DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 68     <-- 68 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Fotodokumentacija (slike) je skromna i uglavnom nastale su nakon II. svjetskog rata, dok Kr. nadzorništvo
prikazuje pojedinačno upravitelje (Šumarija Krasno 7 – Inspektorat posjeduje slike gotovo svih upravitelja. Na
kom. i Kr. nadzorništvo – Inspektorat 5 kom.) i manjim skupnim slikama prikazano je pomoćno osoblje s upradijelom
skupne slike. Slike upravitelja šumarije Krasno viteljem Imovne općine Šumarije Krasno, 1935. g. i In-


Knjižnica (biblioteka), površina 16.25 m2
Slike 15 kom. Uređajni elaborati 36 kom.
Slike s uvećanim tekstom 4 kom. Knjige evidencija i temeljne knjige 11 kom.
Karte 14 kom. Ostala dokumentacija 8 kom.
Ukupno 88 eksponata


spektorata 1925. godine. Na uvećanim tekstovima, veličine
slike (2 kom.) prezentirani su najvažniji podaci Šumarije
Krasno i Kr. nadzorništva – Inspektorata, te
pla kati (2 kom.). U tekstu Šumarije Krasno izdvaja se
važni povijesni događaj posvećen 235.obljetnici osnutka
Šumarije Krasno, 1765. g., naše najstarije šumarije2.
Nje zino uspješno gospodarenje šumama sjevernog Velebita
odigralo je odlučujuću ulogu kod osnutka NPSjeverniVelebit,
1999. godine, jer su upravo očuvane šume
njegova najveća vrijednost.


Tekst o Kr. nadzorništvu – Inspektoratu u Senju,
našoj prvoj posebnoj organizaciji krškoga šumarstva
sadrži osnovne podatke i rezultate rada 64. godišnjeg
kontinuiranog razdoblja 1878–1942. godine. Najvažniji
radovi ostvareni su na pošumljavanju primorskog
krša osnutkom 95 branjevina-kultura na 10.100 ha sadnjom
oko 15 milijuna sadnica, pretežito crnog bora i
sjetvom 3.600 kg sjemena, prirodnom pomlađivanju


7.400ha, resurekciji 900 ha i drugim uzgojnim radovima.
Među mnogobrojnih tehničkim radovima ističe
se izgradnja 260 km suhozida uokolo branjevina – kultura,
kao i biološki-tehnički radovi na sanaciji bujica.
Prema sadašnjoj administrativno-političkoj podjeli
Krasno se nalazi unutar granica grada Senja s istoimenim
gradom. Zbog toga grad Senj, s pravom možemo
smatrati, kolijevkom našeg suvremenog šumarstva visokih
prebornih šuma i krškog šumarstva.
Sačuvane su mnoge karte – mape čuvarskih srezova,
sjekoreda i provedenih sječa s početka 20. stoljeća za visoke
šume, dok izvjesni broj uređajnih elaborata sadrži i
karte. Kr. Nadzorništvo – Inspektorat prikazano je na
više karata šireg područja i pojedinačnih branjevina –
kultura od 1878–1941. godine. Najstariji uređajni elaborat
je Specijalna osnova nuzgrednih užitaka srezaVeliki
Tabor 1885. g., a zatim uređajna osnova imovne općine
ogulinske, šumskog kotara brinjskog III. i ogulinskog I.,
1886. g. sve na hrvatskom jeziku. Uređajne osnove g.j.
“Rastovka”, otočke imovne općine 1886. g., Šumske
upra ve Otočac 1911. g., Uprave šuma Krasno 1912. g. i
državne šumarije Krasno 1913. g. pisane su dvojezično


Kosović, B. 1914. Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma naVe


lebitu iVelikoj Kapeli od dalmatinske međe do Mrkoplja i Ogu


lina. Šum. list, str. 4–488, Zagreb.


(mađarski i hrvatski). Najviše sačuvanih uređajnih elaborata
Šumarije Krasno potječe iz II. i III. desetljeća
prošloga stoljeća. Iz tog vremena sačuvano je i nekoliko
uređajnih elaborata Šumarije Novi, koje je izradio prof.
dr. Žarko Miletić,naš vrsni uređivač šuma. Osim to ga,
pohranjeni su elaborati zemljišnih zajednica novljanskog
i crikveničkog zaleđa, dijela Gorskog kotara i
vlastelinstva Severin na Kupi, koje su od 1930–1940. g.
izradili poznati uređivači šuma. Zahvaljujući senzibilitetu
kolege Branka Vukelića,dugogodišnjeg šumarskog
stručnjaka Šumarije Novi, elaborati novljanskog i
crikveničkog područja spašeni su od propadanja i danas
se nalaze u Muzeju. Zavidnom stručnom izradom ističu
se uređajni elabor ati Kr. šumske uprave Krasno i Otočac
1936. godine. Plan NP Štirovača 1930. g., izradio je
Stje panŠurić,dipl. ing., također renomirani uređivač
šuma i autor poznatih tablica za obračun drvnih zaliha.


Najvažniji elaborat Kr. Nadzorništva – Inspektora je
“Katastar pošumljavanja”, 1925. godine, koji je s puno
truda obradio upravitelj dr. sc. Josip Balen.U njemu
su rekonstruirana godišnja pošumljavanja krša i ostali
radovi u pojedinim branjevinama-kulturama od
1878–1937. godine.Ovaj ključni elaborat slučajno je
pronašao autor ovog sastava u skladištu Šumarije Senj
1984. godine, koji mu je bio od velike pomoći kod izrade
disertacije. I konačno, neposredno prije prestanka
rada Kr. Nadzorništva- Inspektorata izradio je upravitelj
Vinko Pleša,dipl. ing. šest dugoročnih osnova
po šumljavanja s kartama tog područja, koje se također
na laze u Muzeju.


Temeljne knjige Kr. nadzorništva 1911. g. o nepokretnom
državnom imetku i Krajiške investicionalne
zaklade po općinama, zemljišnim zajednicama i mjesnim
općinama, između ostalog, sadrže i najstarije sačuvane
gruntovne izvatke iz 1873. g. na njemačkom
jeziku i posjedovne listove iz 1882. g. na hrvatskom jeziku,
ali i od kasnijih razdoblja. Sačuvana je kontrolna
knjiga šumske uprave Novi 1927. g., te nekoliko novijih
materijalnih knjiga Šumarije Krasno i Senj. Od ostale
dokumentacije spominjemo tehničke opise i nacrte lugarnica
Kr. Nadzorništva – Inspektorata 1883–1940. g.,
službene listove “dosjei” nekolicine lugara i dvojice šumarskih
stručnjaka, te više ugovora Šumarije Krasno o
prodaji šuma na panju s početka prošloga stoljeća.