DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 79     <-- 79 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Znak “ekoproizvod” okruglog je oblika, zelene boje,
otisnut na bijeloj podlozi.Veličina znaka na proizvodi ma
varira ovisno o veličini ekoloških proizvoda.


Za ispitivanje ekoproizvoda nadležni su za tu svrhu
posebno ovlašteni laboratoriji.


Ljekovito i aromatično bilje i njihovi proizvodi podliježu
laboratorijskoj analizi. Za kvalitetu ljekovitog i
aromatičnog bilja od izuzetne važnosti je način njegovog
sušenja.Taj postupak je reguliran Pravilnikom o ekološ koj
proizvodnji u uzgoju bilja i proizvodnji biljnih proizvoda.
Ispravan način sušenja ljekovitog i aromatičnog
bilja katkad je teži nego njegova proizvodnja. Radi po


stizanja kvalitetnih proizvoda i očuvanja esencijalnih
svojstava sušenog ljekovitog i aromatičnoga bilja, vrlo je
važno nakon branja bilje što prije staviti na sušenje.
Tem peratura sušenja ovisi o sadržaju i sastavu eteričnog
ulja. Začinsko bilje koje sadrži eterična ulja suše se na
temperaturi nižoj od 40 °C. Ljekovito i začinsko bilje s
glikozidima, alkaloidima i bilje sa sluzima suši se na
tem peraturi višoj od 40 °C.


Aromatične i ljekovite biljke koje pri sušenju utječu
jedna na drugu ne smiju se istovremeno sušiti u istim
sušionicama (Šilješ i dr.1992).


2. Koraci do ekoznaka za komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja,
ostalog samoniklog bilja i šumskih plodova
Steps to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and aromatic plants,
other wild plants and forests products


Prema Zakonu o ekološkoj proizvodnji poljoprivred nih
i prehrambenih proizvoda i samoniklo bilje može
biti dio ekološke proizvodnje.


Sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostalog samonikloga bilja i šumskih plodova postupak
je u kojemu se samonikle biljke i njihovi dijelovi sakupljaju
radi prerade, trgovine i drugoga prometa.
Samonikle biljke su one biljke koje rastu u prirodi bez
neposrednog ljudskog utjecaja, a što je definiranoZakonomo
zaštiti prirode.


Sakupljanje samoniklog ljekovitog i aromatičnog
bilja, ostaloga samoniklog bilja i šumskih plodova,
određeno je Pravilnikom o skupljanju samoniklih biljaka
u svrhu prerade, trgovine i drugog prometa, Zakonom
o šumama te Pravilnikom o uređivanju šuma.


Osim tvrtki ovlaštenih za sakupljanje samoniklog
ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog samoniklog bilja
i šumskih plodova, šumske plodove mogu sakupljati i
poljoprivredni proizvođači odnosno lokalno stanovništvo
za vlastite potrebe.


Komercijalni sakupljači ljekovitog i aromatičnog
bilja najvećim su dijelom proizvođači ljekovitoga bilja,
koji ponudu svojih proizvoda dopunjuju samoniklim
biljkama zaspravljanje mješavina ljekovitog bilja u ča


jevima, tinkturama, mastima i sl. U tom slučajupotrebno
je slijediti navedene korake do ekoznaka kako je
navedeno za proizvodnju ljekovitoga bilja, a nakon
toga provesti postupak kojim treba zadovoljiti uvjete za
sakupljača.


U iznimnim slučajevima, ako se obavlja samo sakupljanje
ljekovitog i aromatičnoga bilja bez vlastite
proizvodnje, cijeli postupak provodi se tako da se prvo
zadovolje uvjeti koji se odnose na sakupljanje ljekovitog
i aromatičnog bilja, a onda se provode navedeni koraci
za stjecanje ekoznaka.


Samoniklo bilje ili dijelovi biljaka koji se koriste u
medicinske svrhe sucvijet, list, stabljika, korijen, pod zemna
stabljika, kora ljekovitog i aromatičnog drveća ili
grmlja te bilja za koje ne postoji zabrana sakupljanja.


Šumski plodovikao što su kesteni, orasi, lješnjaci i
razno divlje voće, te jestivi plodovi drugih biljaka također
mogu nositi ekoznak, ako su sakupljeni u šumama
koje nisu kemijski tretirane i u čijoj blizini nema izvora
o nečišćenja (Roša,2009).Proizvodi za različite industrijske
i druge svrhe, također mogu dobiti ekoznak.


2.1.Prvi korak do ekoznakaza komercijalno sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova
The first step to the eco-label for commercial collecting of therapeutical herbs and aromatic plants,
other wild plants and forests products


Prvi korak koji je potrebno poduzeti prije sakupljanja
samoniklog ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova je kontaktiranje s
vlasnikom zemljišta ili ovlaštenika. Skupljanje samoniklog
ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog samonik log
bilja i šumskih plodova dopušteno je samo uz
suglasnost vlasnika ili ovlaštenika prava na zemljištu


ili u šumi, gdje će se obavljati skupljanje toga bilja ili
plodova.


Za sakupljanje ljekovitog i aromatičnog bilja, ostalog
samoniklog bilja i šumskih plodova plaćaju se naknade
prema cjeniku vlasnika ili ovlaštenika.