DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 110     <-- 110 -->        PDF

grad je Željezno, a kotar Güssing (regija Güssing) ima


2


površinu od 485 km i 26.500 stanovnika, dok grad
Güssing ima 49,3 km2površine i 4.300 stanovnika. Što
se tiče povijesnih i zemljopisnih podataka Regija Güssing
bila je 1988. najsiromašnija regijaAustrije:


– 50 godina bio je granična regija prema “istočnom
bloku”,
– bez obrta i industrije, zbog toga malo radnih mjesta,
– 70 % radnika radili su u Beču i Grazu i vikendom bi
dolazili kući,


– s visokim postotkom iseljavanja,
– s malim strukturiranim poljoprivrednim i šumskim
posjedima,
– slabom prometnom infrastrukturom (bez priključka
na željezničku prugu i autocestu).


Prije 20 godina iz Regije Güssing odlazilo je za nabavu
nafte, električne energije i pogonskog goriva u vrijednosti
35 milijuna € godišnje, iako udio šuma iznosi
45 %, a danas toplinsku i električnu energiju, pogonska
goriva dobivaju iz obnovljivih izvora energije (od sunca,
šumarstva i poljoprivrede) i sav novac ostaje u regiji!


Zadnjih 10-tak godina u Regiji Güssing dogodila se
“revolucionarna era”. Došlo je do promjene života svakog
pojedinog stanovnika. Kao simbol života u skladu
s ekologijom, dinamikom i snagom utemeljena jezelena
kap(slika 5.)u CTS Urbersdorfkao zajednički
znak i priznanje projektu “Eko energetska zemlja”
postavljena nakrižanjima, rotorima i ulazima u mjesto.
Glavni cilj Eko energetske zemlje je potrajno umrežavanje
postojećih resursa i znamenitosti.


Samo iz grada Güssing 1991. godine za 126.500
MWhodlijevalo se čak 6,2 mil. €za eksternu proizvodnju
energije, a ostajalo svega 652.700 € iz OIE,dok je
2005. godine za 185.500 MWh (ili čak 47 % veća proizvodnja
u odnosu na 1991. godinu) energije vrijednost
proizvedene energije iz OIE u iznosu 13,6 mil €, što je
povećalo novo stvorenu vrijednost u gradu Güssingu za
čak 13 mil €. Novo povećana vrijednost ostvarena je:


u gradu Güssing:


– s preko 50 novih obrtničkih i industrijskih zona, s
više nego 1.100 novih radnih mjesta, uz neto dohodak
više od 9 mil € godišnje,
– promet energijom je veći od 13 mil € godišnje, i povećala
se energetska uporaba drva za više od 44.000
tona/godišnje.
u kotaru Güssing:


– aktualna novostvorena vrijednost kroz 60 % ops kr bu
energije iz OIE iznosi 22 mil €, a potencijali
nove stvorene vrijednosti kroz 100 % op skrbu energije
iz OIE iznosit će čak 37 mil €!


Aktivnostima EEE Güssing od 1996. godine ostvarena
je povećana vrijednost na području:


1. demonstracijskih postrojenja (preko 30 postrojenja
različitih tehnologija)
2. istraživanja i razvoja (toplinska i biološka konverzija),
3. školovanja o obnovljivim izvorima energije,
4. uslužnim djelatnostima (kroz razvoj dobivena su
mno ga iskustva u području razvoja energetskih kon cepcija)
i
5. putem eko energetskog turizma (godišnje EEE i Regiju
Güs sing posjeti preko 30.000 turista).


(Foto: OliverVlainić, UŠPKarlovac)


Poligeneracijomiz biomase u kogeneraciji na biomasu
Güssing proizvodi se osim električne i toplinske
energije i plinovito i/ili tekuće gorivo, i to:


– iz oko 5 kg drva proizvede se 1 litra bio-goriva,
– iz oko 3 kg drva proizvede se 1 m bio-plina,
– iz šume 7,5 tona suhe tvari/ha godišnje (prosječno),
1.500litara/ha godišnje bio-pogonskog goriva,


– sa oranice 15 – 25 tona suhe tvari/ha godišnje (iz
kul tura kratke ophodnje, miskantus), 4.000 litara/ha
godišnje bio-pogonskog goriva, što je znatno više u
usporedbi s proizvodnjom 1.500 litara/ha godišnje
bio-dizela tehnologijom sagorijevanja biomase.


3


Time je za grad Güssing potrajna energetika već godinama
postala realnost.


Isti dan navečer otputovali u pravcu Eisenstadt-a
(Željeznog) do Schattendora i smjestili u hotelu “Sonnenhof”
23./24. i 24./25. 6. 2010.


2.dan, 24. 6. 2010. (četvrtak)


S gospodinom Franjom Handl, prof. otputovali smo
u Beč, gdje smo u organizaciji DI Vladimira Čambe,
višeg ministarskog savjetnika u Saveznom ministars tvu
poljoprivrede, šumarstva, zaštite okoliša i vodnog
gospodarstva, prije podne posjetili Bečku šumuWienerwald,
a poslije podne centar Beča.


Od 9.30 – 11.00 posjetili smo Edukativnu školu o
šumi za djecu s vidikovcem(slika 6.), gdje nam je kolega
Josef Ebenberger, nadsavjetnik šuma grada Beča dao
pregled gospodarenja bukovim šumama u Bečkoj šumi.


Austrija s oko 47 % udjela šume od ukupne površine
spada u vrlo šumovite države Europe, a Beč s oko


8.000ha šume ili 18 % površine grada je vrlo šumovit.