DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 73     <-- 73 -->        PDF

V. Ivančević: NASTAVLJASE BOGATAMUZEJSKATRADICIJANAŠEG ŠUMARSTVA Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 159-168
Preporuke za poboljšanje rada Šumarskog muzeja


Recommendations to improve the activities of the Forestry Museum


Postojanje Muzeja u ovom kratkom razdoblju pri


bližilo je područno šumarstvo široj publici, koja od
sada na jednom mjestu može dobiti kompletan uvid u
ovu važnu gospodarsku granu. Njegovu ponudu zbog
već postojećeg raznovrsnog sadržaja Krasna i okolice
nije jednostavno uključiti u postojeće turističke sadržaje
(izleti, planinarski i vjerski sadržaji). Međutim,
svaki početak je težak i zahtijeva puno energije, sistematičnosti
i upornosti na duge staze, kako bi se ovaj
oblik ponude uključio u postojeće turističke sadržaje
ovoga područja. Od otvaranja Muzeja interes za posjet
bio je odličan do kraja 2007. godine. U 2008. g. došlo
je do drastičnog pada, koji se, nažalost, nastavio i u
2009. godini. U svrhu poboljšanja rada Muzeja nakon
godine dana od svečanog otvaranja, predsjednik Povjerenstva
za njegovo osnivanje prof. dr. sc. Joso Vukelić
predložio je provedbu određenih mjera, koje su do


3


danas tek djelomično ostvarene.Tako bi prema autoru
bilo neophodno: poboljšati koordinaciju s turističkim
uredima, završiti katalogizaciju eksponata, tiskati višejezične
prospekte, postaviti više informativnih ploča uz
ceste, prikupiti nove značajnije eksponate, zamijeniti
većinu fotografija zbog promjene boje, regulirati poslove
u Muzeju, provesti sistematizaciju voditelja Muzeja
i regulirati rad sadašnjeg ili novog povjerenstva,
koje bi rješavalo navedene, ali i druge probleme. Ovakve
prijedloge podržavamo u cijelosti, te ih još dopunjujemo
s dodatnim sugestijama.


– Na prvom mjestu treba razriješiti status Muzeja u
skladu s važećim Zakonom o muzejima iz 1998. go-
dine.
– U potrazi za konačnim rješenjem statusa Muzeja,
prema spomenutom Zakonu, kao jednu od varijanti
treba razmotriti mogućnost njegovog daljnjeg rada
u sklopu Gradskog muzeja Senj.
– Sadašnji fundus izložaka treba dopuniti herbarom
domaćih vrsta, entomološkom zbirkom i monolitima
različitih vrsta tala, petrografskom zbirkom i
većim brojem poprečnih profila (koluta) domaćih
vrsta. Uz to, šumarske discipline dopuniti predmetima,
instrumentima i alatima koji se danas nalaze u
re dovitoj uporabi. Također, razmotriti mogućnost
ši renja Muzeja na okolne površine i objekte zbog
osiguranja prostora za dodatne eksponate šumarstva
i eventualno pilanske prerade.
– Osigurati adekvatno parkiralište za autobuse i ostala
vozila u neposrednoj blizini Muzeja, jer nedostatak
parkirališta zasigurno utječe na slabiji posjet.
– Ukloniti napušteni kiosk na privatnoj parceli u neposrednoj
blizini Muzeja i popraviti ulazna vrata u
ogradi.
– Sadašnji okoliš Muzeja dodatno hortikulturno urediti,
te postaviti nekoliko klupa i stolova za odmor
posjetitelja.
– Sve slike u boji na zidovima Muzeja ubrzo su nakon
otvaranja izgubile prvotnu boju i dobile blijedo žutu
patinu, pa ih je potrebno odmah zamijeniti s novim
slikama trajne boje. Prema iskazu Miljenka Tomaića,
šum. teh., voditelja Muzeja, jedan je posjetitelj,
inače stručnjak za rasvjetu, takvu pojavu
doveo u vezu s neadekvatnom postojećom rasvjetom.
Zbog toga bi prije zamjene slika trebalo zatražiti
savjet specijaliziranih stručnjaka za rasvjetu
zatvorenih prostora.
– Postojeću “Inventarnu knjigu” potrebno je i dalje
voditi upisivanjem podataka novih eksponata.Velik
broj eksponata iz drva češće tretirati zaštitnim preparatima
i potom premazivati bojom ili lakom.Također
zaštititi i eksponate preparirane divljači.
– Zbog skorog odlaska u mirovinu Miljenka Tomaića,
šum. teh., voditelja Muzeja, izvršiti konzultacije
o njegovom nasljedniku u osobi mladog,
ambicioznog, zainteresiranog šumarskog inženjera
s poznavanjem bar jednog svjetskog jezika. Rad
Miljenka Tomaićauproteklim godinama rada
sva kako je doprinio afirmaciji Muzeja, pa zaslužuje
sve pohvale.
–Novi voditelj Muzeja uz redovite poslove kustosa
bavio bi se istraživanjem povijesti šumarstva, koristeći
se pritom postojećom dokumentacijom i
eksponatima Muzeja, te prikupljanjem nove građe.
Uz to, Muzej je idealno mjesto za održavanja povremenih
stručnih i znanstvenih skupova.Takav kom-
Slika 7.Pogled s ceste na Šumarski muzej u Krasnu


Vukelić, J. 2006. Iskustva i preporuke nakon godine dana Šumarskog
muzeja u Krasnu. Šum. list, str. 365–366. Zagreb.Figure 7View of the Forestry Museum in Krasno from the road