DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 20     <-- 20 -->        PDF

J. Vukelić, A.Alegro, V. Šegota:ALTIMONTANSKO - SUBALPSKASMREKOVAŠUMAS OBRUBLJENIM ...Šumarski list br. 5–6, CXXXIV (2010), 211-228
Fissidens taxifolius
Scaponia aspera
Isothecium alopecuroides
Ctenidium sp.
Mnium thomsonii
5
2
4
3
2


1-Adenostylo glabrae-Piceetum (Slovenija, Zupančič 1999)
2-Lonicero coeruleae-Piceetum (Slovenija, Zupančič 1999)
3-“Piceetum croaticum subalpinum” (Gorski kotar, Velebit, Horvat in Cestar 1964)
4-“Piceetum illyricum subalpinum” (Jugozap. Hrvatska /SW Croatia; Horvat et al. 1974)
5-Calamagrostio variae-Piceetum abietis (SjeverniVelebit /North Velebit; Bertović 1975)
6-Laserpitio krapfii-Piceetum (SjeverniVelebit /North Velebit;Vukelić et al. hoc loco)
7-Sorbo-Piceetum (BiH, Fukarek 1964 msc)
8-Piceetum subalpinum listeretosum et homogynetosum, (BiH, Fukarek 1969)
9-Picetum subalpinum calcicolum (Vlašić, BiH, Lakušić et al. 1982)


A-drveće /Trees B - grmlje / ShrubsC - prizemno rašće /UndergrowthD - mahovine / Mosses
a-f-sistematska pripadnost /sinsystematic affiliation
*
Izostavljene su vrste koje se pojavljuju samo u jednom stupcu sa stupnjem udjela I. /The table excludes species


that are represented in only one column with presence degree I


Navedene razlike asocijacije Laserpitio krapfii-Piceetum
još su istaknutije u odnosu na asocijacije opisane
u dinarskom i subalpskom području Slovenije.
Tamo pridolazi još velik broj razlikovnih vrsta kojih u
smrekovim šumama istraživanoga područja nema, primjericeSorbuschamaemespilus,
Heliosperma alpestre,
Parnassia palustris,Salix glabra,Saxifraga cuneifolia,
Homogyne alpina,Poa alpinasubsp.viviparia,Chaerophyllum
cicutara,Calamagrostis villosa,Gymnocarpium
dryopterisi više vrsta mahovina. Vrlo se jasno
pokazuje izostajanje alpsko-borealnih i srednjoeuropskih
vrsta u smjeru jugoistoka, a povećanje ilirskih i
balkanskih, o čemu je podrobnije izvještavaoZupančič(
1980, 1988).


Odnos asocijacijeLaserpitio krapfii-Piceetumpre ma
srodnim asocijacijama u bosanskohercegovačkim
Dinaridima pokazuje vrlo zanimljive i složene odnose.
U ranijim radovima bosanskohercegovački fitocenolozi
prihvatili su Horvatovu makroasocijacijuPicetum
subalpinum(Fukarek1964, 1969, Lakušići dr.
1982, Stefanović1970, 1986, Beus1997), uz
detaljniji opis nekoliko specifičnih. Pod različitim, većinom
uopćenim nazivima opisali su ukupno 16 asocijacija
obične smreke, a njihovu djelomičnu reviziju
proveo je Zupančič(1990). U subalpskom pojasu
Fukarekje naIgmanu (1964) opisao asocijaciju
Sorbo glabrati-Piceetumi predstavio ju s 12 snimaka.
Drugi kompleksPiceetum illyricum subalpinum listeretosum
i homogynetosumZupančič imenuje Pyrolo-
Piceetum, od 12 svojstvenih i razlikovnih vrsta te dviju
asocijacija pola nije zabilježeno u velebitskim smrekovim
šumama. Uz to u dvjema smrekovim zajednicama
naVelebitu s velikom stalnošću dolazi tridesetak vrsta
kojih nema ili su rijetke u uspoređenim bosanskohercehovačkim
šumama: Campanula velebitica,Knautia
drymeia,Calamagrostis varia,Polystichum lonchitis,
Clematis alpina,Adenostyles alpina,Maianthemum bifolium,
Sambucus racemosa,Heracleumsphondylium,
Doronicum austriacum,Melica nutans,Actaea spicata,


Mercurialisperennis,Petasites albus,Carex digitata,
Moehringia muscosa,Silene vulgarisi druge. S druge
strane, smrekovim šumama središnjega dijela Dinarida
daju snažan pečat neke vrste koje ne dolaze ili su
mnogo rjeđe u smrekovim fitocenozama sVelebita.To
suHomogyne alpina,Melampyrum sylvaticum,Monesesuniflora,
Orthillia secunda,Listera cordata,Rhytydiadelphus
loreus,Plagioteciumundulatum,Avenella
flexuosa,Pleurozium schreberi,Corallorrhiza trifida,
Pyrolarotundifolia,Pulmonaria obscura,Knautia dinarica,
Scabiosa leucophyllai druge. Slične odnose
pokazuje i subalpska smrekova šuma s Vlašića (Lakušić
i dr.1982, tablica II, stupac 7) predstavljena sa
7 uopćenih fitocenoloških snimaka, relativno neprikladnih
za precizniju usporedbu.


Na temelju iznesenih činjenica i postojećega materijala
našu asocijaciju, unatoč velikomu broj zajedničkih,
pa i dijagnostički važnih vrsta, nismo mogli pripojiti
opisanim asocijacijama s Dinarida Bosne i Hercegovine.


Osim usporedaba istraživane fitocenoze sa susjednim
područjima veoma je važna njezina usporedba s ranije
opisanom “Calamagrostio variae-Piceetum”
(stupac 5 naprama stupcu 6 u tablici II). Između dviju
velebitskih zajednica veoma su uočljive razlike u ekološkim
i florističkim parametrima. Opisujući sinekološke
značajke fitocenoze “Calamagrostio variae-Piceetum”,
Bertović(1975) ističe da se ona razvija u uskoj životnoj
amplitudi iznad gornje prirodne granice pridolaska
jele (oko 1450 m), isključivo u subalpskom pojasu. “Golemom
snagom osvaja i obrašćuje vrlo strme suhe i raskidane
vapnenačke gromade, koje izgrađuju obronke
krševitih glavica, kukova, grebena i vrtača i gdje se tek u
raspuklinama stijena sačuvalo malo trošine tla, izloženoga
jakom ispiranju. U tako ekstremnim ekološkim
prilikama smreka nema konkurencije, pa kao izrazita
pionirska vrsta u navedenoj fitocenozi dominantna je ili
uz neznatnu primjesu drugoga drveća.” Ona tu mjestimično
tvori gornju granicu šumske vegetacije ili graniči
s klekovinom bora (Pinetum mugis.l.) odnosno kleka