DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 14     <-- 14 -->        PDF

D. Degmečić, T- Florijančić, K. Krapinec, D. Domić: ROGOVLJE SRNJAKAKAO SMJERNICA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 335-346


duljina lijeve duljina desne masa rogovlja CIC -
Područje Lokalitet Parametri grane (cm) grane (cm) (g) točke
Area Locality Paramethars left branch raight branch trophy CIC lenght
(cm) lenght (cm) mass (g) value
Šume 11. Haljevo arit. sred. -mean 21,05 21,09 268,08 83,14
središnje veličina uzorka -N 85 85 85 85
Baranje min 12,3 11,5 94 35,57
max 27,4 26,9 401 118,03
12. Kovač salaš arit. sred. -mean 22,69 23,05 276,17 82,01
veličina uzorka -N 12 12 12 12
min 20 20,7 203 66,44
max 26,5 27,5 383 107,7
13. Kozarac arit. sred. -mean 20,64 20,24 227,91 68,73
veličina uzorka -N 22 22 22 22
min 14 14 140 46,8
max 25,5 25,7 301 93,3
14. Koha arit. sred. -mean 20,63 20,53 243,42 75,95
veličina uzorka -N 76 76 76 76
min 11,6 12,8 96 37,42
max 26,2 25,4 381 109,37
Baranjsko 15. Siget arit. sred. -mean 20,95 20,96 234,27 76,93
podunavlje veličina uzorka -N 22 22 22 22
min 16 15 138 47
max 29,6 25,7 372 108,97
16. Bat - Siget arit. sred. -mean 20,56 20,31 218,97 71,33
veličina uzorka -N 69 69 69 69
min 12,8 12 86 34,7
max 26,8 26,6 424 122,2
17. Dvorac arit. sred. -mean 20,45 20,34 220,86 72,44
veličina uzorka -N 131 131 131 131
min 15,4 11,2 19 28,1
max 26,6 30,2 347 107,1
18. Zlatna Greda arit. sred. -mean 21,41 21,27 261,09 82,12
veličina uzorka -N 75 75 75 75
min 14,6 13,8 135 48,29
max 26,2 26,9 390 112,2
19. Monjoroš arit. sred. -mean 21,27 21,27 268,86 83,54
veličina uzorka -N 65 65 65 65
min 13 13 85 31,75
max 25,8 25,5 432 129,87
Ukupno Uzorak -N 1.043 1.043 1.043 1.043


Kao što je vidljivo iz tablice 2. i grafikona 1. i 2. lokaliteti
područja Baranjsko Podunavlje imaju srednju
vrijednost mase trofeja 240,81 g. u odnosu na Baranjsko
Podravlje koje ima srednju vrijednost mase trofeja
280,77 g. Baranjsko Podunavlje kao područje ne treba
imati ista načela gospodarenja srnećom divljači kao
Baranjsko Podravlje. U Baranjskom Podravlju valja
čuvati uzgojno vrijedne srnjake do njihove gospodarske
zrelosti i provoditi uzgojne mjere i selekcijski odstrel,
dok u Baranjskom Podunavlju nije potrebno
čekati gospodarsku zrelost srnjaka, već gospodarskim
mjerama omogućiti dotok većeg broja mladih mužjaka
i podizati brojnost populacije. Dakle u Baranjskom Podravlju
će gospodarenje ići u smjeru kvalitete, dok će
gospodarenje u Baranjskom Podunavlje ići u smjeru
brojnosti. U prilog Baranjskom Podravlju kao dobrom
području za uzgoj srneće divljači idu u prilog i dva posljednja
trofejna prvaka Hrvatske koja su oba odstrijeljena
upravo na području Podravlja.


Što se tiče šuma središnje Baranje srednja vrijednost
mase rogovlja 253,90 g ne odaje posebno kvalitetnu
populaciju. No,s obzirom da se radi o šumama koje
su okružene poljoprivrednim staništem te na budućnost
ljudskog zadiranja u taj središnji dio Baranje,čini se
kako na tim prostorima od krupne divljači budućnost
jedino ima srneća divljač. Stoga je imperativ uzgojnim
mjerama poboljšati stanište i spolno-dobni sastav populacije,
a samim tim i popraviti trofejnu kvalitetu.