DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 108     <-- 108 -->        PDF

Na kraju knjige, u poglavlju Ljetopis Udruge Biblijski
vrt Stomorija (1998–2008) kronološki je, od ini ci jati
ve za osnivanje vrta, preko osnivanja Udruge i
početnih radova, pa sve do kraja 2008. godine prikazan
tijek radova u Biblijskom vrtu.Vidljivo je da je cijeli
projekt izuzetno dobro osmišljen i organiziran, uz dragovoljni
doprinos brojnih entuzijasta, umjetnika i struč njaka
koji su nam svojim radom i znanjem podarili ovaj


jedinstveni prostor. Zbogiznimnevrijednostiprirodnei
kulturnebaštineBiblijskivrtjeproglašenzaštićenim
značajnimkrajobrazom.


Nakladnici ove vrijedne knjige su Udruga Biblijski
vrt Stomorija, Kaštela, Grad Kaštela i Kršćanska sadaš njost
d.o.o., Zagreb.


Izv. prof. dr. sc. Marilena Idžojtić,
Ivana Mandić, dipl. ing. šum.


IZ POVIJESTI LOVSTVA
FROM THE HISTORY OF HUNTING
O STANJU LOVSTVA U HRVATSKOJ PRIJE 100 GODINA


Iz pisanja Lovačko-ribarskogVjesnika-organa Op ćeg
hrvatskog društva za gojenje lova i ribarsta u Zagre
buizdvajamo:


Devetnaesta godina izlaženja lista obilježena je kadrovskim
promjenama u “Društvu”. Miroslav grof
Kul mer je novoizabrani predsjednik “Društva”, koji je
jednoglasno izabran na XX redovitoj godišnjoj skupštini.
Rodoljub, dobrotvor, narodni zastupnik u Saboru,
veleposjednik i poduzetnik iz Šestina kraj Zagreba, izabran
je poslije smrti dotadašnjeg predsjednika grofa
Dioniza Draškovića. Na istoj je skupštini tajnik “Društva”
i urednik lista prof. Fran Žavel Kesterčanek je
nakon 18 godina uredništva, zbog poodmakle dobi
pod nio ostavku, a za novog urednika i tajnika “Društva”
izabran je prof. dr. Ervin Rossler.


Miroslav grof Kulmer, novoizabrani predsjednik društva


Od značajnih događanja važna je odluka “zemaljske
vlade”da nije u mogućnosti odobriti 21.000 kruna koliko
je “Društvo” tražilo za sudjelovanje hrvatskih lovaca na


1.međunarodnoj lovačkoj izložbi u Beču. (Na izložbi je
posebno zapažen Bosansko-hercegovački paviljon uređen
u orijentalnom stilu sa šest divnih diorama).
Naslovnica Lovačko-ribarskogVjesnika, iz 1910. godine


Opće Hrvatsko Društvo za gojenje lova i ribolova
činili su podupirući članovi, redoviti članovi 1. razreda
i članovi 2.razreda.Visoki pokrovitelj “Društva” bio je
nad vojvoda prijestolonasljednik Franjo Ferdinand, čest
gost hrvatskih lovišta.


Lovačko RibolovniVjesnik izlazio je svaki mjesec,
a tiraža mu je bila 750 primjeraka. Poglavlja su bila;
članci, dopisi, listak, statistika lova, iz upravne prakse,
zakoni i naredbe, kinologija, ornitologija, ribarstvo,
knji ževnost i raznoliko. Ukupni broj stranica Vjesnika
za 1910. godinu iznosio je 144.Vjesnik sadrži mnogo
poučnih i zanimljivih sadržaja.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Tako u broju 1, od siječnja, veterinar Ed. Egelmann
piše o opasnom “mjehurastom crvu i tročlanatoj trakavici
i čovjeku opasnih nametnika pasa”. Piše o slučaju lugara


P:S.koji je službovao u “Velebitskom gorju u reviru Klementa
(u Lici kod Donjih Pazarišta). On je bio nerazdvojiv
od psa Sultana, koji je naizgled bio zdrav. Međutim,
lugar je obolio tako teško, da je operiran u Zagrebu, i tek
nakon tri godine spašen. Utvrđeno je da je lugar obolio
od “komuške, tj. bolesti jetre u koju su se uselili mjehurasti
crvi (Echinococcus) potječući od zrelih jajašaca tročlanaste
trakavice (Taema Echinoccus).Taj nametnik živio
je u crijevima njegova psa Sultana. ”Veterinar upozorava
na ishranu psa i na opasnost za čovjeka, a posebice za
djecu koja su u bliskim kontaktima sa psima”.
U rubrici “Raznoliko” navodi da je američki lovac
John Mils izAntanagona Mich. odstrelio “srnca teškog
295 funti, krasno razvijenih rogova” (tu se očito radi o
jelenu bjelorepanu).Tijekom lova na Sušaku 28. studenog
u predjeluTuhobić lovac dr. Nikola Polić je odstrelio
“uz jednog srnjaka i jednu rogatu srnu”.


Broj 2, od veljače, donosi interesantne članke. U
član ku o vidri detaljan je prikaz načina života vidre i
mo gućno stima lova noću i danju. Parenje je tijekom cije
le godine, a mlade vidre su veličine miša, slijepe i
pos vegole.


U članku “Rijetka lovačka dogodovština”, autora R.
Rukavine prikazan je jedan čudan slučaj. U lovištu
“Psunj” vlastelinski šumar D.M. protiv propisa opalio
je iz “najobičnije lugarske špricaljke cal. 16, nabavljene
za ciglih 30 kruna, na daljinu od 38 koraka, patronu punjenu
sitnim šprihom broj 6. Iako je šumar nijekao da je
pucao u vepra (već u zeca), dva zrna sačme broj 6 nađena
su u mrtvom vepru, i to jedan u plućima, drugi u
srcu.Vepar je bio mrtav nedaleko od mjesta pucanja, a
nitko drugi u tom pogonu nije pucao”.


Ašto su naši lovci lovili prije 100 godina najbolje se
vidi iz Lovačke statistike za vlastelinstva Zelendvor
presvj. grofa Bombeless-a, koji je potpisao P.Witmann,
šumarnik.


U revirima Zelendvor, Komarnica i Opeka na području
cijelog vlastelinstva “od korisne divljači odstrijelje
no je: 2 lopatara, 102 srne, 4703 zeca, 1835 kunića,
6555 gnje tela (fazana), 2829 trčaka, 84 prepelice,
6 divljih pata ka i 49 šljuka, od štetne divljači: 5 lisica,
2 jazavca, 1 ku na, 1 vidra, 100 tvoraca, 526 lasica, 176
jastrebova, 153 kopca, 1377 svraka i vrana te 499 različitih
drugih štetočina. Sveukupno je 1909. g. odstrijeljeno
19003 komada divljači.


U poglavlju “Raznoliko”, uz vijesti o nekoliko nesretnih
slučajeva, objavljena je i vijest pod naslovom “Razderali
ga vuci”. U šumi u Erdelju (Transilvanija) vuci su
napali i razderali baruna vlastelina Otona Orba na, starog
7o godina. Barun je odjašio na konju koji ga je preplašen
zbacio kad je osjetio vukove. Nesretni ba run se branio revolverom,
ali uzalud, sluge su ga našle raskomadana.


Šumska idila


Broj 3 časopisa “Weidmannskeil” priopćuje “Rijet ka
lovina,” učiteljVaclav Jokl zakupnik lovištaVlahovic
u Moravskoj “ulovio je mjeseca listopada prošle
go dine u društvu sa svojim prijateljem ispaliv obojica
obje cijevi svojih dvocijevki pravi monstrum zeca, koji
je težio 16,21 kg (naravno sa drobi).” Smatra se da je to
australski zec. U lovištu ima još mnogo tragova po kojima
se može zaključiti da postoji “sva sila tako ogromnih
zečeva koji se sada ne strijeljaju radi toga da se ta
rasa što više rasplodi.”


Broj 3, Vjesnika za mjesec ožujak, donosi “Poziv
svim lovcima: Dne 18. kolovoza ove godine dovršava
Njegovo carsko i kraljevskoVeličanstvo naš premilostivi
kralj Franjo Josip I. osamdesetu godinu života. Zahvalnim
srcem i puni udivljenja gledaju svi lovci u “Njegovu
Veličanstvu svog prvog i najvećeg lovca”. 3. siječnja u
Beču je odlučeno da se toga dana podigne spomenik najvećem
lovcu u Ischl-u u GornjojAustriji, gdje Njegovo
Veličanstvo najviše lovi. Radi vjernosti prikaza usrtreljen
je u lovištu Radmer lijepi jelen deseterac i napravljen
njegov gipsani odljev. Pozivaju se svi lovci da svojim
prinosima pomognu gradnju ovog spomenika.


U ovom broju piše se o “krivolovu i prekršajima zako
na o lovu” te sve češćim napadima krivolovaca na
nadzornike lova koji stradaju životima. “Nadzornici
lova moraju biti povjerljivi, neporočni, propisno zaprisegnuti,
njihov iskaz mora imati potpunu moć dokaza”.
Predviđena je “potpora za siromašne udovice sa preos ta
lom siročadi, koji su u obrani lova i u borbi s zvjerokradicama
platili životom”.


U rubrici Statistika lova nalazi se uz ostalo “iskaz o
ubijenoj divljači u kotaru osječkom tijekom 1909. godine
na površini od 145.038 jutara”, kojega je podnio B. Kranjec
kraljevski kotarski šumar. “Od korisne divljači odstrijeljeno
je: 22 jelena, 7 košuta, 21 lane, 33 srnjaka, 5
srna, 3704 zeca, 976 trčaka, 533 prepelice, 1832 fazana,
105 divljih golubova i grlica, 58 hariša, 1 vivak, 168 šumskih
šljuka, 46 kozica, 25 divljih gusaka, 263 divlje patke
i 58 čvoraka. Od štetne divljači odstreljeno je: 12 divljih
mačaka, 163 lisice, 10 kuna zlatica 1318 jastrebova (sokolova,
lunja, škanjaca i pos tolki), 24 strvinara, 38 sova,
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

458 gavrana, 3594 vrane i svrake, 12 šojki, 9 čaplji, 7
gnjuraca, 22 rode i 69 drugih štetnika. Uz to postreljano je
407 domaćih pasa i 430 domaćih mačaka. Sveukupna lovina
za 1909. godi nu iznosi 7857 korisnih i 6408 štetnih,
ili ukupno 14265 komada. Tijekom godine bila su 103
lovna prekr šaja, a osuđeni su platili štetu od 7546 kruna.
Zaplijenjeno je 146 pušaka i 61 komad drugog oružja”.


Broj 4,mjesec travanj. Objavljeni su članci:


–Nametnici psa, autor drAugust Langhoffer, prikazao
je sve nametnike na psima koji uz narodna ime na
imaju i njihove latinske nazive.
–Obilje morskih darova – poučan članak o ribarstvu.
–Markiranje ptica: ističu važnost markiranja ptica
radi otkrivanja nerazjašnjenih pitanja o selidbi pti ca,
te će ove godine s radom započeti “Hrvatska orni
tološka centrala”, članak je napisao prof. dr. E.
Roessler, upravitelj HOC.
U rubrici “Dopisi” nalazi se izvještaj o lovu na šlju ke
u gospoštiji Donji Miholjac, u kojem je sudjelovao
od 15–18 ožujka nadvojvoda Franjo Ferdinand, pokrovi
telj “Društva”. Ustrijeljeno je 95 šljuka, od čega nad voj
voda 34. Imao je rijetku sreću da je jednim hicem
ustrijelio dvije šljuke. U rubrici “Statistika lova” iznese
ni su podaci o odstrelu divljači u Ugarskoj za 1908
go dinu (63 ugarske županije, Hrvatska i Slavonija).
Na vodimo samo nekoliko podataka: 8396 jelena, 2482
lo patara, 22096 srna, 5638 divljih svinja, 976830 zečeva,
440 velikih i 277 malih tetrijeba, 177153 fazana,
823000 trčaka, 32518 šljuka, 190 medvjeda, 514 vuko va,
170.360 kom pasa i mačaka.


Broj 5,za mjesec svibanj, dr.August Langhoffer
napisao je poučan članak “Nametnici divljači.” Obradio
je: zvjerad, zeca, srnu, jelena i divokozu, divlju svinju
i ptice. U članku “Kune kao korisna divljač”
pri kazana je mogućnost ostvarivanja koristi od kuna
radi vrijednosti krzna. Ne radi se o nekom intenzivnom
uzgoju, već o ostvarenju povoljnijih uvjeta za njihov
život u predjelima gdje ne postoji interes za drugu divljač
(tetrijebi, fazani i dr.).


U lovovima na šljuke “u gospoštiji Našice preuzvišenog
gospodina grofa dr.Teodora Pejacsevicha od 8–12
ožujka, odstrijeljeno je 416 šljuka, od čega je grof ustrijelio
ravno 100 komada”. Zbog blage zime šljuke su se
gnijezdile i kod nas, te je nađeno: 22. ožujka u Rječici
kraj Karlovca gnijezdo sa 4 jaja, 4. travnja u Kamens kom
kraj Karlovca također gnijezdo sa 4 jaja (Franjo Šmid).


Broj 6,za mjesec lipanj, počinje člankom “O šumskim
šljukama” autora P.Witmanna. On kaže: “to je naj zanimljivija
pernata divljač naše domovine. Hrvatska i
Slavonija smatraju se prolaznim putem ovih plemenitih
dugokljunašica u proljeće i jesen”. Na vlastelinstvu Zelendvor
i Opeka (vlasništvo gosp. grofa Bombellesa)
odstrijeljeno je u razdoblju od 1872. do 1910. g. ukupno
2611 komada (prikaz je po godinama). Po autoru broj
odstrijeljenih šljuka iz godine u godinu opada.Autor na


vodi da je odstrel šljuka u odnosu na slavonske lovove


neznatan.Autor J. Plančić napisao je vrlo interesantan


članak “O načinu lova tibetskih naroda”. Radi se o lovu
naYaka (tibetasko govedo) i antilope primitivnim puškama
fitiljačama i zamkama. U ovom broju nalaze se i
članci o “Morskom ribolovu”, “Svjetlucanju morskih
bića” i “Ribarskom zakonu”.


U poglavlju “Raznoliko” upozorava se na opasnost
od plućne bolesti srna.Treba čuvati zdravu divljač od
kontakata s lešinama i živim bolesnim životinjama. Le-
ši ne treba zakopati i politi vitriolom, čime se unište ličin
ke i jajašca crva.


Broj 7,za mjesec srpanj, počinje člankom o “Prvoj
me đunarodnoj lovačkoj izložbi u Beču”. Ta veličans t


2


ve na manifestacija održana je na 350.000 m, uvečer
rasvijetljena sa “300 svijeća s 1800–2000 jakosti”. Nije
nažalost moguće u ovom prostoru prikazati bogatstvo i
ljepotu izložbenih prostora mnogih zemalja koje su izlagale
razne predmete većinom za lovnu djelatnost.


Lovci Hrvatske i Slavonije u sklopu “Društva” nisu
iz lagali radi uskraćenih sredstava Zemaljske vlade, ali
su mnogi lovci posjetili izložbu koristeći popuste na
vla kovima, gdje je uz voznu kartu uručena i ulaznica za
izložbu. U ovom broju nalazi se i članak “Dozvole za
vrebanje u lovištima ogulinske imovne općine”, u ko jem
Zlatko Turkalj, šumarski pristav, ne opravdava
“Odluku” kraljevske županijske oblasti od 10. travnja,
da se uskrati izdavanje predmetnih “Dozvola”, “jer stanje
srneće divljači zadovoljava”.


Kraljevska kotarska oblast u Vrbovskom raspisuje
oglas za javnu usmenu dražbu zakupa lovišta u općinama:
Vrbovsko, Ravnogora – Kom. Moravice, Ravna
Gora, Severin na Kupi i Bosiljevo. Polog je 50 % isklič
ne cijene (postoje i drugi uvjeti). Oglas je potpisao
upra vitelj kotara Banjanin.


Broj 8, za mjesec kolovoz, članak “Trofeji na lovačkoj
izložbi”.Autor Rukavina pohvalio je ukupnu kvalitetu
izloženih trofeja i posebno izdvojio:


–rogovlje jelena je bez sumnje najljepše iz Ugarske, a
posebno izdvaja rogovlje kneza Montenuovo teži ne
13 kg, a najljepša kolekcija je nadvojvode Frid rika,
–rogovlje šarenjaka (lanjca ili lopatara) svakako je
najljepša u kolekciji vitezaWessely-a iz Češke, jer je
u velikoj konkurenciji odnijelo pobjedu,
–rogovlje lososa izložila je samo Norveška i Švedska,
koje je prekrasno, ali je začudo švedsko još ljep še,
–rogovlje srnjaka, prevladava srednje kvalitetan materijal.
Zapažena je kolekcija majora Laske u bosanskom
paviljonu, ali se u švedskom paviljonu nalazi
najkapitalnije rogovlje cijele Europe. Ruže su u opse
gu do 21cm, debla 14cm, a visina veća od 30 cm,
–rogovi divokoze – najljepše primjerke izložio je ba run
Haerdtl, ali je bilo dobrih primjeraka iz Kranj


ske, Istre,Tirola, Bosne i Erdelja,


–rogovi muflona i kozoroga – prekrasne rogove posje


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 111     <-- 111 -->        PDF

duje vitezWessely, rogovi kozoroga (već vrlo rijet ke
divljači) nalaze se samo u talijanskom paviljonu,


–trofeji divljih svinja i zvjeradi – nalaze se u velikom
broju. Zapaženi su medvjed iz Bosne, ali ruski medvjed
grofa Potockog je pravi gorostas,
–najveći trofeji divljih svinja su iz Ugarske, Galicije,
Bukovine,
–izloženi su i trofeji divljih mačaka i risova, kao i mno gi
preparati ptica grabilica, tetrijeba i raznih moč varica,
koji su ukrašavali izložbeni prostor.
U Njemačkom paviljonu nalazi se lepeza od 5000 šljukinih
peraca, a gosp. Polony izložio je “tablo” od 1500
šlju kinih peraca, sakupljenih od svog godišnjeg ulova.


U ovom broju nalazi se odgovor Drag. Matizovića
kraljevskog šumarskog nadzornika na članak Z.Turkalja
iz prošlog broja, upozoravajući na loše stanje u gos po
darenju s divljači. Po njemu srne su “decimirane”.


Broj 9,za mjesec rujan, još jedan članak govori o
iz ložbi u Beču, u kojemu je autor izrazio svoje dojmo ve
s ove velike manifestacije. U novom odgovoru na
polemiku Matizović-Turkalj, potonji odgovara da ogulinski
kraj nije sličan slavonskim lovištima i da se tamo
“nikada neće štrkljati srne po pašnjacima”. Po statistič kim
iskazima ne smije se zaključivati loše stanje, jer
lovo zakupnici svjesno iskazuju manji odstrjel radi utjecaja
na zakupninu.


genna u Njemačkoj pronašao zvjerokradicu 3 dana nakon
što je ustrijelio jelena. Doveden na mjesto gdje je jelen
“rasčinjen”, pas je unatoč kiši slijedio trag do dvorišta
nekog stolara i pronašao meso jelena, a poslije i sudionike
krivolova. Ovi psi u Bavarskoj imaju sve veću primjenu.


Broj 11,za mjesec studeni, članak “Jegulja” otkriva
tajne života ove ribe, ali još nema saznanja da se mrijeste
u Sargaškom moru. U članku “Lovne remize” autor
Julio Boenel ističe važnost remiza za uzgoj divljači i
upo zorava na opasnost od pretjeranog krčenja šikara i
me lioracijemočvara.


Josip Zimermann piše o lovnim prilikama oko do nje
Orljave, te opisuje sve vrste divljači koje tu obitava ju.
Opće stanje lova kako kaže vrlo je loše, što je rezultat
nemara lovozakupnika.


Članak “Lov na medvjeda u području kralj. Šumarije
Ogulinske 1898” opisao je Carmelo pl. Zajc. Nakon detaljnog
opisa života medvjeda opisan je lov na medvjede
Leopolda Salvadora u predjelu Čarapine drage, dva sata
vožnje zaprežnim kolima od Gomirja prema Jasenku. U
opasnom lovu pred brlogom nadvojvoda je sigurnim
hicem ustrijelio medvjedicu tešku 112 kg. Bila je mršava,
jer je imala 4 medvjedića koji su poslije umjetno
othranjeni i završili u zvjerinjaku Schoenbruna.


U rubrici Statistika lova, izneseni su
podaci odstrela u Hrvatskoj i Slavoniji za


1909. godinu.Autor sumnja u točnost podataka,
koji često proizlaze iz nepoznavanja
vrsta (vrste orlova, sokolova, vrana,
močvarica i dr.). Tako je 1909. g. ustrijeljeno
165064 komada “korisne divljači” i
326692 komada “štetne divljači”, od čega
na pse i mačke skitnice otpada 22170.


Broj 12,za mjesec prosinac – nalazi
se završetak član ka o lovu na medvjede
koji smo već opisali, zatim nastavak polemike
Turkalj-Matizović u kojoj je
teško ustanoviti tko je u pravu.


U ribarskom dijelu “Vjesnika” nalazi
se opširan nastavak članka o jegulji, autora


Naslovnica Lovačko-ribarskogVjesnika, broj 9. iz 1910. godine


Broj 10,za mjesec listopad, Carmelo pl. Zajc izvijes
tio je o 2. međunarodnom lovačkom kongresu u Beču
(5–7. rujna). Kongres je održan u tri sekcije na kojima je
održano ukupno 15 referata s prijedlozima i rezolucija ma.
Na Kongresu je sudjelovalo preko 1000 sudionika iz
svih europskih zemalja.


Održan je “Peti međunarodni ornitološki kongres” u
Ber linu (4. lipnja), na kojemu je pokrenuta akcija “o
zaš titi pojedinih vrsta ptica i smanjenja proganjanja
štet nihptica”.


U poglavlju “kinologija” – zapisano je da je redarstve ni
pas “Zeus” vlasništvo činovnika Lorberga iz Gottin


dr. Langhoffera. Hrvatsko društvo za za


štitu životinja održalo je sjednicu pod
predsjedavanjem kr. žup. veterinara Franje Lisaka, u spomen
na 25 godina poslovanja. Pokrenuta je akcija postavljanja
hranilica u gradske parkove te izdavanje
“Spomenspisa”, koji će sadržavati pripovijesti iz života životinja.
M. Kramarić javlja da je učitelj Dvoršak iz Širokog
polja 27. rujna ustrijelio šljuku i da ih ima već dosta.


Jasno da nije moguće objaviti sve podatke i zanimljivosti
iz Lovačkog i RibarskogVjesnika prije 100 go-
di na, ali će ipak naši čitatelji steći bar mali uvid u stanje
lova u Hrvatskoj prije 100 godina, koje je bilo dosta
različito od današnjeg.


Frane Grospić