DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 41     <-- 41 -->        PDF

T. Jakovljević, G. Pánczél, M. Manninger, N. Potočić, I. Seletković, T. Dubravac, M. Gradečki-Poštenjak: LIŠĆE ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 361-370
367
rentnog materijala (bukva CRO).Određene vrijednosti
omogućile su procjenu gornjih i donjih preporučenih
granica i granica pouzdanosti. U praksi se koriste ±
2S.D. i± 3 S.D. granice za preporučenu granicu i gra-
nicu pouzdanosti.Ako je standardna devijacijapravilno
procijenjena, 95 % rezultata mjerenja nalazi se unu tar
intervala srednje vrijednostikoncentracije X
m
± 2S.D. i
više od 99 % u intervalu X
m
± 3S.D (Jakovljević,
2009). Iz kontrolnih kartamožese uočiti, da se u nor-
malnoj raspodjeli unutar srednje vrijednosti koncentra-
cija ± 3S.D. nalaze gotovo svi rezultati (99, 72 %) odre-
đivanja ugljika. Njihova je grupiranost oko sredine
takva,da se gotovo2/3 uzorka nalazi u intervalu srednje
vrijednosti koncentracija ± 2 S.D. Međutim vrlo mala
grupa vrijednosti koncentracijakoja pada izvan podru-
čjaintervalasrednje vrijednosti koncentracija ± 3 S.D.
Kontrolna karta za dušik pokazuje razliku u ponovljivo-
sti mjerenja i više od 30% rezultata nalazi se izvan spe-
cifikacijskih granica.
Slika 3. Boxplot dijagrami određivanja ukupnog dušika i ugljika metodom Ai metodom B
Figure 3 Boxplot graphs for determination of nitrogen and carbon by Method A and Method B