DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

29.H. J.Craddock:SAD
Na području SjeverneAmerike autohtone su tri vrste
pitomog kestena:C. dentata,C. ozarkensisiC. pumila.
Najvažniju od njih, vrstuC. dentata, koja je imala veliki
areal u istočnom dijelu SAD-a, nazivamo američki pitomi
kesten. U povijesti šumarske fitopatologije učinak
raka kestenove kore na ovu vrstu bilježi se kao jedna od
najvećih ekoloških katastrofa. Cryphonectria parasiticaprvi
je put uočena u NewYorku 1904. godine. U
slijedećih 40 godina ona je dovela gotovo do nestanka


C.dentata, koji je do tada bio dominantna šumska vrsta
drveća i jedna od najvažnijih i najkorisnijih listača SjeverneAmerike.
Danas su komercijalni nasadi kestena u
SAD-u podignuti gotovo isključivo od stranih vrsta i
križanaca, a nalaze se na zapadnoj i na istočnoj obali.
Njihova je površina oko 1.350 ha. Na zapadu prevladavaju
kultivariC. sativai euro-japanski križanci, dok se
na istoku najviše sade kultivari i križanciC. mollissima.
Ipak, proizvedene količine nisu značajne te se većina
kestenovih plodova uvozi iz Italije i Kine. Multidisciplinarna
istraživanja kestena u SAD-u imaju za cilj povratakC.
dentatana nekadašnju poziciju važne vrste u
šumskim ekosustavima.


Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Igor Poljak,
Jasnica Medak, BožicaTutić


LOVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KRAJEM 19. STOLJEĆA
U ISTOIMENOM DJELU FR. B. LASKE


Vjerodostojnu sliku lovnih prilika i stanja lovne
divljači u Bosni i Hercegovini krajem 19. i s početka


20.st. sadrži knjiga “Lovstvo u Bosni i Hercegovini”
autora Fr. B. Laske, čije je drugo izdanje nakon gotovo
jednog stoljeća izišlo u Sarajevu 2009. u nakladi Udruženja
inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne
i Hercegovine. Podijeljena u ukupno pet osnovnih poglavlja,
knjiga daje iscrpan prikaz lova kako u prošlosti,
tako i za vrijeme Austro-ugarske okupacije. U
detalje su opisani načini lovljenja, lovačkih psi brakirci
kojima se domaći lovac najviše koristio, te vrste, rasprostranjenost
i brojnost divljači koja se u to vrijeme
lovila. S ciljem da se priroda primjerena državnom bogatstvu
adekvatno i zaštiti, usporedo s donošenjem zakona,
ustanovljeno je šest velikih državnih rezervata
čijemu opisu i divljači koja u njima obitava, autor posvećuje
gotovo trećinu svoje knjige.
Sve pohvale autoru Laski


Sve do austro-ugarske okupacije Bosna i Hercegovina
(BiH) bila je preko 400 godina (1463–1878) pod
turskom vlašću. Kroz cijelo to vrijeme, u njoj kao “turskom
pašaluku”, nisu vrijedili nikakvi lovni propisi.
Lov je bio slobodan, a divljač smatrana “res nullius”,
redovito u vlasništvu “primo occupanti”, prvog okupatora.
Donošenjem Zakona o lovu 5. kolovoza 1893. lov
je prvi puta u BiH postao državno vladarsko pravo, državni
regal. Pravo lova određeno je uvođenjem lovne
karte, dopuštenja za lov.


O lovnim prilikama i stanju lovne divljači u toj napaćenoj
zemlji na smjeni dvaju stoljeća, s kraja 19. i
početka 20. st., pravi uvid i vjerodostojnu sliku nala


zimo u djelu “Lovstvo u Bosni i Hercegovini i tamošnji


državni rezervati za divljač” autora Fr. B. Laske,koji


je kao carski i kraljevski kapetan proveo punih 11 go


dina u tada po Austro-Ugarskoj okupiranoj Bosni i


1


Hercegovini . Prvo izdanje knjige na njemačkom je-


Slika1.Druga stranica naslovnice novog izdanja knjige Fr.B.
Laske u prijevoduAnele Selmanović, tiskane u 1000 primjeraka,
Sarajevo 2009.