DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 111     <-- 111 -->        PDF

(Foto: Goran Dorić, UŠPN. Gradiška)


Sa 44.100 ha šuma, kojim gospodari MA-49 šumarija
i poljoprivredni pogon Grada Beča, je nakonAustrijskih
šuma d.d., drugi najveći šumovlasnik uAustriji.


Od 44.100 ha jedna petina su gospodarske šume, a
četiri petine leže u vodozaštitnom području šuma grada
Beča. Osim toga gospodare i s 2.500 ha poljoprivrednih
površina, od toga na 1.900 ha u vlastitoj režiji proizvode
bioproizvode bez primjene kemijskih sredstava (gnojivo,
herbicidi, insekticidi). Iz dva vinograda površine
35 ha proizvode godišnje od oko 1.000 do 1.500 hektolitara
vina na komercijalnoj osnovi još od 1907. godine.
Radi se o vinima vrhunske kakvoće (bijeli burgundac,
traminac, sivi burgundac i cvajgelt)


Škola o šumi za djecusmještena je u 16. kotaru kod
Vidikovca na 449 m nadmorske visine. Svakog školskog
dana (200 dana godišnje po 9 – 15 sati pri svim vremenskim
uvjetima) prihvati 5.000 učenika tijekom školske
godine. O učenicama i učenicima od 3. do 6. školskog
razreda, brine se tim pedagoga o šumi, šumara i apsolvenata
šumarstva. “Bečka šumska škola”jedna je od najobljubljenija
vidova naobrazbe o okolišu u Austriji.
Zadaci pedagogije o šumi su:


– poboljšati odnos šuma – čovjek,
– gospodarenje šumom učiniti razumljivijim (na primjer
zašto se moraju sjeći zdrava stabla, …),
– omogućiti učiti kroz igru,


– poticati kreativnost u prirodi,


voda dužine 130 km iz 1873. godine i 170 km izgrađe


nog 1910. godine dobiva 100 % svježu izvorsku vodu za


3


piće (dnevna potreba oko 400.000 m, što iznosi 235 li


tara/stanovniku).
Šumari grada Beča pošumljavaju za potrebe prostora
za odmor i zbog vjetrozaštite godišnje od 50.000


2


do 100.000 m novih šuma. Pritom sade isključivo domaćim
vrstama drva i grmlja kao što su hrastovi, lipe,
jasen, javor, voćkarice i divlje grmlje. Sve te aktivnosti
na području gospodarenja šumama i poljoprivrednim
površinama ne bi bili moguće i uspješne bez suradnje
sa mnogobrojnim znanstvenim institucijama na izradi
projekata i dugogodišnjih studija.


Isti dan poslije podneobišli smo (od 14.00 – 18.00)
nakon zajedničkog ručka u Palači pravde s vidikovcem,
gdje nam se pridružio i kolegaVladimir Čamba i upoznao
s aktivnostima Saveznog ministarstva poljoprivrede,
šumarstva, zaštite okoliša i vodnog gospodarstva (ili
skra ćeno Ministarstvo života = Lebensministerium). S
gos podinom Franjom Handlom, obišli smo centar Beča,
starogradsku vijećnicu (slika 7.), zgrade austrijskog parlamenta
(slika 8.), vlade i predsjednika države, a dijelom
vožnjom autobusom s gospođom Mirjana Njerš, prof.
duž Wiener Ringstrasse (Bečkog prstena) obišli smo
zgrade: Bečke državne opere, prirodoslovnog muzeja,
muzej povijesti umjetnosti, burzu, Austrijske savezne
šume d.d. (bivša zgrada admiraliteta s grbovima luka na
hrvatskom Jadranu).


7
(Foto: Goran Dorić, UŠPN. Gradiška)


– unaprijediti razumijevanje o šumi kao životnom
prostoru divljači,
– obrazložiti nužnost lova (na primjer: zašto se mora
vršiti odstrel divljači, …),


– mnogostruke proizvode šume uporabno osmisliti,
– provesti osobni kontakt sa šumarom i upoznavati sa


“šumarskim pozivom”.
Šumama na vodozaštitnom području (površine


32.700ha)gospodari se već preko 200 godina po načelu
potrajnosti, tj. nema čistih sječa, nego se šumsko-uzgojni
zahvati rade na malim površinama, forsira se prirodna
obnova i izbor vrste drva ovisno o tlu i klimi. Ekološko
vrijedne vrste drva posebno se potiču. Iz izvora ovih


8
(Foto: Goran Dorić, UŠPN. Gradiška)


šuma grad Beč (1,9 mil. stanovnika) putem dvaju vodo