DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 78     <-- 78 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE
Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
1.5.Peti korak do ekoznakaza proizvodnju ljekovitog i aromatičnog bilja
The fifth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


Postupak potvrđivanja sljedeći je korak nakon provedenog
obvezatnog stručnog nadzora nad ekološkom
proizvodnjom ljekovitog i aromatičnoga bilja. Potvrdnicu
izdaje pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja.Potvrdnica (certifikat) je isprava kojom ovlaštena
pravna osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certifikacije)
u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su
proizvodnja, proces ili usluga na proizvodnoj jedinici u
ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim
zahtjevima za ekološku proizvodnju.


Postupak potvrđivanja sukladnosti temelji se na zapisnicima
o obavljenom stručnom nadzoru nadzornih stanica
i pripadajućoj dokumentaciji ispitnog laboratorija.


Kao ekološki proizvod može se deklarirati proizvod
za kojega vrijede sljedeći uvjeti: da je proizveden u
ekološkoj proizvodnji nad kojim je proveden obvezatni
stručni nadzor, ako obilježavanje sadrži ime i/ili broj
koda nadzorne stanice ili propisani “znak”(markicu ili
tekst) ekološke proizvodnje.


Za neprerađene poljoprivredne proizvode:
a) ako se oznaka jasno odnosi na poljoprivrednu proizvodnju,

b) ako se prema propisima ekološke proizvodnje


proizvodilo ili ako se na sukladan način proizvedeno
uvezlo iz drugih zemalja.
Pravilnikom o preradi, pakiranju, prijevozu i skladi


šte nju ekoloških proizvoda propisana su i opća pravila
proizvodnje prerađene hrane, tako da između stalog
sto ji da seproizvodnja prerađene ekološke hrane provodi
odvojeno u vremenu ili prostoru od hrane koja


Postupak dobivanja potvrdnice preduvjet je za korištenje
znaka “ekoproizvod”. Prema Pravilniku o deklaraciji
i označavanju ekoloških proizvoda, ekološki
poljoprivredni proizvođač nakon dobivanja potvrdnice
stječe uvjete i pravo na uporabu znaka “ekoproizvod”
za jednu proizvodnu godinu.


Nanošenjem znaka “ekoproizvod” jamči se da je
proizvod bio stručno nadziran i da je potvrđen na propisan
način, te da je za njega izdana potvrdnica o sukladnosti
s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju.


Znak “ekoproizvod” nanosi se na prednju naljepni cu
ili neposredno iznad prednje naljepnice proizvoda
tako da je vidljiv, čitljiv i neizbrisiv, a nanosi se utiskivanjem,
otiskivanjem bojom koja se ne može izbrisati,


nije ekološka, dok se na sastav ekološki prerađene hra ne
primjenjuju sljedeći uvjeti:


a)
proizvod se proizvodi uglavnom od sastojaka poljoprivrednog
podrijetla, a pri utvrđivanju istih, doda na
voda i kuhinjska sol ne uzima se u obzir;


b)
aditivi, voda, sol, pomoćne tvari, poboljšivači aro me,
mikroorganizmi i enzimi, minerali, elementi u tragovima,
vitamini, kao i aminokiseline i ostale hra njive
tvari mogu se koristiti za posebne prehrambe ne potrebe,
ukoliko su na popisu određenog Pravilnika;


c)
poljoprivredni sastojci iz proizvodnje koja nije ekološka
mogu se koristiti samo ako su odobreni za
uporabu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Prilozima
iz Pravilnika;


d)
ekološki sastojak ne smije istovremeno biti prisutan
u proizvodu zajedno sa sastojkom iste vrste iz konvencionalne
proizvodnje ili proizvodnje u prijelaznom
razdoblju;


e)
hrana proizvedena iz sastojaka u prijelaznom razdoblju
mora sadržavati samo jedan sastojak poljoprivrednog
podrijetla.


Nije dozvoljeno koristiti tvari i postupkekoji ponovno
uspostavljaju svojstva izgubljena u preradi i skladištenju
ekološke hrane, a ispravljaju posljedice nemara u
preradi tih proizvoda ili mogu na drugi način dovesti u
sumnju ekološku prirodu proizvoda.

U preradi ekološke hrane s izuzetkom vina mogu se
koristiti samo tvari navedene u posebnom Prilogu I.
Pravilnika o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju
ekoloških proizvoda, a mogu se koristiti i poljoprivredni
sastojci koji nisu ekološki, ukoliko su navedeni u
Prilogu Pravilnika.


1.6.Šesti korak do ekoznakaza proizvodnjuljekovitog i aromatičnog bilja


The sixth step to the eco-label for production of therapeutical herbs and aromatic plants


naljepnicom ili privjesnicom.Ako proizvođač koristi i


Slika 3.Znak za hrvatski „ekoproizvod“
privjesnicu, znak se mora nanijeti na nju.Figure 3Croatian eco-label