007).
Površinska se voda često pojavljuje u sastojini
nakon uklanjanja dijela starih stabala, posebice na
nižim dijelovima terena (u depresijama i nizama). U
ekstremnim godinama, kada obilje vode dugo stagnira
na poniku propadnu gotovo sve biljke u zoni utjecaja
vode. K to me, voda najčešće donese sjeme amorfe
(Amorpha fruticosaL.), što predstavlja dodatni problem
pri kasnijem popunjavanju površine i njegama.
Ovo je, dakle, čimbenik koji ima vrlo velik utjecaj na
propadanje biljaka u godini pojave, dok u sušnim godinama
gotovo da i nema utjecaja. Mjera preventive je
održavanje mreže odvodnih kanala oko pomladne površine
protočnom.Ako se površinska voda ipak pojavi,
treba je pokušati odvesti s plohe iskopom plitkih kanala
sisavaca od mjesta pojave do najbližega odvodnog kanala
(Matići dr.1996,Mayer1996). Također treba
na vrijeme sanirati duboke kolotrage nakon privlačenja
drvnih sortimenata koji ometaju odvodnju, kako je već
napomenuto.
Sušaje suprotan ekstrem prekomjernoj vlazi.Ako
traje od ranoga proljeća otežava klijanje i nicanje biljaka.
Do sada nije imala velik utjecaj na redukciju bro ja
biljaka, ali budući da su ekstremne klimatske godine
sve učestalije, mogu se očekivati sve veći problemi i sa
sušom.


ŠTETNI UTJECAJI NA POMLADAK POD ZASTOROM KROŠANJA STARIH STABALA
The adverse impacts in sapling stage under crowns of old trees


Pomladak pod zastorom krošanja stare sastojine
pro vodi u pravilu od dvije do najviše četiri godine
(jednu su stabalca provela pod krošnjama u stadiju ponika).
Utjecaji na hrastova stabalca slični su kao u stadiju
ponika.


Defolijatorise prate i njihov napad prognozira uobičajenim
metodama.Ako bi postojala opasnost od golobrsta
(stare sastojine), ujedno bi bio tretiran i pomladak


ispod krošanja. Budući da pomladak vrlo rijetko bude
jače obršten (a ako i bude, potjera novi list) defolijatori
malo utječuna smanjenje broja biljaka u ovom stadiju.


Pepelnicatakođer nema velik utjecaj na propadanje
biljaka, jer se pomladak pod krošnjama stare sastojine
još uvijek intenzivno motri i prema stvarnoj potrebi tretira.
Osim toga, hrastići razvijaju sve veće krošnjice kojima
pepelnica ne može brzo uništiti sve listove.