DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

korijenu riječi nalazimo ime risa. Zastupljene su i mno -ing. šum., nema ni naTrebeviću ni u BiH. Na str. 53 nage
druge krznašice poput divlje mačke, lisice, jazavca,
lazimo sliku direktora Direkcije šuma u Sarajevu, izobiju
kuna, tvora, zerdava čiji ulov lovcu osigurava “li


vjesnog baruna von Schillinga, stri na Trebeviću
jepu godišnju zaradu od prođe krzna”.


odstrijeljena strvinara: kostoberinu žutoglavu ili bra-
Uz orlove, sokolove, jastrebove, škanjce, sove i


dana, supa smeđeglavog ili starješinu i supa bjelogladru
ge danje i noće ptice grabljivice BiH su stanili i


vog. Prije nego ćeAustro-Ugarska okupirati Bosnu, ovi
krupni pernati strvinari kojih već dugo, kako to reče
divovi pernatog svijeta bili su jedina sanitarska služba,


3


jedan od recenzenata knjige SeadHadžiabdić,dipl.završit će ovo poglavlje Fr. B. Laska .


Nadgrobni spomenici – nijemi svjedoci lovnih zbivanja


Sljedeća dva poglavlja posvećena su lovcima, lovu i
psima, posebno psima goničima “koje hrani samo lovačka
strast” te živeći “od nanjušene divljači koju slijede”.
Prije nego će odgovoriti na pitanje kako Bosanac
lovi, Laska daje kraći osvrt na minulo razdoblje kad su
ove prostore naselili Iliri (“veliki lovci ali i – pijanice”),
potom Kelti pa Rimljani, čije će legije izvoditi
lovove uz pomoć poraženog domicilnog puka i njihovih
pasa. Konačno stigoše i Slaveni, posebno Hrvati,
koji su te provincije trajno zaposjeli i nastanili. Kraljevstvo
bosanskih vladara utihnut će za Stjepana Tomaševića,
kojega je 1463. porazio sultan Muhamed
II, a BiH pala pod tursku vladavinu puna četiri stoljeća,
sve tamo do 1878., tj. do austrijske okupacije.


Koji su načini lova korišteni i koja se divljač pretežito
lovila moguće je iščitati s nadgrobnih spomenika
bosanskih plemića, na kojima često nailazimo na slikovite
prizore iz lova.Tu na kamenu uklesane naći ćemo
scene pasa pri gonjenju divljači, strijelce s lukom i strijelom
koji dočekuju “blago”, lovnog sokola pri naletu
na jarebicu. Da je u to vrijeme Bosnu stanio i jelen, rječito
kazuju nadgrobni spomenici u pećini Vjetrenici
kod manastira Zavala ili onaj kod Ledinca nedaleko
Mostarskog blata na kojima su vjerno prikazane scene
lova na ove krupne rogate ljepotane. Stigavši iz onih
zemalja koje predstavljaju kolijevku lovstva, Turčinzavojevač
svojim je dolaskom dobio idealnu priliku da
svojoj urođenoj strasti “da lovi i ratuje” dade u potpunosti
oduška, posebice što je u osvojenim provincijama
“bilo svih mogućih vrsta divljači i slavnih pasa”. Njima
su se pridružili i poturice, kršćanski plemići koji su pre-
šli na islam te njihovi, za Laskina boravka u BiH, izravni
potomci, veleposjednici, begovi i age, od kojih su
njih ne mali broj kao strastveni lovci “sav svoj imetakinvestiran
u pse, spiskali u lovu”.


Konačno, kako je lovio domaći bosanski lovac, bio
on “bosanski muhamedanac” ili kršćanin? Izuzev njegove
antipatije prema lovostaju (!), uistinu je savršen
lovac, piše Laska. “Izdržljiv i uporan, s osmijehom prkosi
svakom nevremenu, a ako cijeli dan zajedno sa svojim
psima stoji na nogama a one zabole, tek tada
pomišlja na odmor, tek tada se prisjeti da nije ništa ni
jeo. Tad brzo baci svoj obrok, tanke kriške hljeba,
psima, dok je njemu dovoljno nekoliko dimova iz čibuka
i par fildžana kafe, kako bi opet živnuo”.Trezvena


Slika4.
Manastir Zavala sa spiljom Vjetrenicom u kojoj se čuva
nadgrobni spomenik s prikazom lova na jelene


skromnost, zadivljujući dar opažanja i besprijekorna
hrabrost vrline su koje krase bosanskog lovca. Impresionirala
ga je i njegova nevjerojatna moć u vođenju psa.
Kako u svakom zrnju ima i kukolja, opisane su i one
“mračne strane” bosanskog lovca. Vođen svojom neukrotivom
strašću za lov, on još uvijek ne može zaboraviti
svoje divlje nagone iz “slatkog vremena ranijeg
turskog režima”, kad nije bilo zakona, kad je lov bio slobodan,
kad su oštri psi pretraživali grmlje, a sve što bi se
našlo ispred cijevi bilo je dobro došao plijen. “Bez lova
nema junaka, nema junaka bez lova”.Sve te vrline i
mane autor je vjerno opisao prisjećajući se brojnih lovačkih
dana, skupnih lovova na divokoze, medvjede, ze


3


PremaObradoviću(1956.) do austrijske okupacije lov u BiH
bio je slobodan, a divljači je bilo u izobilju. Dokinućem slobode
lova, lov postaje državnim regalom, a pravo lova ishođenjem
lovne karte. Nju su dobili mahom feudalci i režimski ljudi.
Lo vila se korisna divljač koje je bilo sve manje, a umnožili se predatori.