DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 75     <-- 75 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI – PROFESSIONAL PAPERS Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
UDK 630* 892


KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO
I AROMATIČNO BILJE


STEPS TO THE ECO-LABELFOR THERAPEUTICAL
HERBS AND AROMATIC PLANTS


Jadranka ROŠA*


SAŽETAK: Raznolika reljefna i klimatska obličja doprinijela su razvoju
velikog broja različitih biljnih vrsta u Republici Hrvatskoj. Ljekovito i aroma-
tično bilje oduvijek je imalo važnu ulogu u narodnoj medicini. U posljednje
vri jeme raste zanimanje za sakupljanje i proizvodnju ljekovitog i aromatičnoga
bilja, što je posljedica razvoja ekološke svijesti o potrebi zaštite okoliša i
zdravlja. Oko 170 vrsta ljekovitog i aromatičnoga bilja sakuplja se ili proizvodi
u Hrvatskoj. Prirodni, geografski i pedološki uvjeti osiguravaju uspješan
samonikli rast, kao i uzgoj aromatičnog i ljekovitog bilja. Međutim, posebnu
vrijednost imaju samo biljke koje su uzgojene na ekološkim načelima, kao i
one koje su sakupljene u području u čijoj blizini nema nekog izvora onečišćenja
i gdje nisu primjenjivana kemijskim sredstva zaštite. Republika Hrvatska
ima veliku vrijednost u dobro očuvanom okolišu i biološkoj raznolikosti, a ljekovito
i aromatično bilje je izuzetno vrijedan ekološki proizvod.


Ključne riječi:aromatično i ljekovito bilje, ekoznak, ekološka proizvodnja,
biološka raznolikost, Hrvatska


UVOD – Introduction
Zbog svog raznolikog podnebljau Republici Hrvat-rosola daje posebnu kvalitetu zraka (Pepeljnjak idr.
skoj raste velik broj ljekovitih i aromatičnih biljaka. 2009). Nastavkom istraživanja mikrobiološkog stanja
(Lje kovita svojstva mnogih biljaka bila su poznata još zraka i usporedbom s kontinentalnom mikroflorom,
u antičko doba). utvr đeno je da je broj mikroorganizama u zraku priobalja
manji i da je zrak manje opterećen sporama plijesni i


Najveći broj takvih biljaka raste u priobalju i na otomikrobima,
u odnosu na sveukupnu mikrofloru konti


cima koji pripadaju mediteranskom području. Posebno
nentalnog područja (Pepeljnjak,2009).


se ističe dalmatinski crni bor(Pinus nigraJ:F: Arnold
spp.dalmaticaVis.),lovor (Laurus nobilisL.), ružma-U kontinentalnom dijelu Hrvatske nezaobilazna je
rin (Rosmarinus officinalisL.), kadulja(Salvia offici-bijela imela (Viscum album L.), maslačak (Tarxacum
nalis L.), smilje (Helichrysum italicum Guss.), divlja officinale Web.), stolisnik (Achillea millefolium L.),
majčina dušica(Thymus serpyllumL.) primorski vrisak ve lelisna lipa (Tillia platyphyllosScop.) i mnoge druge
(Satureja montanaL.),lavanda (Lavandula angustifo-vrste.
liaMill.) imnoge druge kojima naše priobalje obiluje.


U Hrvatskoj se danas uzgaja i prikuplja oko 170 vrsta
Te biljke proizvode eterična ulja, čiji aerosoli posebno


ljekovitog i aromatičnoga bilja (Grlić, 1980).U novije
utječu na kvalitetu zraka.Provedena istraživanja poka


vrijeme raste broj uzgajivača različitog ljekovitog i arozala
su da povoljan omjer eteričnog ulja i morskog ae


matičnog bilja i ekoznak daje dodatno jamstvo potrošaču
da kod uzgoja nije upotrijebljeno umjetno gnojivo,
niti kemijsko sredstvo zaštite. Ukoliko se radi o biljkama
sakupljenim iz prirode, iste su također kontroli


*


Dr. sc. Jadranka Roša, Hrvatske šume d.o.o., Nadzorna stanica za


rane u okruženju kakvom su ubrane. Ekoznak jamči


ekološku proizvodnju,Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,
E-mail: jadranka.rosa@hrsume.hr


kvalitetu proizvoda i zaštitu okoliša.