DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 8     <-- 8 -->        PDF

SADRŽAJ –CONTENTS


IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630* 188 (001)
Vukelić,J., A.Alegro, V.Šegota:Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem
(Laserpitio krapfii-Piceetum abietisass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska)


Altimontane-Subalpine Spruce Forest with Laserpitium Krapfii (Laserpitio krapfii-Piceetum abietisass. nova)


in Northern Velebit (Croatia)211
UDK 630* 116.2 + 114.7 (001)
Pernar,N., D. Bakšić, I. Perković, D. Holjević:Odraz sanacije erodiranog terena na


svojstva tla na flišu – slučajeviAbrami i Butoniga u Istri


Impact of Eroded Terrain Recovery on Soil Proporties on Flysch – Case Studies of


Abrami and Butoniga in Istria229
UDK 630* 307 + 383 + 377 (001)
Pentek,T., H. Nevečerel, K. Dasović,T. Poršinsky, M. Šušnjar, I. Potočnik:Analiza


sekundarne otvorenosti šuma gorskog područja kao podloga za odabir duljine uža vitla


Analysis of Secondary Relative Openness in HillyAreas as a Basis for Selection


of Winch Rope Length241
UDK 630* 629 (001)
Klobučar, D.:Primjena geostatistike u uređivanju šuma


Using Geostatistics in Forest Management249
UDK 630* 189 (001)
Redžić,S., S. Barudanović:The Petterns of Dyversity of Forest Vegetation of the Crvanj Mountain
in the Herzegovina (West Balkan Peninsula)


Obrasci bioraznolikosti šumske vegetacije Crvanj planine u Hercegovini (zapadni Balkan)261


PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWS
UDK 630* 624 + 568
Šporčić,M., M. Landekić, M. Lovrić, S. Bogdan, K. Šegotić:Višekriterijsko odlučivanje
kao podrška u gospodarenju šumama – modeli i iskustva


Multiple Criteria Decision Making in Forestry – Methods and Experiences275
UDK 630* 156
Tomljanović,K., M. Grubešić, K. Krapinec:Testiranje primjenjivosti digitalnih senzornih
kamera za praćenje divljači i ostalih životinjskih vrsta


Testing the Applicability of Digital Camera Sensor for Monitoring Wildlife and other Animal Species287


ZAŠTITAPRIRODE – NATURE PROTECTION
Arač,K.: Crnokapa grmuša(Sylvia atricapillaL.)293


KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES (Scientific and Professional)
Idžojtić,M., M.Zebec, I.Poljak, J.Medak, B.Tutić:Slijedeći tragove pitomog kestena
(Castaneaspp.) – uzgoj i kultura, folklori povijest, tradicija i korištenje


Following Chestnut Footprints(Castanea spp.) – Cultivation and Culture,


Folklore and History, Traditions and Uses294
Frković,A.:Lovstvo u Bosni i Hercegovini krajem 19. stoljeća u istoimenom djelu Fr. B. Laske300
Grospić,F.:L’ Italia forestale e montana306
Idžojtić,M., I.Mandić:IvnaBućan, prof. – Prikaz knjige “Biblijski vrt svetišta Gospe Stomorije”308


IZ POVIJESTI LOVSTVA– FROM THE HISTORY OF HUNTING
Grospić,F.:O stanju lovstva u Hrvatskoj prije 100 godina310


IZ HRVATSKOGAŠUMARSKOGADRUŠTVA–FROM THE CROATIAN FORESTRY ASSOCIATION
Delač,D.:Zapisnik 114. redovite izborne sjednice skupštine Hrvatskoga šumarskoga društva314
Čavlović,J.: Stručna tema Skupštine: “Prva nacionalna inventura šuma u Republici Hrvatskoj”321
Marković,B.:Izložba slika – Svjetlo šume324


IN MEMORIAM
Tomić,I.:Hrvoje Zdelar(1954 – 2010)326


Napomena: Uredništvo ne mora uvijek biti suglasno sa stavovima autora