DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2010 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Pandža, V. Krpina: ŠUMSKAVEGETACIJAVRGADSKIH OTOČIĆAI VRGADE (DALMACIJA, HRVATSKA) Šumarski list br. 9–10, CXXXIV (2010), 447-459


Quercetalia ilicisi razredaQuercetea ilicisnazočno je 13
vrsta. U više od 50 % snimaka nazočne su vrstePhillyrea
latifoliate penjačiceSmilax asperaiAsparagus acutifolius.
Pratilica je mali broj (ukupno 15 vrsta u 12 fitocenološ
kih snimaka) s malom nazočnošću i s malom
pokrovnošću osim traveBrachypodium retusumkoja ima
veću pokrovnost u snimkama od 1 do 4, te u snimkama 7,
9 i 11.Usnimkama je mali broj vrsta što se podudara s
istraživanjim te zajednice iz otoka Unije (Trinajstić
1987) gdje su u šest fitocenoloških snimaka zabilježene
23vrs te, na Velikom Pržnjaku tri fitoce nološke snimke s
22 vrste,dok je na otoku Mljetu (Trinajstić 1995a)u
šest snimaka ukupno 26 vrs ta, na murterskim otočićima
je u 10 fitocenoloških snimaka 26 vrsta (Pandža2004).


Uz vrste predočene uTablici 4 od pratilica u snimkama
su još sljedeće vrste:


Snimke: 2.i 4.Teucrium poliumL. (+); 3.i 11. Dactylis
glomerataL. ssp.hispanica(Roth) Nyman (+); 4.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don (+); 5. Colutea
arborescensL. (+.2); 6.Asphodelusaestivus Brot. (+) i


Tablica 5. (Table 5)Querco ilici-Pinetum halepensis


Euphorbia fragiferaJan.; 7.Carex sp. (+); 8.Helictotrichon
convolutum(C. Presl) Henrard. (+); 10.Vincetoxicum
hirundinaria Medik. ssp. adriaticum (Beck)
Markgr. (+).


Vrgada je sredinom 20. st. pošumljavana alepskim
borom (Pinus halepensis). On se na otoku spontano širi
te obrašta cijelu površinu brda Kranje, Grba, V. i M.
Želježnjak te istočne i sjeverne padine brda Platnjak,
Strabinovac, Kutnjak, Kobiljak i Gradine(sl. 6).


Radi relativno velike sličnosti u florističkom sastavu
as. Querco ilici-Pinetum halepensis i Fraxino
orno-Quercetum ilicisza njihovo razlikovanje metoda
klasterske analize (sl. 3.) ne daje jasnu sliku razdvajanja
te je u tom slučaju bolje koristiti multidimenzionalno
skaliranje (usp., sl. 4).


Loisel 1971


Broj snimke (No. of relevé):
Površina (m
2
) (Surface):
Pokrovnost (%) (Total cover):
Nagib (o) (Inclination):
Ekspozicija (Exposition):
Broj vrsta u snimci (No. of Species):
1
100
90
10-15
S
12
2
200
60
40
14
3
400
80
20
15
4
200
90
20-25
S-SE
15
Karakteristična vrsta asocijacije (Char.Ass.):
Pinus halepensisMill.
Quercion ilicis, Quercetalia ilicis,
Quercetea ilicis(Char. O., Cl.):
Quercus ilexL.
Pistacia lentiscusL.
Phillyrea latifolia L.
Juniperus oxycedrusL. ssp.oxycedrus
Smilax asperaL.
Juniperus phoeniceaL.
Asparagus acutifoliusL.
Rhamnus alaternusL.
Viburnum tinusL.
Clematis flammulaL.
Myrtus communisL.
Rubia peregrinaL.
Cyclamen repandumSibth. et Sm.
Lonicera implexaAiton
Pratilice (Comp.):
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.
Coronilla emerus L. ssp.
emeroides Boiss. et Spruner
Cistus incanusL.
Geranium purpureumVill.
Pistacia terebinthusL.
Euphorbia fragiferaJan
3.3
2.2
.
.
1.2
.
.
.
+.2
+.2
+. 2
.
+
.
.
+-1.2
+
+.2
+
+-1.2
.
+.2
1.2
1.2
2.2
1.2
+.2
+-1.2
+-1.2
.
.
.
+.2
.
.
+
2.2
+.2
+.2
.
.
+
+-1.2
1.2
2.2
1.2
2.2
+-1.2
+.2
+
.
+-1.2
.
.
.
+
.
1-2.2
+.2
+-1.2
+
+.2
.
4.4
+.2
1.2
1.2
.
1.2
1.2
+-1.2
1.2
.
+.2
+.2
+
+
.
1.2
+.2
.
+
.
.