DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 39     <-- 39 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370


Slika 2. Usporedni prikaz rezultata određivanje ukupnog dušika i ugljika u hrvatskom laboratoriju (Metoda A) i
mađarskom laboratoriju (Metoda B)


Figure 2Comparation of the results for determination of total nitrogen and carbon in croatian laboratory (Method A)
and hungarian laboratory (Method B)


Napravljenajedeskriptivnastatistika(srednjavrijed-minimum, maksimumimedijan) zametodeodređivanja
nost, standardnadevijacija, brojrazmatranihrezultata, ukupnogdušikaiukupnogugljika(Tablica3. i 4.)


Tablica 3. Deskriptivna statistika zametode određivanje ukupnog dušika u hrvatskom laboratoriju (MetodaA)
i mađarskom laboratoriju (Metoda B)


Table 3
Descripive statistics for metods of determinating total nitrogen in Croatian lab ( Method A)
and hungarian lab (Method B)


Određivanja dušika –Determination of nitrogen Metoda A–Method A(mg/g) Metoda B –Method B(mg/g)
Mean 19,866 21,2234
Standard Error 0,079826853 0,203023998
Median 19,8 21,315
Mode 19,8 22,49
Standard Deviation 0,564461094 1,435596456
Sample Variance 0,318616327 2,060937184
Minimum 18,8 19,06
Maximum 21,6 25,19
Sum 993,3 1061,17
Count 50 50
Confidence Level (95,0 %) 0,160418065 0,407991991


Tablica 4. Deskriptivna statistika zametode određivanje ukupnog ugljika u hrvatskom laboratoriju (MetodaA)
i mađarskom laboratoriju (Metoda B)


Table 4
Descripive statistics for metods of determinating total carbonin Croatian lab (Method A)
and Hungarian lab (Method B)


Određivanje ugljika –Determination of carbon Metoda A–Method A(g/100g) Metoda B –Method B(g/100g)
Mean 50,5854
Standard Error 0,170723942 0,094211252
Median 49,625 50,6025
Mode 49,49 51,234
Standard Deviation 1,207200573 0,666174151
Sample Variance 1,457333224 0,443788
Minimum 48,66 49,299
Maximum 53,08 52,904
Sum 2501,44 2529,27
Count 50 50
Confidence Level (95,0%) 0,3430826 0,189324595