DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2010 str. 94     <-- 94 -->        PDF

Kako i inozemni gosti koji dolaze na ovo područje
ne bi bili prikraćeni u informaciji,na krajuVodiča dati
su pregledni sažetci na njemačkom (prevoditeljica
Senka Jardas), engleskom (Elizabeth Bonetty) i
talijanskom jeziku (Melita Sciucca). Dok u lovačkim
društvima, saznajemo iz sažetka, uz izuzetak medvjeda
i dijela odstrjelnih kvota migratornih vrsta
(šljuka, divlje patke), planove odstrjela izvršavaju sami
lovci članovi društva,Hrvatske šume sve svoje odstrjelne
kvote imaju u ponudi za komercijalni lov putem
lovnog turizma uz naplatu odstrjelnih taksi. Najatraktivniji
je dakako lov na medvjeda koji se, uz stručnog
pratioca, lovi dočekom na visokoj čeki uz postavljeni
mamac za mjesečine. Saznajemo tako da je za ovu godinu
ukupno planiran odstrjel 39 medvjeda. Do sada
trofejno najjače krzno medvjeda stečeno u Gorskom
kotaru ocijenjeno je s 528,89 CIC-ovih točaka, a lubanja
s ocjenom od 62,60 CIC-ovih točaka. Ništa manje
interesantni nisu ni lovovi na kraškog jelena (387) u
doba rike, srnjaka (1100), muflona (66), divokozu (26),
divlje svinju (757).Brojke u zagradi označavaju prosječnu
godišnju od strjelnu kvotu, muških i ženskih je din ki
zajedno na cijelom području PGŽ. Uz tradicionalne uspješne
lovove na šljuke u vrijeme jesenske seobe, ovdašnja
su otočna lovišta, posebno ona na Krku i Rabu,
postala pravi eldorado i za lovove na krup ne trofejne
vrste.Tako su u rapskom “Kalifrontu”po sljednjih godina
stečeni novi prvaci županije i Hrvatske u rogovima
jelena aksisa (303,10 t.) i muflona (237,25 t.), a na
otoku Krku visoko “zlatni”rogovi srnjaka (141,18 t.) i
“zlat ne”kljove vepra(136,55 t.)


Za razliku od prethodnog Vodiča u ovom dopunjenom
i izmijenjenom izdanju čitatelja će posebno obrado vati
bogatstvo slikovnih priloga, ilustracija i fo tografija
divljači i atraktivnih krajobraza. Crteži divljači i prizori
iz lova uhvaćeni tušom i kistom uradak su našegznanog
akademskog slikara i animalista prof.Aleksandra Forenbachera
(podrijeklom Fužinarca), a fotografije
(njih 186!) pedesetorice mahom mladih lovaca i prijatelja
prirode “koji su u svojim lovnim pohodima i boravcima
u prirodi prednost dali fotoaparatu nad lovačkim
oružjem”. Od autora fotografija treba posebno istaći trojicu
Ravnogoraca: Romea Mancea, Željka Padavića
i već afirmiranog Željka Stipeća, čije uspjele
snimke divljači i ptica “govore više od tisuću riječi”.


Vodiču je priložen CD uz koji će nasAnteGugo,
autor poznatog televizijskog serijala “Zov prirode”,
provesti u šetnju “kroz lovišta Primorsko-goranske županije”.


Alojzije Frković


L’ITALIA FORESTALE E MONTANA


(Časopis o ekonomskim i tehničkim odnosima – izdanje
Akademije šumarskih znanosti-Firenze)


Iz broja 2, ožujak-travanj 2010. godine izdvajamo:
Prezentacija radova III. kongresa šumarstva održanog
uTaormini 16–19. listopada 2008. godine
U tijeku tri dana trajanja Kongresa uTaormini, koncentriranog
u paralelne sesije, nije bilo dovoljno da svi
znanstvenici iznesu svoje radove, pa je to organizirano
u regijiVeneto, gotovo godinu dana poslije.


III.kongres šumarstva donio je nove prijedloge:


– za zaštitu biološke raznolikosti i očuvanje genetske


vrijednosti,
– o zaštiti flore i faune na određenim površinama,
– o šumskim požarima i pašnjacima,
– o očuvanju tla i vodenih zaliha,
– o borbi protiv degradacije, klimatskim promjenama i


protokolu iz Kyiota, uskladištenju ugljika iz atmosfere,
zaštiti šume, proizvodnji drvne mase, certifikaciji
šumskih proizvoda, očuvanju krajolika i dr.


Ukratko, Kongres je naglasio potrebu za širenje
“kul ture šume” na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i
internacionalnoj razini.


Uvodno izlaganje za ovaj simpozij dali su: Orazio
Ciancio,predsjednik Akademije,GiancarloConta,
povjerenik zaštite okoliša regije Veneto i Guido Monari,
voditelj Direkcije šumarstva i ekonomije planinskih
područja regijeVeneto.


OrazioCiancio:Horizonti i perspektive
Na početku svog izlaganja, predsjednikAkademije O.
Ciancio zahvalio je domaćinima što su omogućili da se
ovaj važan skup održi u regijiVeneto, koja ima povijesnu
šumarsku tradiciju još iz vremena Mletačke republike,
zatim poznate “Padovanske škole”, koju je utemeljio
Lucio Susmel, zaslužan za napredak šumarske znanosti.
Predsjednik O. Ciancio ponovio je važne zaključke


III.kongresa, koji trebaju doprinijeti boljoj budućnosti
talijanskoga šumarstva. Naglasio je, da je šuma dio
“organiziranih složenih sustava, koje obilježava velik
broj čimbenika, povezanih u usklađenu cjelinu”.


Što se tiče perspektive šumarstva, O. Ciancio, nagla
šava potrebu “održivog gospodarenja šumskim sustavima
i očuvanju biološke raznolikosti”. Potrebno je
primijeniti novu šumarsku strategiju za autentično,
održivo gospodarenje, koristeći sinergiju znanstvenih i
humanističkih dostignuća. Čovječanstvo se treba suprot
staviti ogromnim problemima, za koje još nema si