DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 10     <-- 10 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Zajednica gariga se na otokuVrgada nalazi u procesu
prirodne progresije u smjeru vazdazelene makije. Čiste
šumecrnikeMyrto-Quercetum ilicis do sada su poznate
s otoka Hrvatskog primorja,od kvarnerskih na sjeveru,
do dubrovačkih na jugu.Ta zajednica predstavlja terminalnu
fazu razvoja šumske vegetacije eumediteranske
zone istočnojadranskog primorja i njenom rasprostranjenošću
bavio se veći broj istraživača(usp.Horvatić
1934, 1958, 1963; Zi. Pavletić 1973; Trinajstić
1984, 1985, 1986, 1989, 1990, 1995a, 2008; M. Hećimović
1980, 1982; S. Hećimović; 1984; Pandža
2003;Pandžaetal. 2004).


Na južnim do jugozapadnim ekspozicijama otoka
Vrgade i po okolnim otočićima prisutnaje zajednicaPistacio-
Juniperetum phoeniceae. Inicijalna je šumska zajednica
poznata iz većeg dijela istočnojadranske obale
(usp. Trinajstić1987, 1995, 1995a, 1998, 2008;Jas pri
ca et al. 2000; Kovačić et al. 2001; Pandža
2003, 2004;Pandžaetal. 2004).


ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE – Researched area


2 22


Otok Vrgada (2.3 km ), (Duplančić-Lederet Murvenik– 0,609 km; Šipnata – 0.085 km, Oblik –


2 22


et al.2004) te vrgadski otočić i hridi (Murvenjak ili 0.074 km, Kozina – 0.063 km, Gira – 0.056 km,


Slika 1. Istraživano područje


Figure 1Researche area