DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/2010 str. 85     <-- 85 -->        PDF

AKTUALNO – CURRENT NEWS
BOŽURI HRVATSKE FLORE NA POŠTANSKIM MARKAMA


Kao proizvod prirode čovjek je još uvijek s prirodom
tijesno povezan. Uza sav svoj vrtoglavi uspon, uza svu
svoju ogromnu nadmoćnost nad ostalim živim i neživim
svijetom, čovjek još uvijek nije uspio postati neovisan o
tom svijetu. Napose, biljni je svijet onaj dio prirode s
kojim je čovjek i dalje tako tijesno povezan. Biljni svijet
nas svugdje i na svakom koraku okružuje… U biljkama
nalazimo razonodu i uživanje, biljkama se divimo,
njima se ukrašujemo. Najveći i najvažniji dio čovjekove
hrane je biljnog podrijetla. Uz to, s biljnom hranom
prima čovjek u svoje tijelo i one tvari koje su mu potreb ne
ne samo za njegov rast i razvoj, nego i za uspostavljanje
odnosa kod poremećenog toka tih funkcija.
Uživajući hranu od biljnih sirovina prima čovjek u svoje
tijelo i ljekovite tvari. Odatle i prirodna povezanost između
hranjivih i ljekovitih tvari, između hranjivih i ljekovitih
biljaka, koje čovjek najprije upoznaje.


Tako je prije više od pola stoljeća u uvodniku svoje
poznate knjige Ljekovito i drugo korisno bilje napisao
prof. dr. sc. Fran Kušan, a 8. ožujka 2010. Hrvatska
pošta izdala prigodni blok od dvije marke posvećene hrvatskim
vrstama božura, od kojih jedan od njih “narodna
medicina primjenjuje više od dva tisućljeća kao učinkovito
sredstvo protiv grčeva, a i danas se upotrebljava većinom
u obliku homeopatskih remedija (lijekova)”.


koj porodici Ranunculaceae, a rastu na cijelom pros toru
Euroazije. Svojim velikim višestruko razdijeljenim listovima,
dvospolnim crvenim ili bijelim cvjetovima
spa daju u red dekorativnog bilja, zbog čega se mnoge
forme uzgajaju kao kultivari. Uz dobro razvijenu stabljiku
i podzemni dijelovi su također dobro razvijeni.
Čaška ima 5 listića, a vjenčić 5–10 latica. Plod je mjehurast,
a sastoji se od više krupnih sjemenaka.


Prigodni blok od dvije poštanske marke prikazuje hrvatske
vrste božura, planinski ili velelisni božur (Paeo-


Svi božuri, njih preko 30 vrsta, bez obzira je li je riječ


o rodu zeljanica, polugrmova ili grmova pripadaju veli-
Slika2. Crveni cvjetovi ljekovitog ili “ženskog” božura u šumi
hrasta medunca masiva Ćićarije
(Foto: Blaženka Kulić)


nia mascula L. Miller), u narodu
poznatiji kao “muški” božur i obični
ili ljekoviti božur (Paeonia officina-
lis), zbog svoje nježnije građe zvan i
“ženski” božur. Autorica likovnog
rješenja maraka je dizajnerica Sabina
Rešić iz Zagreba. Marke su
tiskane tehnikom višebojnog offsetnog
tiska uTiskari Zrinski d.d. Čakovec.
Nomi nalna vrijednost bloka
maraka je 6,00 kn, odnosno 3,00 kn
po marki. Prema prigodnom propagandnom
listiću koji prati izdani
blok, a potpisuje Sanja Kovačić,
latinski naziv roda Paeonia izvodnica
je od imena Pajana (Paion),
mitskog liječnika koji je stekao
velik ugled među grčkim bogovima.
Pajanov učiteljAsklapije, bog liječ-


Slika1. Prigodna omotnica prvoga dana (FDC) poštanskog bloka s dvije marke posvećene


ništva i ljekarništva,postao je lju bo


božuru