DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 86     <-- 86 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI – BOOKS AND MAGAZINES
(Scientific and professional)


PARK-ŠUME GRADAZAGREBA


Nedavno je iz tiska izašla znanstvena knjiga Parkšume
grada Zagreba. Knjigu su prije nekoliko godina
napisali autori SlavkoMatić,IgorAnić,Zvonko Seletković,
Ivica Tikvić,DamirUgarković,Jozo
Franjić, Željko Škvorc, Branimir Prpić, Milan
Oršanić iŠime Ricov. Čitav tim vodio je akademik
SlavkoMatić.Knjigurecenzirali suMilanGlavaš i
ŠimeMeštrović.


Obim knjige je 200 stranica velikoga fortmata. Nakladnik
jeAkademija šumarskih znanosti, a sunakladnici
Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i
šumarstvo i Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma
podružnica Zagreb. CIPzapis je dostupan u računalnom
katalogu Nacionalne i Sveučilišne knjižnice pod brojem
741096.Tisak Denona d.o.o. Zagreb.


Tekst je pisan na hrvatskom (lektorica Branka Tafra
i engleskom jeziku (prijevod RenataBarac,Vinka Kome
sari Ljerka Vajagić, lektorica Elizabeth Ashley).


Djelo se sastoji od Proslova i osam poglavlja teksta.
Deveto poglavlje odnosi se na popis korištene literature
(ukupno je citiran 41 autor). Knjiga završava preglednom
kartom Park-šuma grada Zagreba. U čitavom djelu
nalazi se 158 izuzetno lijepih fotografija.To su izvorna
djela 15 autora i iz Fotoarhive Gradskog zavodaza zaštitu
spomenika kullture i prirode grada Zagreba. Fotografije
čine vrlo velik doprinos teksutalnom dijelu.


PRIKAZ DJELAPREMAPOGLAVLJIMA


U Uvodu,autor Matić polazi od povijesne činjenice
da se šumama na području Zagreba gospodari gotovo
900 godina. Za njihov opstanak važan je šumski red
kojega je ozakonila MarijaTerezija 1769. godine. Unatoč
različitim načinima gospodarenja i gospodarima sačuvane
su zahvaljujući načelu potrajnog gospodarenja,
te savjesti stručnjaka i građana.Autor naglašava njihovu
vrijednost, geografsku rasprostranjenost, cjelovitost
i isprekidanost, te podjelu na državne i privatne
šume. Zbog svoje složenosti vrlo su osjetljive, zahtijevaju
oprezno, izuzetno stručno gospodarenje, što je
glavni razlog pisanja ove monografije. Nadalje se u
Uvodu navodi čitav radni tim, autori po poglavljima i
kratki sažeci poglavlja. Po tome je Uvod napisan na
specifičan način, a glavna mu je vrijednost što čitatelj
ukratko dobiva jasnu sliku cijeloga djela.


U poglavljuPark-šumekao vjerodostojni svjedo ci
razvoja grada Zagreba tijekom njegove duge i
bo gatepovijestiautor Matić kronološkim redom vrlo
jasno prikazuje povijesna događanja oko ovih šuma,
počevši od 1094. godine kada je kralj Ladislav na širem
području Zagreba podijelio posjede Zagrebačkoj biskupiji
iplemenuAča. Redom navodi kako su se mijenjali
vlasnici, a posebice ističe prijelomne godine
važne za gospodarenje tim šumama kao što su 1848.,
1871–1873., 1909., 1037. i 1963. Poglavlje završava
upo zorenjem da Generalni urbanistički plan iz 1970.


Park-šuma Maksimir