DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 107     <-- 107 -->        PDF

ZAPISNIK
2. SJEDNICE UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORAHŠD-a,
održane 5. 10. 2010. god. u 11 sati u planinarskom domu Jankovac, UŠPNašice


Nazočni: izv. prof. dr. sc. Igor Anić, Stjepan Blažičević,
dip. ing., Mario Bošnjak, dipl. ing., mr. sp. Mandica
Dasović, mr. sc. Josip Dundović, prof. dr. sc.
Milan Glavaš, Tijana Grgurić, dipl. ing., Dubravko
Hodak, dipl. ing, Benjamino Horvat, dipl. ing., mr. sc.
Petar Jurjević, Čedo Križmanić, dipl. ing., Marina
Mamić, dipl. ing., Darko Mikičić, dipl. ing., Jolanda
Vincelj, dipl. ing. (umjesto Damira Miškulina, dipl.
ing),Vlatko Petrović, dipl. ing., GoranVincenc, dipl.
ing., (umjesto Dragomira Pfeifera, dipl. ing.), Darko
Posarić, dipl. ing., izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić, Oliver
Vlainić, dipl. ing., Zdravko Vukelić, dipl. ing., Ilija
Gregorović, dipl. ing., Hranislav Jakovac, dipl. ing.,
Josip Maradin, dipl. ing., Damir Delač, dipl. ing., Biserka
Marković, dipl. oec.


Gosti: Davor Beljan, dipl. ing., Davor Butorac, dipl.
ing., Dražen Štrković, dipl. ing., Miroslav Mrkobrad,
dipl. oec.


Domaćin: Željko Komadina, dipl. ing., zamjenik vo ditelja
UŠPNašice.


Ispričani:Tibor Balint, dipl. ing., mr. sc. Zoran Đurđević,
prof. dr. sc. Ivica Grbac, prof. dr. sc. Josip Margaletić,
akademik Slavko Matić, prof. dr. sc. Branimir
Prpić, Biserka Šavor, dipl. ing., dr. sc. VladoTopić, dr.
sc. DijanaVuletić.


Predsjednik HŠD-a mr. sc. Petar Jurjević pozdravio
je sve nazočne, a posebno se zahvalio domaćinima na
čelu sa Željkom Komadinom, dipl. ing., zamjenikom
voditelja UŠPNašice, koji je ukratko predstavio UŠP
Našice i zaželio uspješan rad.


Nakon što je predsjednik HŠD-a mr. sc. Jurjević
utvrdio kvorum, jednoglasno je usvojen ovaj


Dnevni red:


1. Ovjerovljenje Zapisnika 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a. (Zapisnik je objavljen u ŠL3–4/2010.)
2. Obavijesti
3. Aktualna problematika
4. Izvješće o izvršenju financijskoga plana za prvo polugodište
2010. god.
5. Šumarski list i ostale publikacije
6. Rasprava po izvješćima i zaključci
7. Pitanja i prijedlozi
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.


Ad 1. Na Zapisnik 1. sjednice Upravnog odbora
HŠD-a koji je objavljen u Šumarskom listu 3–4/2009.
nije nitko imao primjedbi te je jednoglasno usvojen.


Ad2.Pod ovom točkom Dnevnog reda prvo je obavijesti
iz središnjice iznio tajnik HŠD-a Damir Delač,
dipl. ing.


Početkom svibnja bili smo domaćini grupi šumara iz
Švicarske – KantonAarau (Zirih). U lugarnici Fuka,
šumarije Vrbovec, goste su dočekali, predsjednik
HŠD-a, mr. sc. Petar Jurjević, predsjednica bjelovarskog
ogran ka HŠD-a, Marina Mamić, dipl. ing., voditelj
UŠP Bjelovar Stjepan Ivezić, dipl. ing.,
upravitelj šumarije Vrbovec Đuro Kauzlarić, dipl.
ing., revirnik Željko Gubijan, dipl. ing. i tajnik HŠDa
Damir Delač, dipl. ing. Svako u svojoj domeni,
goste smo upoznali s osnovnim podacima o šumama
i šumarstvu Hrvatske, o HŠD-u, UŠPBjelovar i šumariji
Vrbovec. Na području GJ Čes ma gosti su
upoznati s gospodarenjem šumama hrasta lužnjaka.
Nakon ručka u lugarnici Česma krenuli smo u Lipovljane,
gdje je goste s gospodarenjem šumama NPŠO
Lipovljani upoznao izv. prof. dr. sc. Ivica Tikvić.
Sljedećega dana bili smo gosti kolega iz UŠP i
ogranka HŠD-a Sisak, gdje su nas dočekali, predsjednik
sisačkog ogranka HŠD-a, Vlatko Petrović,
dipl. ing., njegova zamjenicaArianaTelar, dipl. ing.,
rukovoditelj odjela za uređivanje šuma,Tihomir Pejnović,
dipl. ing., upravitelj šumarije Sunja Drago
Domazetović, dipl. ing. i revirnik G.J. Lonja Goran
Bručić, dipl. ing. U Krapju je, na podru čju Parka prirode
Lonjsko polje, ravnatelj Goran Gugić, dipl. ing.,
nakon prikazanog filma, upoznao goste sa znamenitostima
Lonjskog polja. Na području GJ Lonja, šumarije
Sunja, prezentirani su nam podaci o UŠP
Sisak i šumariji Sunja. Uz nazočnost voditelja UŠP
Sisak Zvonka Rožića, dipl. ing., s gostima smo se,
nakon svečanog ručka, oprostili u šumarskoj kući
Brezovica. Oduševljeni dočekom, švicarski šumari
pozvali su nas u uzvratni posjet.
Polovinom srpnja organizirali smo dvodnevnu struč nu
ekskurziju s temom sajam šumarstva INTERFORST
u Münchenu. Uz članove Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a, na stručnoj ekskurziji sudjelovali
su predstavnici Hrvatskih šuma d.o.o., Šumarskog
fakulteta i HKIŠDT. Opširnije izvješće o
tom napisano je u ŠL7–8/2010.
U skladu sa zaključkom 3. sjednice Upravnog i Nadzornog
odbora HŠD-a iz 2010. godine, o poticaju
za dodjelu Nagrade za životno djelo, povodom 40
godina uređivanja Šumarskog lista, Glavnom uredniku
prof. dr. sc. Branimiru Prpiću, u rujnu smo održali
sastanak s predstavnicima Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji će u tu svrhu
formirati Povjerenstvo, a ono će napraviti daljnje
radnje potrebne za kandidaturu.
U tijeku je prikupljanje i digitalizacija materijala za
izdavanje knjige znanstvenih radova i Uvodnika