DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 98     <-- 98 -->        PDF

29.H. J.Craddock:SAD
Na području SjeverneAmerike autohtone su tri vrste
pitomog kestena:C. dentata,C. ozarkensisiC. pumila.
Najvažniju od njih, vrstuC. dentata, koja je imala veliki
areal u istočnom dijelu SAD-a, nazivamo američki pitomi
kesten. U povijesti šumarske fitopatologije učinak
raka kestenove kore na ovu vrstu bilježi se kao jedna od
najvećih ekoloških katastrofa. Cryphonectria parasiticaprvi
je put uočena u NewYorku 1904. godine. U
slijedećih 40 godina ona je dovela gotovo do nestanka


C.dentata, koji je do tada bio dominantna šumska vrsta
drveća i jedna od najvažnijih i najkorisnijih listača SjeverneAmerike.
Danas su komercijalni nasadi kestena u
SAD-u podignuti gotovo isključivo od stranih vrsta i
križanaca, a nalaze se na zapadnoj i na istočnoj obali.
Njihova je površina oko 1.350 ha. Na zapadu prevladavaju
kultivariC. sativai euro-japanski križanci, dok se
na istoku najviše sade kultivari i križanciC. mollissima.
Ipak, proizvedene količine nisu značajne te se većina
kestenovih plodova uvozi iz Italije i Kine. Multidisciplinarna
istraživanja kestena u SAD-u imaju za cilj povratakC.
dentatana nekadašnju poziciju važne vrste u
šumskim ekosustavima.


Marilena Idžojtić, Marko Zebec, Igor Poljak,
Jasnica Medak, BožicaTutić


LOVSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI KRAJEM 19. STOLJEĆA
U ISTOIMENOM DJELU FR. B. LASKE


Vjerodostojnu sliku lovnih prilika i stanja lovne
divljači u Bosni i Hercegovini krajem 19. i s početka


20.st. sadrži knjiga “Lovstvo u Bosni i Hercegovini”
autora Fr. B. Laske, čije je drugo izdanje nakon gotovo
jednog stoljeća izišlo u Sarajevu 2009. u nakladi Udruženja
inženjera i tehničara šumarstva Federacije Bosne
i Hercegovine. Podijeljena u ukupno pet osnovnih poglavlja,
knjiga daje iscrpan prikaz lova kako u prošlosti,
tako i za vrijeme Austro-ugarske okupacije. U
detalje su opisani načini lovljenja, lovačkih psi brakirci
kojima se domaći lovac najviše koristio, te vrste, rasprostranjenost
i brojnost divljači koja se u to vrijeme
lovila. S ciljem da se priroda primjerena državnom bogatstvu
adekvatno i zaštiti, usporedo s donošenjem zakona,
ustanovljeno je šest velikih državnih rezervata
čijemu opisu i divljači koja u njima obitava, autor posvećuje
gotovo trećinu svoje knjige.
Sve pohvale autoru Laski


Sve do austro-ugarske okupacije Bosna i Hercegovina
(BiH) bila je preko 400 godina (1463–1878) pod
turskom vlašću. Kroz cijelo to vrijeme, u njoj kao “turskom
pašaluku”, nisu vrijedili nikakvi lovni propisi.
Lov je bio slobodan, a divljač smatrana “res nullius”,
redovito u vlasništvu “primo occupanti”, prvog okupatora.
Donošenjem Zakona o lovu 5. kolovoza 1893. lov
je prvi puta u BiH postao državno vladarsko pravo, državni
regal. Pravo lova određeno je uvođenjem lovne
karte, dopuštenja za lov.


O lovnim prilikama i stanju lovne divljači u toj napaćenoj
zemlji na smjeni dvaju stoljeća, s kraja 19. i
početka 20. st., pravi uvid i vjerodostojnu sliku nala


zimo u djelu “Lovstvo u Bosni i Hercegovini i tamošnji


državni rezervati za divljač” autora Fr. B. Laske,koji


je kao carski i kraljevski kapetan proveo punih 11 go


dina u tada po Austro-Ugarskoj okupiranoj Bosni i


1


Hercegovini . Prvo izdanje knjige na njemačkom je-


Slika1.Druga stranica naslovnice novog izdanja knjige Fr.B.
Laske u prijevoduAnele Selmanović, tiskane u 1000 primjeraka,
Sarajevo 2009.
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 99     <-- 99 -->        PDF

ziku (“DasWaidwerk in Bosnian und der Hercegovina


und die dortigen landesararischen Wild-Schonge


biete”) tiskano je u Klagenfurtu 1905. godine, a ovo
drugo, u prijevodu i u nakladi Udruženja inženjera i
tehničara šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine,
puno stoljeće kasnije, u Sarajevu 2009. godine.Autor
je u ovom djelu “s mnogo ljubavi opisao bosanskohercegovačke
planine, šume i lovišta… autohtonu divlju
faunu i osobine koje su za nju specifične…historijske
podatke o lovstvu u prošlosti… opise domaćih vrsta
pasa… ne ustručavajući se da napravi brojne “izlete” i
u druge oblasti, kao što su šumarstvo, agrar, stočarstvo,
narodni običaji, vjerovanja itd.”, istaknuto je u predgovoru
Izdavača prijevoda. Knjiga će kao povijesno djelo
iz oblasti šumarstva i lovstva korisno poslužiti šumarskim
i lovnim stručnjacima, kao i drugim čitateljima


2


koje zanima povijest BiH .
Iako je riječ o strancu,Austrijancu, čija je zemlja
okupirala BiH, i danas, nakon punih 100 godina zadivljuje
autorova skrb i upućeni javni apel da se to jedinstveno
bogatstvo flore i faune Bosne i Hercegovine,
zemlje njegove “razdragane lovačke mladosti”, očuva i
zaštiti za buduća pokoljenja. Proizlazi to i iz popratnog
teksta njegova recenzenta barona Antona von Perfalla,
koji najveće značenje Laskinog djela vidi u njegovoj
otvorenoj kritici svega onoga što nije valjalo,
“otvaranju bolnih rana” koje su kočile razvoj lovstva, a
sve sa uzvišenim ciljem da njegova “druga domovina”
ustraje na “unapređenju svojih Bogom danih lovišta”.
“Kad bih svojim radom mogao doprinijeti tome da se u
Bosni i Hercegovini započne uspješnija i ljepša budućnost
za prekrasna lovišta, bio bih zadovoljan i sretan…”
završit će autor svoj Predgovor knjizi pisan u


Slika2.
Naslovnica prvog izdanja knjige na njemačkom jeziku,
Klagenfurt 1905.


Bruxu, lipnja 1904., neposredno prije nego je knjiga
ugledala svjetlo dana.


Divljač bosansko-hercegovačkih lovišta


Prvo od ukupno pet poglavlja knjige nosi naslov


Bosna, Hercegovina i životinje koje se tamo smiju loviti.


Uz vlastita zapažanja koja je stjecao loveći, “razgledajući,
učeći i putujući po lovištima cijelog okupacijskog
područja”, podatke o zemljopisnim značajkama BiH ponajviše
crpi iz putopisnog djela HeinrichaRennerea
Uzduž i poprijeko kroz Bosnu i Her cegovinu (Berlin
1897). Dok je BiH, uz izuzetak nizinske Posavine, za
Laska”zemlja brda i planina” u sklopu Dinarskog sustava,
opisu planinskog karaktera Hercegovine prido


1


Kad je pokušaj oslobođenja Bosne i Hercegovine od strane Srbije i
Crne Gore propao (1876), naTurke je zaratila Rusija s kojom se
Austro-Ugarska sporazumjela o svojoj okupaciji toga turskog područja.
Formalno pravo na okupacijuAustro-Ugarska je stekla na
Berlinskom kongresu 1878, da bi je 1908. i pripojila (Macan
1971).


2


Ocijenivši djelo Fr. B. Laske s aspekta povijesti šumarstva i lovstva,
ali i Bosne i Hercegovine kao cjeline, “neprocjenjivo vri jednim”,
za akademika Midhata Uščuplićakoji je knjigu
predstavio priAkademiji nauka i umjetnosti BiH u Sarajevu 23.
veljače 2010., ovo djelo govoreći formalno o bogatstvu divlja či i
lova ustvari govori o bogatom biodiverzibilitetu BiH.


daje da, iako je riječ o golom kršu bez drveća, isti “nije
mrtav”.Tu uz zečeve, lisice i vuko ve žive dvije, često i
tri, pernate vrste “koje u potpuno sti mogu zadovoljiti
lovčevu strast”: jarebica ka menjarka, golub pećinar i
poljska jarebica. A kada ujesen snijeg zabijeli okolne
planine, tada “u velikim količinama” tu dolazi šumska
šljuka, “ptica dugoga lica”, provodeći tu cijelu zimu.


Uz “goli krš” i njegovu divljač Laska daleko veći
prostor posvećuje “šumskom kršu” po kojemu je BiH sa
svojih 6/8 površine pod šumom tada slovila kao “najbogatija
pošumljena država Europe”. Od korisne krupne
divljači prednost daje divokozi koja stani brojne predjele
i s takovom brojnošću “da bi se ponosno mogla mjeriti
s najočuvanijim oblastima zelene Štajerske”. U
kasnije novoosnovanim rezervatima, u kojima je ova
“planinska gazela” stalna divljač, nije nikakva rijetkost
susresti krda od 40 do 60 grla. Ne čudi stoga autorov zaključak
iz Predgovora, da kada bi BiH uz sadašnji lijepi
broj divokoza imala i jelena. “prihodi iz lova bili bi
skoro jednaki onima iz eksploatacije šuma”!Argumenti
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 100     <-- 100 -->        PDF

rano autor ispravlja staru, u više navrata ponovljenu, za-cije srnećih rogova s detaljnim opisima revira i godine


bludu po kojoj bosanska kraška divljač, pa tako i divo-odstrjela daju naslutiti da je i kvaliteta trofeja bila na
koza, u tjelesnom i trofejnom smislu zaostaje za onom s
zavidnoj visini, odlikujući se jakim ružama, skladnim
Alpa.


rasponom, masom i bogatom ikrom.Visine grane ne-
Najrasprostranjenija i najlovljenija korisna krupna


koliko dobrih rogova s Grmeč planine i Osječenice iz
divljač bila je srna, koja se, ako izuzmemo Kranjsku,


1903. mjerile su 30 i više centimetara, a nikakva rijetsmatrala
najbrojnijom u tadašnjoj Austro-Ugarskoj.


kost nije bila dobrog srnjaka steći i na nadmorskoj vi-
Posebno se to odnosi na razdoblje iza donošenja Za


sini iznad 1700 m (srndać iz Klekovače, 1902). Zeca,
kona o lovu (1893), kad je vlada “zaustavila većinu


tog “skromnog poštenjačinu” i “ljubitelja ratarstva”
loših navika” glede lovljenja ove divljači, naslijeđenih
Laska stavlja na treće mjesto po važnosti. Najbrojniji je
još iz dobaTuraka te prišla ustanovljenju državnih lo-u plodnoj savskoj nizini, u dolini Bosne, “a što više civišta,
rezervata, zatvorenih za svaki lov. Brojne ilustra-vilizacija bude krčila šume, to će zec biti brojniji”.


Ilidža kod Sarajeva – međunarodni centar u gađanju živih golubova


Kako jelenske divljači u Bosni u to vrijeme nije
bilo, od “glomazne korisne divljači” posljednja je predstavljena
divlja svinja. Krajem 19.st. stanila je područje
drinske oblasti okoVišegrada, šumske predjele između
Travnika i Prozora, oko Tjentišta u Hercegovini i
mnoge druge krajeve. Iako za tu divljač nije bilo lovostaja,
uspješno se razmnažala pa čak i izvan granica rezervata.
Lijepo se doimlje podatak da je tetrijeb gluhan
u to vrijeme u BiH bio zastupljen “u veoma velikom
broju”. Sam ga je autor najuspješnije lovio za proljetnog
“rakolanja” u Konjuhu kodTuzle i Kladnja, u sjeverozapadnoj
Bosni, kao i u Hercegovini ispodVolujka
i Zelengore. Srodnika malog mu tetrijeba ili ruševca


bilo je oko Travnika, osobito između Kupresa i Glamoča
u planini Hrbljini, gdje je, kako bi se spriječio
pad brojnosti, bio zaštićen. Brojna je bila i lještarka ili
šumska jarebica koju Laska naziva “najukusnijom
šumskom kokom u europskom svijetu ptica”, koja se
poglavito lovila “živim mamcima”.


Od poljskih koka bile su zastupljene poljska jarebica
(trčka) i kamenjarka grivna, “duša životom neplodnog
krša”. Često ispred pasa, zapisat će autor, istovremeno
izlijeću i trčke i grivne. Dodajmo ovima i najmanju prepelicu
pućpuru, koja u BiH ljeti živi kao gnjezdarica, a s
jeseni, kad sa sjevera stižu velika jata, kao prolaznica,
odmarajući se u Hercegovini na velikim poljima prosa.
S dobrim psom ptičarom u kolovozu i rujnu dnevno je
moguće na njih ispaliti i do 200 hitaca!


Značajnu pažnju Laska posvećuje divljim golubovima,
kojih “ima bezbroj, od teškog grivnjaša do ljupke
gugutke u mostarskim vrtovima”. Posebno je bio brojan,
u letu najbrži, golub pećinar, koji je redovito služio
kao živa meta na međunarodnim natjecanjima u gađanju
na golubove, koja su se svake godine održavala u
elitnom kupalištu Ilidža kod Sarajeva, “nadmašivši
tako ona u Monte Carlu “gdje su se uglavnom koristili
samo domaći golubovi”! Pod “močvarnim i vodenim”
lovom” Laska podrazumijeva lov na divlje patke i
ostale ptice vodenih staništa po trščacima Mostarskog
blata. Ti su lovovi redovito bili “plodonosni”, pa je
meso patke gluhare i patke kržulje postalo izvrsno na-


Slika3.Vrelo Bosne kod Ilidže, gdje su se krajem 19.st.održavala
natjecanja u gađanju na divlje golubove pećinare
(Foto: A.Frković)


rodno jelo koje stanovništvu uz takva staništa nije
smjelo nedostajati. Posebno “tople riječi” autor upućuje
dugokljunki, šumskoj šljuki, koja od 1893. ,za razliku
od ostalih europskih zemalja, u BiH uživa lovostaj
od 1.siječnja do 17.kolovoza.Ada je tih ptica uistinu
bilo u izobilju, autor iznosi podatak da je u kasnu jesen
s osrednjim psom i sa ne više od 3–5 pogoniča u jednom
danu sam ispalio i do 60 hitaca.


Od krupnih predatora na smjeni dvaju stoljeća bila
su zastupljena sva tri krupna predatora, sve tri velike
zvijeri: smeđi medvjed, vuk i izvorni ris. Zbog šteta na
domaćoj stoci za medvjeda i vuka vlada je od siječnja
1880. stala isplaćivati “taglije”, novčane nagrade i to za
medvjeda 20, a za vuka 10 kruna. U razdoblju od 1880.
do 1901. u BiH su ukupno ulovljena 1692 medvjeda ili
prosječno 77 godišnje i 13.768 vukova (626) za koje su
područne ustanove isplatile novčane premije u ukupnom
iznosu od 171.520 kruna. U želji da medvjed “kao
neusporedivi ukras domaće prirode” ne doživi sudbinu
nekih već tada ugroženih vrsta životinja, vlast je ukinula
nagrade i naložila pomnu zaštitu. Što se risa tiče,
sam je autor 1883. u oblastiVolujak na svježem snijegu
slijedio trag jednog odraslog risa, a da je ta najveća europska
divlja mačka stanila ovo gorsko područje svjedoče
imena pojedinih vrhova, poput Risovca, u čijem
ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 101     <-- 101 -->        PDF

korijenu riječi nalazimo ime risa. Zastupljene su i mno -ing. šum., nema ni naTrebeviću ni u BiH. Na str. 53 nage
druge krznašice poput divlje mačke, lisice, jazavca,
lazimo sliku direktora Direkcije šuma u Sarajevu, izobiju
kuna, tvora, zerdava čiji ulov lovcu osigurava “li


vjesnog baruna von Schillinga, stri na Trebeviću
jepu godišnju zaradu od prođe krzna”.


odstrijeljena strvinara: kostoberinu žutoglavu ili bra-
Uz orlove, sokolove, jastrebove, škanjce, sove i


dana, supa smeđeglavog ili starješinu i supa bjelogladru
ge danje i noće ptice grabljivice BiH su stanili i


vog. Prije nego ćeAustro-Ugarska okupirati Bosnu, ovi
krupni pernati strvinari kojih već dugo, kako to reče
divovi pernatog svijeta bili su jedina sanitarska služba,


3


jedan od recenzenata knjige SeadHadžiabdić,dipl.završit će ovo poglavlje Fr. B. Laska .


Nadgrobni spomenici – nijemi svjedoci lovnih zbivanja


Sljedeća dva poglavlja posvećena su lovcima, lovu i
psima, posebno psima goničima “koje hrani samo lovačka
strast” te živeći “od nanjušene divljači koju slijede”.
Prije nego će odgovoriti na pitanje kako Bosanac
lovi, Laska daje kraći osvrt na minulo razdoblje kad su
ove prostore naselili Iliri (“veliki lovci ali i – pijanice”),
potom Kelti pa Rimljani, čije će legije izvoditi
lovove uz pomoć poraženog domicilnog puka i njihovih
pasa. Konačno stigoše i Slaveni, posebno Hrvati,
koji su te provincije trajno zaposjeli i nastanili. Kraljevstvo
bosanskih vladara utihnut će za Stjepana Tomaševića,
kojega je 1463. porazio sultan Muhamed
II, a BiH pala pod tursku vladavinu puna četiri stoljeća,
sve tamo do 1878., tj. do austrijske okupacije.


Koji su načini lova korišteni i koja se divljač pretežito
lovila moguće je iščitati s nadgrobnih spomenika
bosanskih plemića, na kojima često nailazimo na slikovite
prizore iz lova.Tu na kamenu uklesane naći ćemo
scene pasa pri gonjenju divljači, strijelce s lukom i strijelom
koji dočekuju “blago”, lovnog sokola pri naletu
na jarebicu. Da je u to vrijeme Bosnu stanio i jelen, rječito
kazuju nadgrobni spomenici u pećini Vjetrenici
kod manastira Zavala ili onaj kod Ledinca nedaleko
Mostarskog blata na kojima su vjerno prikazane scene
lova na ove krupne rogate ljepotane. Stigavši iz onih
zemalja koje predstavljaju kolijevku lovstva, Turčinzavojevač
svojim je dolaskom dobio idealnu priliku da
svojoj urođenoj strasti “da lovi i ratuje” dade u potpunosti
oduška, posebice što je u osvojenim provincijama
“bilo svih mogućih vrsta divljači i slavnih pasa”. Njima
su se pridružili i poturice, kršćanski plemići koji su pre-
šli na islam te njihovi, za Laskina boravka u BiH, izravni
potomci, veleposjednici, begovi i age, od kojih su
njih ne mali broj kao strastveni lovci “sav svoj imetakinvestiran
u pse, spiskali u lovu”.


Konačno, kako je lovio domaći bosanski lovac, bio
on “bosanski muhamedanac” ili kršćanin? Izuzev njegove
antipatije prema lovostaju (!), uistinu je savršen
lovac, piše Laska. “Izdržljiv i uporan, s osmijehom prkosi
svakom nevremenu, a ako cijeli dan zajedno sa svojim
psima stoji na nogama a one zabole, tek tada
pomišlja na odmor, tek tada se prisjeti da nije ništa ni
jeo. Tad brzo baci svoj obrok, tanke kriške hljeba,
psima, dok je njemu dovoljno nekoliko dimova iz čibuka
i par fildžana kafe, kako bi opet živnuo”.Trezvena


Slika4.
Manastir Zavala sa spiljom Vjetrenicom u kojoj se čuva
nadgrobni spomenik s prikazom lova na jelene


skromnost, zadivljujući dar opažanja i besprijekorna
hrabrost vrline su koje krase bosanskog lovca. Impresionirala
ga je i njegova nevjerojatna moć u vođenju psa.
Kako u svakom zrnju ima i kukolja, opisane su i one
“mračne strane” bosanskog lovca. Vođen svojom neukrotivom
strašću za lov, on još uvijek ne može zaboraviti
svoje divlje nagone iz “slatkog vremena ranijeg
turskog režima”, kad nije bilo zakona, kad je lov bio slobodan,
kad su oštri psi pretraživali grmlje, a sve što bi se
našlo ispred cijevi bilo je dobro došao plijen. “Bez lova
nema junaka, nema junaka bez lova”.Sve te vrline i
mane autor je vjerno opisao prisjećajući se brojnih lovačkih
dana, skupnih lovova na divokoze, medvjede, ze


3


PremaObradoviću(1956.) do austrijske okupacije lov u BiH
bio je slobodan, a divljači je bilo u izobilju. Dokinućem slobode
lova, lov postaje državnim regalom, a pravo lova ishođenjem
lovne karte. Nju su dobili mahom feudalci i režimski ljudi.
Lo vila se korisna divljač koje je bilo sve manje, a umnožili se predatori.

ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 102     <-- 102 -->        PDF

čeve, srne, vukove… u društvu svojih “možda sirovih,boravka u Hercegovini: jedan medvjed, jedan jaki divoali
poštenih i časnih lovaca”. A da ulovi nisu bilijarac s dugom dlakom na hrptu (perajom!), dva zeca,
skromni, neka posluži jedan “dnevni plijen” autora zajedna divlja patka i nekoliko potočnih pastrva!


Bosanski gonič bez premca


Iako se u srednjovjekovnoj Bosni puno lovilo s hrtovima
(te su pse koristili krajem 19.st. u praviluTurci i
Cigani “koji su čak i kao krivolovci bili prevelike kukavice
da bi se glasnom puškom ogriješili o zakon”), pa i
sokolima (“danas su to samo pojedine loze turskih begova,
koji zbog tradicije još uvijek uzgajaju sokolove”),
u Laskino vrijeme poglavito se lovilo u skupnim lovovima
brakadom uz uporabu pasa goniča. Uspoređujući
ovu pasminu sa šampanjcem među vinima, koji pri uživanju
zadovoljava svih pet ljudskih čula, tako i lov s go-
ničem autor smatra “šampionom lovstva”. O bosanskom
goniču, bilo da je riječ o kratkodlakom, dugodlakom ili
oštrodlakom s kojima je najviše lovio, sačinio je opsežnu
kinološku studiju na temelju preko tisuću pregledanih
i izmjerenih pasa, od raznovrsnih tjelesnih dimenzija
i opisa do njihova korištenja i osobina.Talentu kratkodlakog
bosanskog goniča, kakav je bio njegov “Lord”,
nije bilo ravna ni kod bilo koje druge pasmine pasa.
Istančanost, oštrina njegovih osjetila, poglavito njuha i
sluha, veličanstvena je, a svaki lov s ovom vrstom za
Lasku predstavlja “slavno djelo njihovo”! Gonič, pa i
ovaj s atributom “bosanski” teži da bude “specijalac”,
sklon samo određenoj vrsti divljači. “Slabost” su mu
srna i lisica, koje izuzetno rado i ustrajno goni.Vrlo je
teško dobiti zaista dobre pse za zečeve koje bi neprestance
lovili, ako žive u kraju gdje ima i srneće divljači,
uči nas carski i kraljevski kapetan. Kapu skida i ptičaru
u lovu na sitnu pernatu divljač. Stvaranje ptičara, za vrsnog
kinologa kakav je bio Laska, jedna je od najvećih
pobjeda ljudskog duha nad prirodom. “Koliko li je u ove
pasmine lovačkih pasa razvijena samokontrola da u najdivnijem
trenutku, kad se vođen “nosom” prikrade
šljuki u šipražju, umjesto da opijen svježom krvi skoči i
uhvati je, on odustaje i u “fermi” pokazuje svom gospodaru”.
Kad već spominjemo ptičara, interesantna je Laskina
tvrdnja prema kojoj, pomno studirajući bosanskog
goniča, zaključuje da “se sa sigurnošću ova pasmina


Slika5.
Mjere koje je Fr. B. Laska uzimao pri ocjenjivanju i opisivanju
bosanskih goniča


pasa može smatrati praocem svih ptičara, tragača kao i
krvoslijednika”.


Od lovačkog oružja bosanski se lovac služio puškom
te kratkim, vrlo oštrim nožem. Poglavito se lovilo starim
kremenjačama i to vrlo preciznim, 8 kg teškim, “šišanama”,
ukrašenima slonovačom, sedefom, srebrom i
zlatom te do 2 m dugim “džeferdarima” arnautskog kundaka
s kojima se moglo strijeljati i sačmom i kuglom.
Bile su to vrlo skupocjene puške. Prema propisima
krvne osvete “mrtva glava” mogla se mirnim putem platiti
samo sa hiljadu dukata ili jednim džeferdarom! I ši-
šana i džeferdara u Laskino vrijeme postupno potiskuje
“na štetu prirode” moderno oružje s rubnim i centralnim
paljenjem. Nepisano je pravilo da se ulovljena divljač
stečena u skupnim lovovima dijeli među lovcima sudionicima
lova na jednake dijelove, jedino je krzno koje
skupocjene krznašice pripalo lovcu odstrjelitelju. Divljačina,
meso divljači, rijetko se pripremalo u obliku pečenke.
Isjeckana na manje komade, uz dodatak luka,
paprike, octa i soli, pripremala se kao ukusna “supa”.


Državni rezervati za divljač i Zakon o lovu


Punih 130 stranica ili 38 % ukupnog obima knjige
(344 str.) Laska posvećuje opisu šest velikih državnih
rezervata za divljač, “biranih dijelova te prelijepe zemlje”
za koje nije siguran da li u njima prevladava “lovačka
ljepota” ili ljepota krajolika, ili pak su obje ljepote
sjedinjene. Bit će zacijelo ovo potonje, jer i kriteriji za
njihovo osnivanje nalažu uvažavanje spomenutih značajki
ili konkretno:da to budu područja čiji zemljopisni smještaj dozvoljava
brigu o velikom i raznovrsnom fondu divljači,
–da imaju takav položaj i veličinu da divljač koja u
njima obitava ima osigurane sve životne uvjete, poglavito
hranu, zaklon i mir,


–da to po mogućnosti budu najljepši krajolici zemlje
u kojima će njihovu “prirodnu ljepotu krasiti i uljepšavati
bogata lovna fauna”.
Državni rezervati za divljač, njih ukupno pet, osnovani
su iste godine kad je donijet i Zakon o lovu (1893)
i to: Prvi rezervat, lokacija:Vranica-Kruščica planina


(21.531 ha), drugi rezervat, lokacija: Čvrsnica-Diva
Grabovica (32.652 ha), treći rezervat, lokacija: Prenj
(47.546 ha), četvrti rezervat, lokacija: Bjelašnica


ŠUMARSKI LIST 5-6/2010 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Igman (41.453 ha) i peti rezervat, lokacija: Maglić-Ze


lengora-Lelija (43.227 ha)
4.Šesti rezervat na lokaciji


Vitorog-Hrbljina-Malovan ukupne površine 64.923 ha,
osnovan je četiri godine kasnije, 1897., poglavito zato
kako bi se tetrijebu gluhanu i tetrijebu ruševcu “koji su
se tamo stali veselo razmnožavati” pružio potreban
mir.Ada su ga dobile ne samo šumske koke nego i
ostala divljač, Laska ustvrđuje da ni u jednom od rezerva
ta “već deset godina zapravo nije ni jednom pu


5


cano”!Akakvo je stanje danas? .


Slika6.
Prizor iz šestog rezervata za divljač: Vitorog-Hrbljina-
Malovan; na slici Kupreška vrata, u pozadini Kupreško
polje


(Foto: A.Frković)


I na kraju riječ-dvije o odredbama Zakona o lovu
čiji je pravni karakter sadržan u prvom članku Zakona a
glasi: Lov u Bosni i Hercegovini je državno vladarsko
pravo. Sljedećih deset članaka posvećeno je lovačkim
dozvolama (Tko god se želi baviti lovom mora u
okružnoj oblasti izvaditi lovačku dozvolu), načinu njihova
ishođenja i trajanja, odbijanja izdavanja odnosno
oduzimanja.


Lov je na dlakavu i pernatu divljač dozvoljen samo
lovačkom puškom. U pojedinačnom lovu jedan lovac
smije izvoditi najviše dva psa. Lov se može vršiti: dočekom
na čeki, prikradanjem, pretraživanjem, pojedinačno
ili skupno. Ovo potonje uz prethodno odobrenje okružne


LITERATURAMacan, T.(1971). Povijest hrvatskog naroda. Školska
knjiga, Zagreb, str. 232.
Obradović,Lj. (1956). Divljač i lov. U: Bosna i
Herce govina. Enciklopedija Jugoslavije 2, str.
110–111. Leksikografski zavod FNRJ, Zagreb.


Slika7.Rijeka Vrbas u nizinskom dijelu; izvirući pod planinom


Vranicom u gornjem toku probija se kroz planinske klisure


i dubodoline, staništa plahe divokoze.


(Foto: A.Frković)


ustanove.Tetrijeb se lovi u proljeće u vrijeme parenja priskakivanjem,
a lještarka vabljenjem. Zakon izričito za branjuje
ustanovljenje lovačkih zadruga “u svrhu
stjecanja dobiti i zaključivanje ortakluka u svrhu prodaje
divljači (čl.14). Osim tetrijeba, koji se – uz jesenske lovove
smio loviti i u proljeće, sva ostala divljač (divokoze,
srne, zečevi, divlje patke) smjela se loviti u jeseni, od približno
18. kolovoza pa do kraja kalendarske godine.


Interesantne su odredbe u pogledu zabrana oko unovčenja
divljači. Zabranjuje se nakon 10 dana od početka
lovostaje, kao i za vrijeme preostalog trajanja tog razdoblja,
divljač, ni živu ni mrtvu prodavati. Kako je riječ o
agrarnoj zemlji, Zakon je predvidio više odredaba oko
ograničenja lova prije žetve, mogućnosti plašenja i istjerivanja
divljači, nadoknade štete prouzročene lovom i
slično. Istrjebljenje grabežljivaca, primjerice medvjeda,
vukova, ptica grabljivica, u prvo je vrijeme bilo svakome
dozvoljeno, bio lovac ili ne, ukoliko to predstavlja
obranu osobe ili vlasništva. Korištenje zatrovanih meka
dozvoljeno je državnim organima, primjerice lugarima.
Zakon je predvidio i kazne za kršenje odredaba, a za njihovo
izricanje bile su nadležne općinske službe.


Alojzije Frković


– References
Rapaić, Ž.i sur.(2008). Ustanovljenje staništa divokozje
divljači u BiH i prijedlog za revitalizaciju
populacije. Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, Sarajevo, str. 131.


Zbog sažimanja teksta u opisu rezervata izostavljene su tadašnje političke oblasti na kojima je smješten rezervat, a skraćeni su i nazivi lokacije
u odnosu na LaskovuTabelu s pregledom državnih rezervata za divljač na str. 248 i 249.


5


Kad je primjerice riječ o divokozi, neki od tih rezervata poputVranice, Zelengore, Prenja danas su poluprazni. Prema Rapaićui sur.


(2008)Vranica je 1991. imala 150 divokoza, a 2006. samo 9 (kapacitet: 800 grla), Čvrsnica 1991.–992, 2006.–119 (1364), Bjelašnica


1991–110, 2006.–60 (220) itd. Ostaje konstatacija da je Bosna i Hercegovina bogata divokozjim staništima, ali siromašna divokozama.