DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 71     <-- 71 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
trebe u kućanstvu, koje se izrađivalo prostim alatom i
priborom. Na uvećanom tekstu opisano je lovstvo visokih
šuma i primorskog krša, koje ima dugu i bogatu tradiciju.
Početkom 20. stoljeća lovci se udružuju u savez,
a uskoro je osnovano Lovačko društvo “Jarebica” u
Senju 1930. godine. Prema Zakonu o lovu 1994. g. na
području sjevernog Velebita osnovana su četiri lovišta
(tri na kršu i jedan najveći “SjeverniVelebit” na području
visokih šuma). Ovim potonjim gospodari Uprava
šuma podružnica Senj. U svim lovištima na 46.400 ha
obitavaju mnoge autohtone vrste divljači (krupne i sitne)


Slika5. Bogatstvo izrađenih predmeta iz drva za svakodnevnu


Slika 4. Lovstvo, razne vrste ptica i klopki, soba 3.


Figure 4Hunting, different bird species and types of traps, room 3


i tri najveće zvijeri u Europi (medvjed, vuk i ris). U primorskim
lovištima uspješno je naseljen muflon 1980. g.
i jelen lopatar 1985. godine. Staništa lovišta općenito
nisu povoljna (osobito na kršu), pa treba dodatno ulagati
u prehranu, prihranu i izgradnju infrastrukture.


Na slikama je prikazano više vrsta visoke divljači u
prirodnom okolišu. Osim toga, snimljen je trenutak pr vog
ispuštanja divokoza na sjevernom Velebitu 1978.
go dine. Također izdvajamo kopiju umjetničke slike
“Tetrijeb”, rad slikara Karla Posavca,šumarskog inženjera.
Na višebojnim kartama prikazano je sadašnje
lovište “SjeverniVelebit” s lokalitetima krupne divljači
i divokoza te pjevališta običnog tetrijeba 1934. godine.
Ukupno je preparirano 27 izložaka , a od toga 17 sisavaca
i 10 ptica. Skupini sisavaca pripada 13 različitih


upotrebu, soba 3.


Figure 5An array of everyday products made of wood, room 3


vrsta, jer su neke vrste zastupljene s dva eksponata. Primjerak
“minijaturnog” medvjedića, starosti od nekoliko
dana, prava je atrakcija za posjetitelje, posebice za najmlađe.
Među eksponatima su tri trofeja (glava muflona
i divojarca, te velikog tetrijeba), a od tri krzna jedno pripada
risu i dva medvjedima. Stupice ili klopke (gvožđa)
konstruirane su za hvatanje pojedinih ili više vrsta divljači.
Različite vrste alata, pretežito iz drveta kućne izrade
služili su područnom stanovništvu za oblikovanje
raznovrsnih predmeta iz drva za široku primjenu u kućanstvu.
Ovakav stvaralački duh lokalnog stanovništva
najbolja je potvrda njegove domišljatosti u okvirima
skromnih materijalnih mogućnosti. Na kraju, u kutu
sobe nalazi se lovac u prirodnoj veličini u kompletnom
lovačkom odijelu i opremi.


Hodnik, površina 35.12 m2
Slike 13 kom. Vrste drva(kolut) 7 kom.
Slike s uvećanim tekstom 8 kom. Rasadničarstvo (alati) 9 kom.
Karte 2 kom. Uzorak raka bukve 1 kom.
Ukupno 40 eksponata


Površina hodnika sa sanitarnim čvorom (4.93 m2) četverokrevetni apartman s posebnim sanitarnim čvoiznosi
40.05 m2, odakle spiralne stepenice vode na kat rom) i velika dvorana. Iza glavnog ulaza u Muzej smjeu
sobe i apartmane. Na katu se nalazi ukupno 11 kre-šten je pult s knjigom dojmova, a na zidu uvećani tekst
veta (dvije dvokrevetne sobe, te po jedan trokrevetni i s osnovnim podacima Muzeja i popisom donatora