DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

D. Degmečić, T- Florijančić, K. Krapinec, D. Domić: ROGOVLJE SRNJAKAKAO SMJERNICA... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 335-346


Prikupljeni parametri nadalje su analizirani kroz porast vrijednosti CIC – točaka nakon pete godine nije
odnos vrijednosti i mase rogovlja te pojedinih dijelova signifikantan (t = 0,111, p < 0,05). Ove rezultate po


rogovlja s godinama života. Uzorak čini kompletan od


strel srnjaka (N = 1.043) od 1964.g. do 1991.g. te obuh


vaća područje Baranjskog Podravlja, šume središnje
Baranje i Baranjskog Podunavlja. Nesporna je činjenica
kako masa rogovlja i vrijednosti u CIC – točkama
rastu s godinama života (Stubbe 1966 i 1997,Degmečić
2006), no do koje godine života je taj porast
značajan. Iz grafikona 3. i 4. je razvidna signifikantna


2


povezanost kako mase rogovlja sa starosti (R = 0,182)
tako i vrijednosti trofeja u CIC – točkama sa starosti
(R = 0,192). Drugim riječima vrijednost CIC – točaka
i masa rogovlja raste s godinama života srnjaka. Ono
što je interesantno primijetiti je distribucija vrijednosti
za masu rogovlja, ali i za CIC – točke. Naime signifikantan
rast kako mase rogovlja, tako i vrijednosti u
CIC – točkama završava oko pete godine života.T–test
usporedbe srednjih vrijednosti mase rogovlja ukazuje
da porast mase rogovlja nakon pete godine nije signifikantan
(t = 0,153, p < 0,05). Isto tako t – test uspo


izr


redbe srednjih vrijednosti CIC – točaka ukazuje da


izr


dupiru istraživanja provedena u Mađarskoj,gdje Laszu
u časopisu “Nimrod”ustvrđuje kako trofejno najjači srnjaci
bivaju odstrijeljeni u starosti od oko pet do šest
godina. Hafner (2004) na temelju istraživanja provedenog
u Sloveniji ustvrđuje kako populacija srneće divljači
najviše vrijednosti tjelesne mase doseže u petoj
godini života, a najviše vrijednosti rogovlja u starosti
od šest godina. Dieckert (1967) u sklopu istraživanja o
maksimiziranju uzgoja zrelih srnjaka u Njemačkoj navodi
kako srnjak u starosti od četiri do šest godina doživljava
kulminaciju vrijednosti rogovlja. Hell i
Cimbal(1974) su proveli istraživanje u Slovačkoj na
uzorku od 774 grla te utvrdili da rogovlje srnjaka kulminira
u sedmoj ili osmoj godini života. Jednako tako
Hell (1976) je tijekom izlaganja u sklopu savjetovanja
o uzgoju srneće divljači u Budimpešti istaknuo da
kulminacija razvoja srnećeg rogovlja ovisi ponajprije
od dobrote staništa. Naime u lošim životnim uvjetima
rogovlje srnjaka kulminira vrlo rano (već oko četvrte
godine), u osrednjim od pete do sedme, a u vrlo dobrim


Grafikon 5. Srednje vrijednosti mase rogovlja po godinama života (lokalitet Kovač salaš nije prikazan radi malog uzorka)


Graph 5 The mean weight of antlers per year of life (without locality Kovač salaš)