DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 84     <-- 84 -->        PDF

M. Glavendekić: PARASITOIDS AND HYPERPARASITOIDS OF ERANNIS DEFOLIARIACL. ... Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 403-410


L.nghoffer,A., 1900: U šumama štetni kukci Hr-Sisojević,P., J.Čepelak,1998: Prilog poznavanju
vat ske i Slavonije II, Šumarski list, br. 5: 1–16, faune parazitskih muva tahina (Diptera:Tachini-
Zagreb. dae) Fruške Gore. U: Zbornik radova o fauni Sr


Mihajlović, Lj., 1986: Najvažnije vrste savijača


bije, Knjiga V, Srpska akademija nauka i
(Lepidoptera:Tortricidae) u hrastovim šumama


umetnosti, Odeljenje prirodno-matematičkih nau -
Srbije i njihovi paraziti. Disertacija, Šumarski


ka. Beograd.
fakultet Beograd. Spaić,I., 1974: O sušenju hrastika. Šumarski list 7–9:
Patočka, J.(1968): Über die Erforschung forstlicher


273–284, Zagreb.
Lepidopteren an der Forschungsanstalt für For-Tomić,D., 1980: Glavne vrste defolijatora hrasta iz
stwirtschaft in Zvolen. Acta Instituti Zvolene-fam. Geometridaeu Srbiji i mogućnosti unaprensis,
Tomus 1: 257–263, Bratislava. đenja borbe protiv njih. Glas. Šum. fak., 54:
Pschorn - Walcher, H., 1977: Biological control


151–157, Beograd
of Forest Insects.Ann. Rev. Entomol., 22: 1–22. Vasić,K., D. Tomić,1980: Štetna šumska entomo-
Paolo Alto. fauna Deliblatskog peska i njene specifičnosti,
Rubtsov, V. V., 1996: Influence of repeated defolia-


Deliblatski pesak, Zbornik radova IV: 113–122,
tions by insects on wood increment in common oak


Pančevo.
(Quercus robur L.).Ann. Sci. For. 53: 407–412.


SAŽETAK: Istraživanja biologije i ekologije velikog mrazovca – Erannis defoliaria
Clerck, 1759 (Lepidoptera, Geometridae) provedena su u razdoblju 1985–2009 g. u hrastovim
šumama u Srbiji. Veliki mrazovac je za vrijeme istraživanja pretežno pretežito bio
u latenci. Jedino u Gazdinskoj Gospodarskoj jedinici Miroč i Zlatica bio je dominantna
vrsta u kompleksu ranih defolijatora hrasta. Prirodni neprijatelji, posebice parazitoidi i
hiperparazitoidi odnosima ishrane vezani su za stadije ličinke i kukuljice E. defoliaria i
važan su čimbenik njegovog mortaliteta.


Istraživanjima su obuhvaćeni svi razvojni stadiji velikog mrazovca. Primijenjene su
odgovarajuće metode u laboratoriju i u prirodi, u različitim šumskim zajednicama. Rad
na terenu proveden je standardnim metodama entomoloških istaživanja. Metoda ekspozicije
u prirodnim uvjetima primijenjena je na stadiju jajeta i ličinke primjenom ljepljivihpojasa pojaseva u vrijeme aktivnosti ženki. Ženke su polagale jaja u pukotine kore ispod
ljepljivih pojasapojaseva. Komadi kore s jajima izrezani su i odnošeni u laboratorij na
daljnji uzgoj i obradu. Ljepljivi pojasevi upotrjebljeni su i za ekspoziciju gusjenica, pa su
stoga obnavljani u travnju i svibnju. Gustoća populacije gusjenica utvrđivana je kada su
bile pretežito u drugom larvalnom stadiju i djelomično u trećem larvalnom stadiju. Apsolutna
abundanca domaćina utvrđena je brojanjem listova ili otvorenih pupoljaka i gusjenica
u uzorku. Relativna abundanca utvrđena je na temelju proračuna broja gusjenica na
1000 listova.


Veliki mrazovac zabilježen prisutan je na svim lokalitima, najčešće u niskoj gustoći populcije.
U šumskim upravama Miroč i Zlatica, međutim, on je bio dominantan (65% ranih
defolijatora). Gusjenice mogu varirati u boji (slika 1). Jajni parazitoidTrichogrammasp.
(Hym., Trichogrammatidae) utvrđen je na nekoliko lokaliteta u širem području Nacionalnog
parka Djerdap i u okolini Beograda. Rod Trichogramma je polifagan i nije specifičan
samo za velikog mrazovca. Nešto uže specijaliziran je jajni parazitoid Telenomus
minutus, koji je utvđen u istočnoj Srbiji na lokalitetu Miroč. Larvalni parazitoidi su: Protapanteles
immunis,Cotesia limbata,C. jucunda(slika 2) (Hym., Braconidae),Casinaria
ischnogaster,C. moesta,Phobocampe crassiuscula,P. pulchella,Phobocampe sp. (Hym.,
Ichneumonidae) (slika 3). Euplectrus bicolor, Eulophus larvarum (Hym., Eulophidae),
Blondelia nigripes,Phryxe magnicornis,P. nemea,Peribaea fissiconis(Diptera, Tachinidae).
Ustanovljeno je i 5 vrsta hiperparazitoida:Gelis areator,Bathythrix lamina(Hym.,
Ichneumonidae), Perilampus ruficornis (Hym., Perilampidae); Habrocytus chrysos
(Hym., Pteromalidae), Tetrastichussp. (Hym., Eulophidae).


Ključne riječi:Quercusspp., hrast,Erannis defoliaria, veliki mrazovac, parazitoid,
hiperparazitoid