DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

rano autor ispravlja staru, u više navrata ponovljenu, za-cije srnećih rogova s detaljnim opisima revira i godine


bludu po kojoj bosanska kraška divljač, pa tako i divo-odstrjela daju naslutiti da je i kvaliteta trofeja bila na
koza, u tjelesnom i trofejnom smislu zaostaje za onom s
zavidnoj visini, odlikujući se jakim ružama, skladnim
Alpa.


rasponom, masom i bogatom ikrom.Visine grane ne-
Najrasprostranjenija i najlovljenija korisna krupna


koliko dobrih rogova s Grmeč planine i Osječenice iz
divljač bila je srna, koja se, ako izuzmemo Kranjsku,


1903. mjerile su 30 i više centimetara, a nikakva rijetsmatrala
najbrojnijom u tadašnjoj Austro-Ugarskoj.


kost nije bila dobrog srnjaka steći i na nadmorskoj vi-
Posebno se to odnosi na razdoblje iza donošenja Za


sini iznad 1700 m (srndać iz Klekovače, 1902). Zeca,
kona o lovu (1893), kad je vlada “zaustavila većinu


tog “skromnog poštenjačinu” i “ljubitelja ratarstva”
loših navika” glede lovljenja ove divljači, naslijeđenih
Laska stavlja na treće mjesto po važnosti. Najbrojniji je
još iz dobaTuraka te prišla ustanovljenju državnih lo-u plodnoj savskoj nizini, u dolini Bosne, “a što više civišta,
rezervata, zatvorenih za svaki lov. Brojne ilustra-vilizacija bude krčila šume, to će zec biti brojniji”.


Ilidža kod Sarajeva – međunarodni centar u gađanju živih golubova


Kako jelenske divljači u Bosni u to vrijeme nije
bilo, od “glomazne korisne divljači” posljednja je predstavljena
divlja svinja. Krajem 19.st. stanila je područje
drinske oblasti okoVišegrada, šumske predjele između
Travnika i Prozora, oko Tjentišta u Hercegovini i
mnoge druge krajeve. Iako za tu divljač nije bilo lovostaja,
uspješno se razmnažala pa čak i izvan granica rezervata.
Lijepo se doimlje podatak da je tetrijeb gluhan
u to vrijeme u BiH bio zastupljen “u veoma velikom
broju”. Sam ga je autor najuspješnije lovio za proljetnog
“rakolanja” u Konjuhu kodTuzle i Kladnja, u sjeverozapadnoj
Bosni, kao i u Hercegovini ispodVolujka
i Zelengore. Srodnika malog mu tetrijeba ili ruševca


bilo je oko Travnika, osobito između Kupresa i Glamoča
u planini Hrbljini, gdje je, kako bi se spriječio
pad brojnosti, bio zaštićen. Brojna je bila i lještarka ili
šumska jarebica koju Laska naziva “najukusnijom
šumskom kokom u europskom svijetu ptica”, koja se
poglavito lovila “živim mamcima”.


Od poljskih koka bile su zastupljene poljska jarebica
(trčka) i kamenjarka grivna, “duša životom neplodnog
krša”. Često ispred pasa, zapisat će autor, istovremeno
izlijeću i trčke i grivne. Dodajmo ovima i najmanju prepelicu
pućpuru, koja u BiH ljeti živi kao gnjezdarica, a s
jeseni, kad sa sjevera stižu velika jata, kao prolaznica,
odmarajući se u Hercegovini na velikim poljima prosa.
S dobrim psom ptičarom u kolovozu i rujnu dnevno je
moguće na njih ispaliti i do 200 hitaca!


Značajnu pažnju Laska posvećuje divljim golubovima,
kojih “ima bezbroj, od teškog grivnjaša do ljupke
gugutke u mostarskim vrtovima”. Posebno je bio brojan,
u letu najbrži, golub pećinar, koji je redovito služio
kao živa meta na međunarodnim natjecanjima u gađanju
na golubove, koja su se svake godine održavala u
elitnom kupalištu Ilidža kod Sarajeva, “nadmašivši
tako ona u Monte Carlu “gdje su se uglavnom koristili
samo domaći golubovi”! Pod “močvarnim i vodenim”
lovom” Laska podrazumijeva lov na divlje patke i
ostale ptice vodenih staništa po trščacima Mostarskog
blata. Ti su lovovi redovito bili “plodonosni”, pa je
meso patke gluhare i patke kržulje postalo izvrsno na-


Slika3.Vrelo Bosne kod Ilidže, gdje su se krajem 19.st.održavala
natjecanja u gađanju na divlje golubove pećinare
(Foto: A.Frković)


rodno jelo koje stanovništvu uz takva staništa nije
smjelo nedostajati. Posebno “tople riječi” autor upućuje
dugokljunki, šumskoj šljuki, koja od 1893. ,za razliku
od ostalih europskih zemalja, u BiH uživa lovostaj
od 1.siječnja do 17.kolovoza.Ada je tih ptica uistinu
bilo u izobilju, autor iznosi podatak da je u kasnu jesen
s osrednjim psom i sa ne više od 3–5 pogoniča u jednom
danu sam ispalio i do 60 hitaca.


Od krupnih predatora na smjeni dvaju stoljeća bila
su zastupljena sva tri krupna predatora, sve tri velike
zvijeri: smeđi medvjed, vuk i izvorni ris. Zbog šteta na
domaćoj stoci za medvjeda i vuka vlada je od siječnja
1880. stala isplaćivati “taglije”, novčane nagrade i to za
medvjeda 20, a za vuka 10 kruna. U razdoblju od 1880.
do 1901. u BiH su ukupno ulovljena 1692 medvjeda ili
prosječno 77 godišnje i 13.768 vukova (626) za koje su
područne ustanove isplatile novčane premije u ukupnom
iznosu od 171.520 kruna. U želji da medvjed “kao
neusporedivi ukras domaće prirode” ne doživi sudbinu
nekih već tada ugroženih vrsta životinja, vlast je ukinula
nagrade i naložila pomnu zaštitu. Što se risa tiče,
sam je autor 1883. u oblastiVolujak na svježem snijegu
slijedio trag jednog odraslog risa, a da je ta najveća europska
divlja mačka stanila ovo gorsko područje svjedoče
imena pojedinih vrhova, poput Risovca, u čijem