DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Igman (41.453 ha) i peti rezervat, lokacija: Maglić-Ze


lengora-Lelija (43.227 ha)
4.Šesti rezervat na lokaciji


Vitorog-Hrbljina-Malovan ukupne površine 64.923 ha,
osnovan je četiri godine kasnije, 1897., poglavito zato
kako bi se tetrijebu gluhanu i tetrijebu ruševcu “koji su
se tamo stali veselo razmnožavati” pružio potreban
mir.Ada su ga dobile ne samo šumske koke nego i
ostala divljač, Laska ustvrđuje da ni u jednom od rezerva
ta “već deset godina zapravo nije ni jednom pu


5


cano”!Akakvo je stanje danas? .


Slika6.
Prizor iz šestog rezervata za divljač: Vitorog-Hrbljina-
Malovan; na slici Kupreška vrata, u pozadini Kupreško
polje


(Foto: A.Frković)


I na kraju riječ-dvije o odredbama Zakona o lovu
čiji je pravni karakter sadržan u prvom članku Zakona a
glasi: Lov u Bosni i Hercegovini je državno vladarsko
pravo. Sljedećih deset članaka posvećeno je lovačkim
dozvolama (Tko god se želi baviti lovom mora u
okružnoj oblasti izvaditi lovačku dozvolu), načinu njihova
ishođenja i trajanja, odbijanja izdavanja odnosno
oduzimanja.


Lov je na dlakavu i pernatu divljač dozvoljen samo
lovačkom puškom. U pojedinačnom lovu jedan lovac
smije izvoditi najviše dva psa. Lov se može vršiti: dočekom
na čeki, prikradanjem, pretraživanjem, pojedinačno
ili skupno. Ovo potonje uz prethodno odobrenje okružne


LITERATURAMacan, T.(1971). Povijest hrvatskog naroda. Školska
knjiga, Zagreb, str. 232.
Obradović,Lj. (1956). Divljač i lov. U: Bosna i
Herce govina. Enciklopedija Jugoslavije 2, str.
110–111. Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb.


Slika7.Rijeka Vrbas u nizinskom dijelu; izvirući pod planinom


Vranicom u gornjem toku probija se kroz planinske klisure


i dubodoline, staništa plahe divokoze.


(Foto: A.Frković)


ustanove.Tetrijeb se lovi u proljeće u vrijeme parenja priskakivanjem,
a lještarka vabljenjem. Zakon izričito za branjuje
ustanovljenje lovačkih zadruga “u svrhu
stjecanja dobiti i zaključivanje ortakluka u svrhu prodaje
divljači (čl.14). Osim tetrijeba, koji se – uz jesenske lovove
smio loviti i u proljeće, sva ostala divljač (divokoze,
srne, zečevi, divlje patke) smjela se loviti u jeseni, od približno
18. kolovoza pa do kraja kalendarske godine.


Interesantne su odredbe u pogledu zabrana oko unovčenja
divljači. Zabranjuje se nakon 10 dana od početka
lovostaje, kao i za vrijeme preostalog trajanja tog razdoblja,
divljač, ni živu ni mrtvu prodavati. Kako je riječ o
agrarnoj zemlji, Zakon je predvidio više odredaba oko
ograničenja lova prije žetve, mogućnosti plašenja i istjerivanja
divljači, nadoknade štete prouzročene lovom i
slično. Istrjebljenje grabežljivaca, primjerice medvjeda,
vukova, ptica grabljivica, u prvo je vrijeme bilo svakome
dozvoljeno, bio lovac ili ne, ukoliko to predstavlja
obranu osobe ili vlasništva. Korištenje zatrovanih meka
dozvoljeno je državnim organima, primjerice lugarima.
Zakon je predvidio i kazne za kršenje odredaba, a za njihovo
izricanje bile su nadležne općinske službe.


Alojzije Frković


– References
Rapaić, Ž.i sur.(2008). Ustanovljenje staništa divokozje
divljači u BiH i prijedlog za revitalizaciju
populacije. Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, str. 131.


Zbog sažimanja teksta u opisu rezervata izostavljene su tadašnje političke oblasti na kojima je smješten rezervat, a skraćeni su i nazivi lokacije
u odnosu na LaskovuTabelu s pregledom državnih rezervata za divljač na str. 248 i 249.


5


Kad je primjerice riječ o divokozi, neki od tih rezervata poputVranice, Zelengore, Prenja danas su poluprazni. Prema Rapaićui sur.


(2008)Vranica je 1991. imala 150 divokoza, a 2006. samo 9 (kapacitet: 800 grla), Čvrsnica 1991.–992, 2006.–119 (1364), Bjelašnica


1991–110, 2006.–60 (220) itd. Ostaje konstatacija da je Bosna i Hercegovina bogata divokozjim staništima, ali siromašna divokozama.