DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 70     <-- 70 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJA SE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
gašenje požara, te ostali pribori i alati. Čekić (manipulativni)
i nekoliko različitih vrsta promjerki eksponati
su iskorišćivanja šuma, među kojima je najstarija tirolska
modificirana promjerka iz 1920. godine. Od eksponata
uređivanja šuma izloženo je više vrsta visinomjera
različite starosti i modela (Hollov, Faustmanov iz 1900.
g., Blume-Leisov i Eichev), Bitterlichov štap i dva komada
Presslerovog svrdla, od kojih je jedan proizveden
1896. godine.


Gotovo svi eksponati pripadaju iskorišćivanju šuma
i sporadično pilanskoj preradi. Na slikama su prikazane
pojedine faze iskorišćivanja šuma (sječa, izvlačenje,
utovar i prijevoz), područne pilane, te manipulacije
drvom u morskim lukama. Na najstarijoj slici prikazano
je skladište drva u luci Sv. Juraj 1920. g.,pa zatim
prijevoz strojeva s volovskim zapregama za pilanu
Kras no 1928. g., pilana Krasno u izgradnji 1930. g., pilana
u Štirovači 1937. g., te iznošenje ogrijeva iz šume


Soba 2., površina 25.68 m2
Slike 13 kom. Sanjke 2 kom.
Slika s uvećanim tekstom 1 kom. Alati i pribor 25 kom.
Sjekire razne 4 kom. Oprema – konjska 4 kom.
Pile – ručne 4 kom. Oprema – volovska 5 kom.
Ručne motorne 7 kom. Službena i radna odjeća 3 kom.
Ukupno 68 eksponata


samaricom 1947. godine. Ostale slike novijeg su datuma,
pa se neke faze u iskorišćivanju šuma mogu još i
danas susresti u praksi. Na povećanom tekstu ukratko
je opisana povijest iskorišćivanja visokih šuma sjevernogVelebita,
a u tom sklopu i Šumarije Krasno. Počeci
iskorišćivanja šuma datiraju iz 13. stoljeća, kada se je s
Venecijom održavala živa trgovina drvetom. Međutim,
sustavno iskorišćivanje šuma počinje s osnutkom Šumarije
Krasno 1765. g., najstarije u našoj zemlji u
sklopuVojne krajine.Tada je izrađena prva gospodarska
osnova, šumski red, instrukcije za šumare i ostali
popratni propisi. Izvoz drva preko morskih luka datira
iz polovice 18. stoljeća. Prva pilana započela je s radom
u Štirovači 1862. g., a zatim znatno kasnije u Krasnu
1929. g. odakle se najveći dio sirovine izvozio mors kim
putem. Od kraja 19. stoljeća gospodarenje držav nim šu-
mama uređuje se prodajom drva na panju domaćim poduzetnicima.
U obnovi razrušene zemlje na kon II.
svjetskog rata osjetno je povećan etat, koji je doveo do
poboljšanja stanja neuređenih šuma. Različite vrste sjekira
i ručnih pila na najbolji način karakteriziraju vrijeme
njihovog nastanka.Velika kvalitetna promjena u
iskorišćivanju šuma nastaje uvođenjem motornih pila
“Contra” u Šumariji Krasno 1960. godi ne. U bogatoj
ko lekciji motornih pila, razmjerno kratkog razdoblja, izdvajamo
masivnu pilu koja je proizvede na u Čehoslovač
koj 1947. godine. Kolekciju motornih pila Stihl
da rovao je Unicomerc iz Zagreba. U daljnjoj racionalizaciji
iskorišćivanja šuma uvode se zglobni traktori, dizalice
na kamionu, debalna metoda, te se intenzivira


Slika 3. Iskorišćivanje šuma, raznovrsna sredstva rada, soba 2.


Figure 3Forest harvesting, different work equipment, room 2


izgradnja šumskih cesta i traktorskih vlaka. Od pomoćnih
sredstava najzastupljeniji su različiti alati i pribori,
koji su donedavno korišteni u iskorišćivanju šuma.
Ručne i zaprežne sanjke svojim jednostavnim i uspješnim
tehničkim rješenjima svojevremeno su znatno unaprijedili
i olakšali iznos drva iz šume. U nekadašnjoj
većoj primjeni animalne vuče (volova i konja), njihova
oprema bila je od velike važnosti. Sadašnja kompletna
oprema sjekača na figuri zavidne je tehničke i estetske
razine, a osim toga izloženi su i dijelovi nekadašnje lugarske
uniforme.


Prikazano je lovstvo i umijeće područnog stanovništva
u višestrukom korištenju drva za svakodnevne po-


Soba 3., površina 18.07 m2
Slike 6 kom.Krzno 3 kom.
Slike s uvećanim tekstom 1 kom.Stupice (klopke) 4 kom.
Karte 3 kom.Alati 5 kom.
Preparirano - divljač 17 kom.Izrađeni predmeti iz drva 13 kom.
- ptice 10 kom.Lovac (s kompletnom opremom) 1 kom.
Ukupno 63 eksponata