DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 72     <-- 72 -->        PDF

V. Vasić, Z. Galić, M. Drekić: UČINKOVITOST I SELEKTIVNOST NEKIH HERBICIDAU RASADNIČKOJ ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 395-401


Podataka o korovnoj flori u šumskim rasadnicima Istraživane kombinacije herbicida su,na oba lokali


ima vrlo malo (Zekić 1983), a posebice u rasadnicima teta u godinama istraživanja,značajno smanjile broj pri


topola (Gojković iJodal 1967,Gojković 1969,
Milenković 1989). Međutim korovi u šumskim rasadnicima
su za razliku od korova u sastojinama šumskih
fitocenoza s obzirom na mjere njege koje se
primjenjuju, vrlo slični korovnim vrstama koje susrećemo
na okopanim njivama (Konstantinović
1999). Poznavanje korovne flore u topolovim rasadnicima
uz fitocenološko i ekološko ima i praktično značenje.
Poznavanjem korovne flore moguće je učinkovito
suzbijati korove primjenom odgovarajućih kemijskih i
mehaničkih mjera (Milenković 1989).


sutnih korova. Na lokalitetu Fister u prvoj godini
istraživanja najbolja učinkovitost u suzbijanju korova
postignuta je primjenom kombinacije herbicida acetoklor
+ prometrin. U vrijeme prve ocjene učinkovitost je
bila 96,13 % a, u vrijeme druge ocjene 89,65 %. Na površinama
koje su tretirane kombinaciojom herbicida
acetoklor + flurokloridon i acetoklor + metribuzin zabilježena
je nešto slabija učinkovitost, tako da se u vrijeme
prve ocjene kretala u granicama od 84,95 do 87,65 %, a
u vrijeme druge ocjene od 80,70 do 82,60 %.


Tablica 4. Učinkovitost istraživanih herbicida na lokalitetu Petrovaradinsko


Table 4 Efficiency of investigated herbicides on lokation Petrovaradinsko


Vrste korova
Weed species
Prosječan broj korova / m
2
Average number of weeds / m2
2005
I ocjena II ocjena
1 2 3 4 1 2 3 4
Chenopodium albumL. ---11,75 -1,50 -15,50
Cirsium arvense(L.) Scop. -2,00 ---1,00 -0,37
Convolvulus arvensisL. 1,00 --1,75 0,37 3,50 -5,87
Cynodon dactylon(L.) Pers. ---2,75 ----
Echinochloa crus-galli(L.) Beau. --0,75 7,50 --2,00 1,00
Galinsoga parvifloraCav. --1,50 0,87 2,12 --4,37
Setaria viridis(L.) P.B. ---2,00 ---1,87
Sinapis arvensisL. -1,50 -8,00 0,50 --10,00
Sonchus arvensisL. -----2,50
Sorghum halepense(L.) Pers. 2,50 --0,75 3,75 --0,62
Symphytum officinaleL. 2,37 3,50 -5,50 1,50 3,00 -6,12
Ukupno 5,87 7,00 2,25 40,87 8,25 9,00 4,50 45,75
Koeficijent efikasnosti (%) 85,63 82,87 94,50 -81,96 80,32 90,16 -


Chenopodium albumL.
I ocjena II ocjena
---20,25 --2,00 29,75
Cirsium arvense(L.) Scop. ----1,12 --1,12
Convolvulus arvensisL. 0,50 1,00 1,75 1,00 -2,25 -7,00
Cynodon dactylon(L.) Pers. -0,50 -2,00 0,75 --0,75
Echinochloa crus-galli(L.) Beau. 0,37 --0,50 ---3.50
Galinsoga parvifloraCav. 2,12 3,00 0,87 3,12 1,00 2,75 1,75 3,00
Setaria viridis(L.) P.B. ---1,00 ----
Sinapis arvensisL. 1,25 -4,12 --2,37 8,75
Sorghum halepense(L.) Pers. 2,00 1,12 0,62 0,75 1,12 2,25 -0,12
Sonchus arvensisL. -1,50 -0,50 0,62 --0,62
Symphytum officinaleL. ---2,00 6,75 3,00 -2,87
Ukupno 6,25 7,12 3,25 35,25 11,36 10,25 6,12 57,48
Koeficijent efikasnosti (%) 82,27 79,80 90,78 -80,23 82,16 89,35 -


U drugoj godini istraživanja na lokalitetu Fister,
učinkovitost kombinacije herbicida acetoklor + prometrin
u vrijeme prve ocjene iznosila je 91,50 %, a u vrijeme
druge ocjene učinkovitost bila je nešto niža i
iznosila je 90,50 %. Primjenom kombinacije herbicida
acetoklor + flurokloridon i acetoklor + metribuzin ta


2006


ko đer je smanjena brojnost korova, a učinkovitost se
kretala od 80,88 do 82,93 % u vrijeme prve ocjene odnosno
od 79,05 do 81,75 % u vrijeme druge ocjene.


U prvoj godini istraživanja na lokalitetu Fister u vrijeme
prve ocjene na lišću topola koje su tretirane kombinacijom
herbicida acetoklor + flurokloridon i acetoklor+