DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 71     <-- 71 -->        PDF

V. Vasić, Z. Galić, M. Drekić: UČINKOVITOST I SELEKTIVNOST NEKIH HERBICIDAU RASADNIČKOJ ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 395-401


Na lokalitetu Fister u prvoj godini istraživanja na is tra -nigrumL. bile brojne tijekom obje godine (Tablica 3). U
ži vanoj površini evidentirano je 15 korovnih vrsta. Najve -drugoj godini istraživanja na lokalitetu Fister zabilje žen je
će učešće u korovnoj zajednici imale su dikotiledone nešto veći broj korova na kontrolnoj varijanti, ukupno 17
vrste.Većina zabilježenih vrsta na kontrolnim površi na ma vrsta,pri čemu je uzAmaranthus retroflexusL,.Chenopoodlikuje
se relativno malom brojnošću, dok su vrstaAma-dium albumL. iSolanum nigrumL. zabilježeno i brojna
ranthus retroflexusL.,Chenopodium albumL. iSola num prisutnost vrsteDatura stramoniumL.


Tablica 3. Učinkovitost istraživanih herbicida na lokalitetu Fišter


Table 3 Efficiency of investigated herbicides on lokation Fišter


Vrste korova
Weed species
Prosječan broj korova / m
2
Average number of weeds / m2
2005
I ocjena II ocjena
1 2 3 4 1 2 3 4
Ambrosia artemisifolia -----1,12 -2,12
Amaranthus retroflexus L. ---12,25 ---17,37
Chenopodium albumL. ---9,75 --10,87
Convolvulus arvensisL. ---1,00 2,00 --3,00
Cynodon dactylon(L.) Pers. --0,50 0,50 --1,00 1,00
Datura stramoniumL. --2,00 -1,50 -3,50
Echinochloa crus-galli(L.) Beau. ---0,12 --0,25 1,87
Portulaca oleraceaL. -1,00 -----2,00
Polygonum aviculare L. 1,00 --1,75 1,50 --0,12
Rorippa sylvestris(L.) Bean. 0,50 1,87 --2,50 --0,62
Setaria viridis(L.) P.B. -------2,12
Solanum nigrumL. ---2,50 --1,00 5,12
Sorghum halepense(L.) Pers . -2,00 0,75 2,00 1,25 3,75 2,00 2,50
Sonchus arvensisL. -------0,37
Symphytum officinaleL. 2,50 -0,50 3,00 2,87 1,25 0,50
Ukupno 4,00 4,87 1,25 32,37 10,25 9,24 5,50 53,08
Koeficijent efikasnosti (%) 87,65 84,95 96,13 -80,70 82,60 89,65 -


2006


Ambrosia artemisifolia
I ocjena II ocjena
----.12 --1,12
Amaranthus retroflexus L. ---9,00 -10,50
Chenopodium albumL. 1,75 --11,25 -3,25 -17,00
Cirsium arvense(L.) Scop. -0,50 -2,00 ---0,75
Convolvulus arvensisL. 2,50 0,50 -0,50 3,00 --1,50
Cynodon dactylon(L.) Pers. -3,00 -3,12 -1,75 1,75 3,00
Datura stramoniumL. 0,50 --1,00 1,00 --2,00
Hibiscus trionum 0,12 ---0,12
Echinochloa crus-galli(L.) Beau. ---2,00 --0,37 2,87
Portulaca oleraceaL. -------0,12
Polygonum aviculare L. -1,00 1,62 0,75 -1,75 -0,12
Rorippa sylvestris(L.) Bean. 1,37 0,50 -0,50 2,00 --0,62
Setaria viridis(L.) P.B. -----2,50 -0,75
Solanum nigrumL. --0,37 2,75 ---4,37
Sorghum halepense(L.) Pers . -1,50 1,12 3,00 -1,50 2,75 3,12
Sonchus arvensisL. ---0,75 ---0,37
Symphytum officinaleL. ----3,37 --2,00
Ukupno 6,25 7,00 3,11 36,62 9,37 10,75 4,87 51,33
Koeficijent efikasnosti (%) 82,93 80,88 91,50 -81,75 79,05 90,50 -


Na lokalitetu Petrovaradinsko,u 2005.i 2006. go-vrste, a među njimaSinapis arvensisL. iChenopodium
dini registriran je isti broj vrsta, ukupno 11 (Tablica 4.). albumL. Na oba lokaliteta u godinama istraživanja uo-
U obje godine istraživanja brojne su bile dikotiledone čena je manja brojnost travnih korova.