DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 97     <-- 97 -->        PDF

23.A.Solar, Z.Grecs, G.Seljak, G.Osterc,F.Štampar, D.Jurc:Slovenija
Šumske površine na kojima je prisutan pitomi kes ten
u Sloveniji zauzimaju 253.000 ha, uglavnom u
istočnom i središnjem dijelu zemlje. Rak kestenove
kore u Sloveniji je prisutan od 1950. godine, u 10-ak se
godina proširio na sve šumske sastojine i sve do danas
uzrokuje velike štete. Vrlo opasan štetnik, kestenova
osa šiškarica unesena je 2004. godine iz Pijemonta sa
sadnim materijalom. Iako je 2005. godine bila iskorijenjena,
ponovo je uvezena i od tada se stalno širi. U pro


ljeće 2009. godine bila je prisutna na oko 800 kmu sjeverozapadnom
dijelu zemlje. Tri su glavne aktivnosti
koje provode slovenski znanstvenici kako bi se povećala
proizvodnja kestena: razvoj odgovarajuće metode
razmnožavanja za komercijalnu rasadničku proizvodnju,
istraživanje genofonda autohtonih kestena radi selekcije
najboljih individua i testiranje stranih sorti kako
bi se izabrale one najbolje prilagođene pedoklimatskim
uvjetima u Sloveniji.


24.S.Pereira-Lorenzo, M. B.Diaz-Hernandez,A. M.Ramos-Cabrer:Španjolska
Pitomi kesten autohtona je vrsta u Španjolskoj, ali su
za njeno širenje i kultiviranje zaslužni Grci i Rimljani.
Tijekom srednjega vijeka podignuti su brojni nasadi
radi proizvodnje plodova i drveta. U 18. stoljeću mnoge
su plantaže sječom starih stabala prevedene u panjače.
Najveći problem i prijetnja pitomom kestenu, slično
kao i u drugim zemljama predstavljaju bolesti (Phytophthoraspp.
iCryphonectria parasitica) kao i zapuš ta
nje starih nasada. Tijekom vremena selekcionirane su


25.S.Pereira-Lorenzo, D.Rios-Mesa,A. J.
Španjolska – Kanarski otoci


Pitomi kesten na Kanarima je prisutan od kolonizacije
u 15. stoljeću. Uzgaja se na površini od oko 2.000 ha,
u malim nasadima ili mješovitim plantažama, većinom


26.M.Conedera,P.Krebs:Švicarska
O porijeklu pitomog kestena na području Švicarske
još se uvijek vode znanstvene rasprave. Sigurno je da su
velik utjecaj na njegovo širenje imali Rimljani.Tradicionalni
uzgoj kestena napuštan je sredinom 20. stolje ća
zbog pojave raka kestenove kore, ali i zbog općenitih
socio-ekonomskih promjena. Danas je epidemija raka


brojne autohtone sorte, a istraživački programi usmjereni
su i na dobivanje hibridnih sorti pogodnih za podloge otporne
na bolesti. Ukupna površina čistih kestenovih
šuma bila je 2006. godine 124.053 ha, a mješovitih šuma


55.416 ha. Godišnja proizvodnja plodova je preko
3


60.000 t, a s proizvodnjom drveta od 113.790 mkesten
je na četvrtom mjestu, iza eukaliptusa, topola i hrastova.
Oko polovice plodova prodaje se svježe, a druga polovica
prerađuje se u preko 30 tvornica.
Gonzalez-Diaz,A. M.Ramos-Cabrer:


na otocimaTenerife i La Palma. Nasadi su podignuti od
različitih lokalnih sorti.


pod kontrolom, što pomaže obnovi nasada. Površina kestenovih
šuma je 27.100 ha, a još je 6.800 ha mješovitih
šuma s udjelom kestena manjim od 50 %. Većina tih
šuma nalazi se u južnom dijelu zemlje. Površina nasada
je 3.400 ha.


27.A.Soylu, Ü.Serdar, E.Ertan, C.Mert:Turska
Pitomi kesten uTurskoj dolazi u tri velike regije: uz
Crno, uz Mramorno i uz Egejsko more. Mješovite šumske
sastojine s listačama čine 77,5 % površine, mješovite
sastojine s četinjačama 9,5 %, a čiste sastojine 13 %.
Osim šumskih sastojina, kesten se uzgaja i u nasadima, u
kojima se cijepe autohtone sorte.Turska proizvodi oko


50.000t kestenovog ploda godišnje, dok je prije 20-ak
28.K.Russel:Velika Britanija
UVelikoj Britaniji pitomi kesten prisutan je već oko
2.000godina i toliko je važna vrsta da ima status “počasno
autohtone vrste”. Dolazi na nadmorskoj visini do
300 m, a komercijalni nasadi za proizvodnju drva nalaze
se na visini do 150 m. Iako dolazi sve do Škotske, većina
površina pod kestenom (96 %) nalazi se u jugoistočnoj
Engleskoj. Na sreću, u Britaniju nije unesen rak kestenove
kore. Površina kestenovih šuma je 18.788 ha, od
godina ta proizvodnja bila oko 90.000 t. Ovako drastično
smanjenje uzrokovano je velikim sušenjima zbog raka
kestenove kore. Najstarije stablo kestena uTurskoj raste
u selu Kumari. Njegova je starost procijenjena na oko


1.000godina, visoko je 25 m, promjera 8 m, a svake go-
dine donosi 500 kg ploda.
čega su 10.875 visoke šume, a 7.913 ha panjače. Nema
komercijalnih nasada za uzgoj plodova. Radi unapređenja
proizvodnje i kvalitete pitomog kestena u Britaniji i
Irskoj, 1999. godine osnovano je udruženje Sweet
Chestnut Group.