DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 85     <-- 85 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI – REVIEWSŠumarski list br. 5–6, CXXXIII (2009), 287-292
UDK 630* 156


TESTIRANJE PRIMJENJIVOSTI DIGITALNIH SENZORNIH KAMERA
ZA PRAĆENJE DIVLJAČI I OSTALIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA


TESTING THEAPPLICABILITY OF DIGITAL CAMERASENSOR FOR
MONITORING WILDLIFE AND OTHER ANIMALSPECIES


***


Kristijan TOMLJANOVIĆ, Marijan GRUBEŠIĆ, Krešimir KRAPINEC


SAŽETAK: Zakonska je obveza lovoovlaštenika, bez obzira radi li se o državnim
ili zajedničkim lovištima, provoditi redovita prebrojavanja svih vrsta divljači
koje se stalno ili povremeno zadržavaju u lovištu (NN 140/05, NN 40/06). U
praksi se to provodi češćim redovitim osmatranjem, posebice krupne divljači, te
utvrđivanjem brojevnog stanja na temelju cjelogodišnjeg praćenja. Uporabom
automatskih senzornih kamera, taj posao donekle je i olakšan. Tijekom višegodišnjeg
korištenja i ispitivanja mogućnosti istih, primijećene su neke prednosti,
ali i nedostaci istih. Sustavno postavljanje istih na dobro odabrane lokacije u lovištu
može osigurati dobar pregled strukture spolova, kondicijskog stanja te trofejne
jačine divljači, na način i sa udaljenosti koja je do sada bila nezamisliva ili
teško ostvariva. Tijekom testiranja posebna se pozornost pridala ispitivanju
samog senzora koji aktivira kameru. Kao rezultat provedenog istraživanja dobivene
su krivulje koje ocrtavaju vjerojatnost s kojom će prolaz divljači biti evidentiran
na određenoj udaljenosti. Isto tako uspoređivani su kutovi pod kojima
senzor reagira, te je utvrđeno da i u tom segmentu postoje statistički značajne
razlike glede različitih udaljenosti, ali i različitih strana s kojih se očekuje nailazak
divljači. Uspoređene su i iskoristive fotografije snimljene senzorom s onima
snimljenima u zadanim intervalima. Kao prilog prikazane su i fotografije nekih
rijetkih, teško vidljivih ili zaštićenih životinjskih vrsta koje su svaka na svoj
način od većeg ili manjeg utjecaja na lovno gospodarenje nekog područja.


Ključne riječi:automatska digitalna fotokamera; divljač; lovište; prebrojavanjeUVOD– Introduction
Utvrđivanje i praćenje brojevnog stanja, omjeratoda primjernih površina (Kunovac,2009). Za os spolova
i dobne strukture, zdravstvenog i kondicijskogma tranje i prebrojavanje jedne i druge skupine divljači
stanja te koridora kretanja i zadržavanja, bitne su zna-svakako je potreban određeni veći ili manji broj opačajke
potrebne za dobivanje potpune slike stanja div-žača, odnosno ljudi koji će taj posao kvalitetno odraljači
u lovištu. Kvalitetno i korektno utvrđeno brojnoditi. Za jedno i drugo potrebno je određeno iskustvo,
stanje divljači temelj je planiranja svih zahvata u lovi-kao i svođenje svake subjektivnosti i nesigurne pro-
štu. Postoji više poznatih i priznatih metoda utvrđiva-cjene na što manju razinu. Uz utvrđivanje brojnog stanja
brojnosti. Za krupnu divljač u praksi se najčešćenja, još jedan od važnih čimbenika u gospodarenju
koristi metoda cjelogodišnjeg praćenja i osmatranja skrupnom divljači svakako je i poznavanje trofejne
više utvrđenih poznatih lokacija u lovištu, dok se zastrukture divljači koja se zadržava u lovištu. Često puta
utvrđivanje brojnosti sitne divljači najčešće koristi me-upravo taj segment predstavlja vrlo važan ekonomski
čimbenik, koji u velikoj mjeri odražava dosadašnje go*KristijanTomljanović, dipl. ing. šum.,


spodarenje i dirigira smjernice budućeg gospodarenja.


prof. dr. sc. Marijan Grubešić, doc. dr. sc. Krešimir Krapinec


Spomenute metode prebrojavanja, kao i utvrđivanje


Šumarski fakultet Zagreb, Zavod za zaštitu šuma
lovno gospodarenje, Zagreb, Svetošimunska 25


svih ostalih gospodarskih parametara, uvjetuju odre