DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 9     <-- 9 -->        PDF

IZVORNI I ZNANSTVENI ČLANCI – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
Šumarski list br. 7–8, CXXXIV (2010), 335-346


UDK 630* 156 (001)


ROGOVLJE SRNJAKAKAO SMJERNICAGOSPODARENJA
LOKALNOM POPULACIJOM


ROE DEERANTLERSASAGUIDELINE FOR MANAGING
THE LOCAL POPULATION


Dražen DEGMEČIĆ1, Tihomir FLORIJANČIĆ2,


3
4


Krešimir KRAPINEC, Dražen DOMIĆ


SAŽETAK: Cilj rada je prikazati na primjeru Baranje, da razvoj rogovlja
srnjaka ovisi o manjim područjima unutar šireg područja uzgoja te da se zbog
raznih čimbenika, prije svega dobrote staništa, ne može očekivati ravnomjeran
razvoj rogovlja u cijeloj Baranji. Područje istraživanja je podijeljeno na tri
područja i 19 lokaliteta. Za istraživanje je korištena lovna evidencija odstrijeljenih
srnjaka u lovnom turizmu tijekom razdoblja od 1964. g. do 1991. g.Elementi
korišteni za istraživanje su: masa rogovlja u gramima, CIC vrijednost,
duljina grana u centimetrima te procjena ljepote rogovlja. Starost grla je procijenjena
na temelju osam elemenata lubanje. Baranjsko podravlje (xsred = 280 g i
85 CIC točaka) se pokazalo kao područje sa najvećim brojem lokaliteta gdje su
vrijednosti promatranih parametara rogovlja značajno veće u odnosu na područje
Baranjskog podunavlja (xsred = 240 g i 77 CIC točaka) i šuma središnje
Baranje(xsred = 254 g i 77 CIC točaka). Gospodarenje srnećom divljači potreb no
je prilagoditi rezultatima koje postižu trofeji srnjaka. Baranjsko podravlje je
područje gdje je isplativo čekati da srnjak ostari jer stanišni čimbenici dopuš taju
dostizanje kapitalnih trofeja kao što je slučaj s lokalitetima Medrović
(xsred= 304 g i 91 CIC točka), Židopustara(xsred= 292 g i 88 CIC točaka), Prud
(xsred = 292 g i 85 CIC točke),dok na lokalitetima Baranjskog podunavlja nije
isplativo čekati srnjaka jer u 95 % slučajeva do kapitalnih trofeja neće doći.
To su u prvom redu lokaliteti Bat-Siget (xsred = 219 g i 71 CIC točka), Siget
(xsred = 234 g i 76 CIC točaka), Dvorac (xsred = 221 g i 72 CIC točke) i dr. Pravilnog
rasta i pada vrijednosti trofeja tijekom starenja kod srnjaka nema, to nije
potvrđeno niti na jednom istraživanom lokalitetu (masa rogovlja tizr= 0,153,
p<0,05 / CIC vrijednost tizr= 0,111, p<0,05).


Ključne riječi:srnjak, Baranja, lovno područje, rogovlje, gospodarenje


1. UVOD – Introduction
Europska srna (Capreolus capreolus, L.) je u katego -nosti na prvom mjestu u Republici Hrvatskoj. Nalazi mo


riji krupna divljač, po svojoj brojnosti i rasprostranje -
ju u šumi i polju u nizini i u gorskim dijelovima zemlje.
Razumljivo je da razvoj rogovlja mužjaka nije na istoj


1


Dr. sc. Dražen Degmečić, dipl. ing. šum. – Hrvatske šume d.o.o.


razini diljem zemlje,te da se zbog raznih čimbe nika, po-


Zagreb, UŠPOsijek, šumarijaTikveš, Š. Petefija 35, 31327 Bilje,


najprije dobrote staništa ne može očekivati vi sok stupanj


Hrvatska (drazen.degmecic@hrsume.hr)


2


Doc. dr. sc.Tihomir Florijančić – Poljoprivredni fakultet Osijek,
kako tjelesnog rasta,tako i vrijednosti rogov lja (Klein
Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo,Trg sv.Trojstva 3,


i Strandgaard 1972, Strandgaard 1972, Lin31000
Osijek Hrvatska
3
nell i dr. 1998, Stubbe 1966 i 1997, Degmečić
Doc. dr. sc. Krešimir Krapinec – Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
2006). Socijalni način života i teritorijalno ponašanje
Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvatska
omogućuje srnama da na malim pov ršinama (područje
4
Mr. sc. Dražen Domić, dipl. ing. šum. – Hrvatske šume d.o.o.
aktivnosti 10 do 100 ha pa i više) pronalaze hranu, za-
Zagreb, UŠPOsijek, šumarija Baranjsko Petrovo Selo,
Židopustara bb, 31322 Baranjsko Petrovo Selo, Hrvatska
klon, mjesto za lanjenje i partnere za parenje (Ander-