DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 62     <-- 62 -->        PDF

D. Posarić: NAJVAŽNIJI RAZLOZI GUBITKA HRASTALUŽNJAKA(Quercus robur L.) IZ SASTOJINA... Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 151-158
sijeka iz sastojine pokupiti sve cijevi u kojima se izlaže
otrov. Prije privlačenja istrasirati izvozne vlake okomito
na izvozni put na svakih 37,5 m, i držati ih se tijekom
privlačenja u dovršnome sijeku. Po završenom
privlačenju sanirati izvozne vlake (šljukarice). Cijevi za
izlaganje otrova rasporediti na određene razmake uz
šljukaricu (tako da ih bude 20–25 po hektaru).Tako bi
ih uvijek bilo jednostavno pronaći i dopuniti otrovom.
Ako se kao otrov za voluharice rabi isti kao za ostale
mišolike glodavce, u njega će trebati primiješati ili malo
ribljega brašna, ili nešto ribe iz konzervi (usitnjeno i sve
zajedno izmiješano). Prema iskustvu voluharice konzumiraju
tako pripremljen mamac. Ovo je zaista izuzetno
značajan problem, jer je utjecaj voluharica na propadanje
hrastića vrlo velik (slika 4). Najvažniji razlozi tomu
su rijetka i površna kontrola stanja u ovom razvojnom
stadiju sastojine, nedovoljno pridavanje važnosti otkrivenim
štetama, prekasan početak suzbijanja i suzbijanje
neodgovarajućim preparatom (bez ribljih dodataka kojega
voluharice ne konzumiraju).


Površinska voda se nakon potpunoga uklanjanja
sta re sastojine najčešće još obilnije javlja. I ovdje se


Slika4. Izvađene hrastove biljke pregrizene od voluharice tijekom
mirovanja vegetacije.


Figure 4Oak plants bitten through by vole during winter.


samo napominje da vrijedi ono što je napisano kod utje caja
na ponik, kao i mjere obrane od nje.Ako se pojavi
vegetacija šaševa, treba ih žeti ili, ako je moguće, gaziti
oko hrastovih biljaka dok ove dovoljno ne uzras tu i ojačaju
da ih šaš ne može ugroziti.


ŠTETNI UTJECAJI NA SASTOJINU U STADIJIMAMLADIKAI KOLJIKA
The adverse impacts in young forest stage and prop stage


Osnovni nepovoljni utjecaj na biljke koje su preživjele
do stadija mladika i koljika jekonkurentska vegetacija
nepoželjnih vrsta drveća(u mladiku i grmlja).
Te vrste u sastojini i nisu nepoželjne, one pripadaju hrastovim
šumama, samo je nepoželjan njihov utjecaj nadrastanja,
zasjenjivanja i “gušenja” hrastovih biljaka.
Od ovoga bismo mogli izuzeti jedino amorfu, koja je
unesena vrsta i koja je kao takva nepoželjna u svakom
pogledu. Vrlo se agresivno širi, a na površina ma koje
osvoji u velikoj mjeri ometa i obnovu i kasniji rast i preživljavanje
kako hrastića, tako i svih ostalih vrsta (slika
3). Stoga ona stvara teškoće sve do stadija mla dika. Ranije
navedene mjere njege vrijede i u ovo me stadiju.


U dobi mlađega mladika određenu štetu mogu još
uvijek napraviti ivoluharice, pa bi pri kontroli i na nji


hove moguće štete trebalo obratiti pozornost. Ako se
štete otkriju, treba pozvati upravitelja šumarije i struč ne
suradnike uzgajanja i zaštite šuma da zajednički pro cijene
je li potrebno suzbijanje. Što se korovskih vrs ta
tiče, zahvat njege šuma treba planirati prema stvar nom
stanju sastojine, a najčešće je to 3–5 godina nakon protekloga
zahvata njege. Na slici 5 prikazana je situacija
kada je zahvat njege “zakasnio” (hrastove biljke su prosječne
visine od 1 do 1,5 metar, a konkurentska vegetacija
graba, klena, brijesta itd. od 2 do 3 metra). Zahvat
treba hitno napraviti, ali dio hrastovih biljaka je u gustom
sklopu jako potišten ili čak već propao. Slika 6 prikazuje
hrastov mladik pred jesen, nakon što je tijekom
vegetacije njegovan. Glavne vrste (hrast i jasen) nadvisuju
ostalu vegetaciju za 0,5 do 1 metar. Idućih godina


Slika 5. Mladik kojega je već trebalo njegovati Slika 6. Mladik u jesen nakon njege.


Figure 5Young forest that is already supposed to tend. Figure 6Young forest after tending, in autumn.