DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 36     <-- 36 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370


metodama za određivanje ukupnog dušika i ugljika uz razinu pouzdanosti od
95 % su značajno različiti.


Kontrolni grafikon za dušik Metode B pokazuje razliku u ponovljivosti mjerenja
i više od 30 % rezultata nalazi se izvan specifikacijskih granica (Slika 4.).
Ponovljivost rezultata ugljika je dobra. Kemijske analiza lišća ograničene su za
izbor instrumenata i metoda za određivanje pojedinih elemenata, stoga ovakva
testiranja potvrđuju bolju primjenjivost elementarnih analizatora, kao što je
CNS 2000 od EA 300 za određivanje dušika i ugljika zbog specifičnosti uzoraka.


Ključne riječi:elementarni anlitaor, CNS 2000, EA 300, ICP Forests,
lišće obične bukve, međulaboratorijske usporedbe, referentni uzorak, ukupni
dušik i ugljik


UVOD – Introduction
Stanje ishrane drveća često je pokazatelj stanja šum-zivnog motrenja u Hrvatskoj, koje sudjeluju u programu
skog ekosustava. Kemijske analize lišća i iglica prepo-ICPForests.Da bi se moglo govoriti o ishrani šumskih
ručenasu metode za određivanje mineralnog statusa vrsta drveća i o točnosti potrebno, je biti siguran da su
drveća. Ove metode zahtijevaju standardne vrijednosti s utvrđene količine biogenih elemenata točne i analitičke
kojima se dobivene koncentracije mikro i makroeleme-metode pouzdane. Pouzdanost primijenjenih metoda ponata
mogu usporediti (VandeBurg, 1990). Praćenje tvrđuje semeđulaboratorijskima usporedbama, koje se
stanja ishranedrvećaprovodi se na tzv. plohama inten-provode u okviru ICPForests.


Međulaboratorijske usporedbe u okviru ICP Forest


Interlaboratory comparationof in ICP Forests programme


Međulaboratorijske usporedbe obuhvaćaju organi-referentnim etalononima i referentnim materijalima,
ziranje, provedbu i vrednovanje ispitivanja istog ili usporediti rezultate s rezulatima dobivenim u međulasličnog
predmeta ispitivanja, provedenog u dva ili više boratorijskim usporedbama, sustavno ocijeniti čimbelaboratorija
u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima nike koji utječu na rezultat i ocijeniti nesigurnost
(HAA, 2009). rezultata, koja se temelji na znanstvenom razumijeva


nju teoretskih načela metode i praktičnome iskustvu


One predstavljaju bitan podatak za osiguranje kvali(
HRN EN/ ISO 17 025, 2007).


tete i kontrolu metoda ispitivanja. U sklopu ICPForest-
a organizirane su za gotovosve aktivnosti obuhvaćene


Metode, koje laboratoriji koriste za analizu uzoraka
monitoringom stanja šumskih ekosustava i sudjelova


biljnog materijala preporučene su od ICPForesta (Rainje
je obavezno za sve članice ICP Forest (Marc


tio, 1995). Metode su razvijene na osnovi višegodišhettoi
sur.,2009).


njih istraživanja i ispitivanja najprihvatljivijih metoda
Za određivanje svojstava pojedine metode potrebno


za ovu vrstu uzoraka.
je u cijelom postupku primjene umjeriti instrumente s


Laboratorijski referentni materijal – Laboratory reference material


2004. godine za potrebe 7. i 8.Međulaboratorijske
usporedbe ICPForest-a srušeno je stablo obične bukve
(Šumarija Jastrebarsko) u teškim metalima nezagađenom
području. Prema ICPForests priručniku za analizu
lišća i iglica, uzorkovanje četinjača provodi se u tijeku
mirovanja, a listača prije žućenja.


Lišće je osušeno na 105°C, samljeveno i homogenizirano.
Zbog određivanja mangana, željeza, bakra,
kadmija, aluminija i olova u lišću,mlin koji se koristi
za pripremu uzorka ne smije kontaminirati uzorke metalima
(Jakovljević,2006).


Prilikom homogenizacije, neophodno je bilo pažljivo
rukovati s uzorkom kako bi se izbjegla kontaminacija.
1 kg uzorka koristi laboratorij Šumarskog
instituta, Jastrebarsko,kao interni referentni materijal
za provjeru ponovljivosti i obnovljivosti metoda.


Slika 1. Lišće obične bukve sa ICPplohe u Hrvatskoj


Figure 1Beech leaves from ICP plot in Croatia
(Foto– photo:M. Gradečki-Poštenjak)