DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 92     <-- 92 -->        PDF

naziva, Fitopatološki pojmovnik, Kazalo latinskih
imena uzročnika bolesti, Kazalo hrvatskih naziva bolesti,
Kazalo fungicida i djelatnih tvari i na kraju Kazalo
patogena, naziva bolesti i EPPO/ OEPPkompjutorskih
kodova za patogene.


Mišljenje i preporuka


Knjiga Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove
lozeautora prof. dr. sc. Bogdana Cvjetkovića predstavlja
novost na području zaštite bilja. Napisana je vrlo jasnim
jezikom, razumljivim stručnjacima i svima koji iz
hobija ili naširoko uzgajaju voćke i vinovu lozu. Posebno
treba istaći da je to udžbenik od neprocjenjive vrijednosti
za studente agronomije.


Sveobuhvatnost, opsežnost pojedinih bolesti, jasnoća
isticanja činjenica, upute za zaštitu biljaka, rezultat
su dugogodišnjeg znastvenog i pedagoškog rada
autora Bogdana Cvjetkovića .


Knjiga Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove
loze je do sada najbolje djelo na tom području u nas.
Preporučam je svima, a kolegi i prijatelju i ovom prilikom
upućujem sve čestitke utkane u našu dugogodišnju
suradnju i prijateljstvo.


Milan Glavaš


VODIČ KROZ LOVIŠTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE


Uredništvo: Alojzije Frković (glavni urednik),
Goran Kutnjak, Boris Miklić ml., Ante Šoić, Tihomir
Tondini, Josip Trohar. Lektura i korektura: Zrinka
Frković. Nakladnik: Lovački savez Primorsko-goranske
županije, Rijeka 2010., Proprint Rijeka, str. 260.


U povodu 15.obljetnice rada i djelovanja Lovačkog
saveza Primorsko-goranske županije na izbornoj skupštini
Saveza održanoj u Gerovu u prostorijama mjesne
šumarije 15. svibnja 2010. predstavljen jeVodič kroz lovišta
Primorsko-goranske županije (PGŽ). Riječ je o
drugom izmijenjenom i dopunjenom izdanju popularnogVodiča,
koji je prije jednog desetljeća izašao u nakladi
Upravnog odjela za gospodarstvo PGŽ i u suradnji
s Lovačkim savezom županije. “Dok je prvo izdanjeVodiča
svojim sadržajem i koncepcijom”, kako stoji u
Predgovoru jednog od predstavljača knjige, ujedno i
predsjednika Saveza mr. sc. JosipaMalnara,dipl.ing.
šum., “imalo za cilj da poglavito informira strane lovce i
goste o našim lovnim mogućnostima, u ovom novom izdanju
okrećemo se ponajprije našim lovcimai njihovim
lovačkim udrugama radi što bolje međusobne suradnje i
razumijevanja. Naša lovišta, bilo da se radi o onima “na
moru il na kraju”, u gorskom zaleđu, priobalju ili na otocima,
i dalje privlače sve veći broj domaćih i inozemnih
lovaca turista, kojima lovačke udruge i koncesionari,
po sebno Hrvatske šume, pružaju bogat izbor divljači za
lov, solidnu organizaciju i udoban smještaj u svojim lovačkim
kućama”. Skladnim i lako razumljivim tekstom
te bogatstvom slikovnih priloga, ova publikacija svje-


Slika1. Naslovnica drugog dopunjenog i izmijenjenog izdanjaVodiča
kroz lovišta Primorsko-goranske županije


Slika2. S predstavljanja Vodiča u Gerovu 15. svibnja 2010. Slijeva:
BerislavTolić, Alojzije Frković i Josip Malnar
(Foto: Željko Malnar)