DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 69     <-- 69 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Biblioteka ukupno sadrži 556 primjeraka stručne literature
(326 knjiga i 230 časopisa, brošura i separata).
U sredini prostorije smješten je dugački ovalni stol sa
stolicama.


U središnjem dijelu prostorije nalazi se ovalna vitrina
s dokumentacijom. Među njima izdvaja se dio za


pisnika karlovačkog generalata o osnutku Šumarije
Krasno 1765. g. (kopija), te nekoliko originalnih dokumenata
(uređajni elaborat Šumarije Krasno 1912. g. na
mađarskom i hrvatskom jeziku, ugovor o kupoprodaji
stabala 1903. g., te više dnevnika i službenih iskaznica
lugara).Tu su izloženi i originalni dokumenti Kr. nad -


Soba 1. P=30.45 m2
Slike 18 kom. Rasadničarstvo 17 kom.
Slike s uvećanim tekstom 6 kom. Zaštita šuma 14 kom.
Karte-nacrti 3 kom. Iskorišćivanje šuma 4 kom.
Geodezija 10 kom. Uređivanje šuma 7 kom.
Uzgoj šuma 14 kom. Ukupno 93 eksponata


zor ništva – Inspektorata (popis izvršenih pošumljavanja
krša 1882. g., gruntovni izvadci 1873. g. na njemačkom
jeziku, posjedovni listovi 1931. g. na hrvatskom
jeziku, pregledni nacrti nekoliko branjevina-kultura,
katastarski plan Senjske drage (dio) 1895. g. na njemačkom
jeziku, kupoprodajni ugovor “Vile Nina” 1883.


g.na njemačkom jeziku s najstarijim sačuvanim pečatom
Kr. nadzorništva na njemačkom jeziku, tlocrt biljevišta
1910. g., očevidnik pokusnih ploha o tretmanu
sadnica različitim vrstama umjetnog gnojiva 1934–41.
g., službene knjige čuvara šuma 1938–41. g., te službeni
listovi i legitimacije za držanje i nošenje oružja
1929. godine). Ostali spisi su u kopijama (popis lugarskih
zamjenika 1899. g. i naziv disertacije dr. sc. Josipa
Balena pisan vlastoručno 1923. g. s pozivom za promociju).
Od novijih dokumenata izložena je pozivnica
SITŠID Hrvatske za Društveni plenum u Senju 1978.
g. u povodu 100-godišnjice osnivanja Kr. nadzorništva
–Inspektorata (original). U vitrini se nalazi ukupno 35
dokumenata (23 originala i 12 kopija).
Od karata izdvaja se višebojna mapa ličke pukovnije
1765. g., majora Pierkera, koja pripada među
naše najstarije mape. Spominjemo još i kartu u boji šumarije
otočke regimente 1876. g. (uključujući i Šumariju
Krasno) i nacrt državnih šuma kr. Šumarije Krasno


Slika 2. Uzgajanje i zaštita šuma, razni alati, soba 1.


Figure 2Silviculture and forest protection, different tools, room 1


1912. g. na mađarskom i hrvatskom jeziku. Od slika izdvajamo
u boji ili crno-bijeloj tehnici: gospodarstvenu
mapu sjekoreda Šumarije Krasno, 1904. g., kartu sadašnjeg
stanja šumskih zajednica sjevernog Velebita,
nacrt branjevine “Veljun –Velika greda”, 1887. g., autora
E.Malbohanananjemačkom jeziku, preglednu
kartu branjevina-kultura Kr. nadzorništva – Inspektorata,
uspješnu biološko-tehničku sanaciju Senjske
drage, nacrt branjevine “Stražbenica”, 1926. g., autora
dr. sc. Josipa Balena,stupnjeve oštećenosti krošanja
glavnih vrsta drveća, zaštićene vrste bilja i šumske zajednice
visokih šuma. U uspravnoj kutnoj vitrini izloženi
su rijetki instrumenti i slika Blaža Devčića
(1916–1987), domaćeg kipara. Njegovi radovi (kipovi
svetaca, reljefi, križni putevi, jaslice i raspela) krase
unutrašnjost mnogih crkava i groblja diljem naše zemlje.
Ovom istaknutom umjetniku svakako pripada zasluženo
mjesto u Muzeju, pa bi za bolju prezentaciju
njegovog stvaralaštva bilo potrebno otkupiti i izložiti
nekoliko radova. Kao raritet u vitrini je izložen komad
drva abonosa, starosti oko 4.000 godina. Ovo veoma
tra ženo i cijenjeno tvrdo subfosilno drvo crnoga hrasta
iz Dabarskog polja, upotrebljava se osobito za furnir,
unutarnje uređenje, izradu skupog pokućstva, dijelova
glazbala i rezbarija.


Među šumarskim disciplinama izdvojit ćem o naj inte
resantnije i najstarije izloške. Geodezija je tako
predstavljena s nekoliko instrumenata i pribora koji se
danas uglavnom više ne upotrebljavaju (pantograf,
koor dinatograf, transporter za kartiranje busolnog
vlaka, instrument za interpolaciju slojnica te različiti
pomoćni pribor).Najstariji teodolit Ertl proizveden je
1918. godine. Uzgoj šuma predstavljen je s nekoliko
vrsta kolobroja i čekića za označavanje drva, te raznih
alata i pribora. Pretežni broj izložaka u rasadničarstvu
također se više ne koristi (Hackerova sijačica, Heyerova
lopata, zvjezdastiWartenbergov sadilj, naprava za
pravljenje redova različite udaljenosti), dok su neki još
u uporabi (stariji i današnji kontejneri). Zaštitu šuma
predstavljaju: razni čekići, škare za skidanje zapreda ka,
klopke za hvatanje štetnika, mikroskopi, pribor za