DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 82     <-- 82 -->        PDF

J. Roša: KORACI DO EKOZNAKAZA LJEKOVITO I AROMATIČNO BILJE Šumarski list br. 3–4, CXXXIV (2010), 169-177
Usporedo s time, raste svijest ljudi o potrebi mijenjanja
svojih životnih navika, a to uključuje povratak prirodi,
njenoj zaštiti i prirodnom proizvodu.


Ljekovito i aromatično bilje postaje sve traženije i
zbog toga ga treba posebno valorizirati i zaštititi. Njegovo
korištenje nabolje se može potvrditi i kontrolirati
kroz propise iz Zakona o ekološkoj proizvodnji. Ljekovito
je samo ono bilje koje je ubrano ili uzgojeno u oko


lišu neopterećenom različitim štetnim tvarima. Samo
bilje uzgojeno na ekološkim načelima može biti korisno
za zdravlje. Posebnu vrijednost ima samoniklo bilje koje
sve više nalazi svoje mjesto u komercijalnoj uporabi.


Kupujući proizvode koji nose ekoznak, čuvamo tlo,
vodu i biološku raznolikost. U nacionalnoj Strategiji
odr živog razvoja ekološka proizvodnja mora zauzimati
posebno mjesto.


DODACI: Popisi Zakona i Pravilnika


Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
(NN 12/01., NN 14/01., NN 79/07.)


Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i
u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01., NN
10/07.);


Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u eko


loškoj proizvodnji (NN 91/01., NN 25/08.);
Pravilnika o preradi, pakiranju, prijevozu i skladištenju
ekoloških proizvoda (NN 129/09.).


Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih pro


iz voda (NN 13/02.,NN 10/07.);
Pravilnik o vođenju baze podataka za poljoprivred ni
reproduk cijski materijal iz ekološke proizvodnje
(NN 89/08.);


Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških pro


izvoda(NN 10/07.);
Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološ
koj proizvodnji(NN 91/01., NN 25/08.);


Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik ekološ ke
proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih pro iz
voda (NN 13/02., NN 112/07.);


Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvod


nji (NN 13/02., NN 10/07., NN 62/08.);
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana
(NN 81/02.);


Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu
struč nog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i
troš kova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima
(NN 41/08.);


Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja
nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02.,
NN15/04.);


Popis ovlaštenih laboratorija u ekološkoj proizvod


nji (NN 81/02., NN 22/06., NN 10/07.);
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog
nad zora nad ekološkom proizvodnjom (NN 81/02.,
NN 15/04., NN 22/06.);


Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik
proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda (NN 68/03., NN 15/04., NN 32/05.,
NN 22/06., NN 10/07., NN 18/08.);


Popis pravnih i fizičkih osoba brisanih iz Upisnika
proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda(NN 22/06., NN 18/08.);


Popis pravnih i fizičkih osoba upisanih u Upisnik
uvoz nika ekoloških proizvoda (NN 22/06., NN
10/07., NN 18/08.);


Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu
(NN 87/02., NN 117/03., NN 82/04., NN 12/05.,
NN 85/06., NN 141/06., NN 134/07., NN 85/08.);


Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja
proizvodnje, modela potpore dohotku i pro-
grama očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih
pas mina (NN 11/03., NN 63/03., NN 86/03., NN
124/03., NN 159/03., NN 20/04., NN 42/04., NN
54/04., NN 91/04., NN 150/04., NN 133/07.);


Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja
proizvodnje(NN 17/07.).


Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05.)


Pravilnik o skupljanju samoniklih biljaka u svrhu
prerade, trgovineidrugogprometa(NN100/04.).


Zakon o šumama (NN 140 /05., NN 82/06.)


Pravilnikouređivanju šuma(NN 52/94., NN
11/97., NN 111/06.).